Site héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme maintient ce site Internet en ligne dans le cadre de sa mission de préservation de l'héritage des Tribunaux pénaux iunternationaux.

 Visiter le site du Mécanisme.

Chiffres clés des affaires du TPIY

Dernière mise à jour : novembre 2017

161 PERSONNES MISES EN ACCUSATION

pour violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie

9 En détention au quartier pénitentiaire
Valentin Ćorić, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Milivoj Petković, Jadranko Prlić, Berislav Pušić, Mićo Stanišić, Bruno Stojić, Stojan Župljanin

PROCÉDURES CLOSES : 161 ACCUSÉS

90 Condamnés
7 En attente de transfèrement
Mićo Stanišić, Stojan Župljanin, Jadranko Prlić, Bruno Strojić, Milivoj Petković, Valentin Ćorić, Berislav Pušić
16 Transférés
Miroslav Bralo, Radoslav Brđanin, Vlastimir Ðorđević, Stanislav Galić, Goran Jelisić, Radislav Krstić, Dragoljub Kunarac, Milan Lukić, Sredoje Lukić, Sreten Lukić, Milan Martić, Radivoje Miletić, Dragomir Milošević, Nebojša Pavković, Vujadin Popović, Milomir Stakić
56 Ayant purgé leur peine
Zlatko Aleksovski, Haradin Bala, Predrag Banović, Vidoje Blagojević, Tihomir Blaškić, Ljubomir Borovčanin, Lahi Brahimaj, Mario Čerkez, Ranko Češić, Hazim Delić, Damir Došen, Dražen Erdemović, Anto Furundžija, Enver Hadžihasanović, Dragan Jokić, Miodrag Jokić, Drago Josipović, Dragan Kolundžija, Dario Kordić, Milojica Kos, Radomir Kovač, Momčilo Krajišnik, Milorad Krnojelac, Amir Kubura, Miroslav Kvočka, Esad Landžo, Vladimir Lazarević, Vinko Martinović, Darko Mrđa, Zdravko Mucić, Mladen Naletilić, Dragan Nikolić,  Momir Nikolić, Dragan Obrenović, Dragoljub Ojdanić, Vinko Pandurević, Biljana Plavšić, Dragoljub Prcać, Mlađo Radić, Ivica Rajić, Vladimir Šantić, Duško Sikirica, Blagoje Simić, Milan Simić, Nikola Šainović, Veselin Šljivančanin, Pavle Strugar, Duško Tadić, Miroslav Tadić, Johan Tarčulovski, Stevan Todorović, Mitar Vasiljević, Zoran Vuković, Simo Zarić, Dragan Zelenović, Zoran Žigić
  9 Décédés après procès ou pendant l’exécution de leur peine
Milan Babić, Ljubiša Beara, Rasim Delić, Miroslav Deronjić, Milan Gvero, Mile Mrkšić, Drago Nikolić, Slobodan Praljak, Zdravko Tolimir
  2 Procédure d'appel devant le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux (MTPI)
Radovan Karadžić, Ratko Mladić
19 Acquittés
Idriz Balaj, Ljube Boškoski, Ivan Čermak, Zejnil Delalić, Ante Gotovina, Sefer Halilović, Ramush Haradinaj, Zoran Kupreškić, Mirjan Kupreškić, Vlatko Kupreškić, Fatmir Limaj, Mladen Markač, Milan Milutinović, Isak Musliu, Naser Orić, Dragan Papić, Momčilo Perišić, Miroslav Radić
  1 Procédure d'appel devant le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux (MTPI)
Vojislav Šešelj
13 Renvoyés devant une juridiction nationale en application de l’article 11bis
Rahim Ademi, Dušan Fuštar, Momčilo Gruban, Gojko Janković, Vladimir Kovačević, Duško Knežević, Paško Ljubičić, Željko Mejakić, Mirko Norac, Mitar Rašević, Radovan Stanković, Savo Todović, Milorad Trbić
37 Décédés, ou dont l’acte d’accusation a été retiré
20 Actes d’accusation retirés
Mirko Babić, Nenad Banović, Zdravko Govedarica, Gruban, Marinko Katava, Dragan Kondić, Predrag Kostić, Goran Lajić, Zoran Marinić, Agim Murtezi, Nedeljko Paspalj, Milan Pavlić, Milutin Popović, Draženko Predojević, Ivan Šantić, Dragomir Šaponja, Željko Savić, Pero Skopljak, Nedjeljko Timarac, Milan Zec
10 Décédés avant d’être transférés au Tribunal
Stipo Alilović, Janko Bobetko, Goran Borovnica, Simo Drljača, Dragan Gagović, Janko Janjić, Nikica Janjić, Slobodan Miljković, Željko Ražnatović, Vlajko Stojiljković
  7 Décédés après transfert au Tribunal
Mehmed Alagić, Đorđe Đukić, Slavko Dokmanović, Goran Hadžić, Milan Kovačević, Slobodan Milošević, Momir Talić
2 Nouveau procès devant le MTPI
Jovica Stanišić, Franko Simatović