Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Banović (IT-02-65/1)

Banović, Predrag

Banović, Predrag

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Video zapisi

Saopštenja za javnost