Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Beqaj (IT-03-66-R77)

Beqaj, Beqa

Beqaj, Beqa

U predmetu Limaj i drugi (IT-03-66)

 Odabrani dokumenti (UCR)


Saopštenja za javnost