Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

20 godina međunarodne pravde

Tokom 20 godina svog postojanja, MKSJ je nepovratno promijenio sliku međunarodnog humanitarnog prava i pružio mogućnost žrtvama da iskažu strahote koje su vidjeli i doživjeli.

Svojim odlukama bez presedana koje se tiču genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, Međunarodni sud je pokazao da visoki položaj nekog pojedinca više ne može biti zaštita od krivičnog gonjenja.

25. maj 1993.

Savjet bezbjednosti UN osniva MKSJ

Dok sukob bjesni širom bivše Jugoslavije, Savjet bezbjednosti, podstaknut na djelovanje izvještajima o zločinima i pritiskom međunarodnog javnog mnijenja, jednoglasno usvaja Rezoluciju 827, i formalno osniva Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.

7. novembar 1994.

Podignuta prva optužnica

Međunarodni sud podiže svoju prvu optužnicu, protiv Dragana Nikolića, komandanta logora Sušica u istočnoj Bosni i Hercegovini za zločine počinjene nad ljudima koji su držani u logoru.

16. novembar 1995.

Optužnica za genocid u Srebrenici

Politički i vojni vođe bosanskih Srba Ratko Mladić i Radovan Karadžić optuženi su za genocid počinjen nad bosanskim Muslimanima u enklavi Srebrenica u julu 1995.

7. maj 1996.

Počinje prvo suđenje

Počinje prvo suđenje. Duško Tadić optužen je za zločine počinjene tokom 1992. u logoru Omarska, sjeverna Bosna i Hercegovina, gdje su bile zatočene hiljade bosanskih Muslimana i Hrvata.

29. novembar 1996.

Prva presuda

Međunarodni sud izriče svoju prvu presudu. Dražen Erdemović, vojnik vojske bosanskih Srba, izjasnio se krivim za učešće u masovnim pogubljenjima u enklavi Srebrenica u julu 1995.

6. februar 1997.

Sporazum o izvršenju kazni

Italija je prva zemlja koja je s UN-om potpisala sporazum o izvršenju kazni koje je izrekao Međunarodni sud. Do početka 2013., slične sporazume s MKSJ-om potpisalo je 17 zemalja.

15. oktobar 1998.

Pokrenut Outreach program

Outreach Program Međunarodnog suda pokreće inicijativu čiji je cilj da rad Međunarodnog suda učini pristupačnijim i razumljivijim zajednicama u bivšoj Jugoslaviji.

24. maj 1999.

Prva optužnica protiv aktuelnog šefa neke države

Međunarodni sud podiže optužnicu protiv jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića. To je prva optužnica od strane nekog međunarodnog suda protiv aktuelnog šefa neke države. Optužbe protiv njega kasnije proširene i obuhvatile su zločine počinjene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu od 1991. do 1999.

20. mart 2000.

Optužba za seksualno porobljavanje kao "zločin protiv čovječnosti"

Počinje prvo veliko suđenje koje se isključivo bavi optužbama za seksualno nasilje nad ženama. U optužnici se po prvi put navodi optužba za "seksualno porobljavanje kao zločin protiv čovječnosti". Radomir Kovač, Dragoljub Kunarac i Zoran Vuković, pripadnici vojske bosanskih Srba i paravojnih jedinica, optuženi su za zločine počinjene nad bosanskim Muslimankama u Foči 1992. i 1993.

27. januar 2003.

Prva optužnica protiv pripadnika OVK

Podignuta je prva optužnica protiv bivših komandanata Oslobodilačke vojske Kosova. Fatmir Limaj, Isak Musliu i Haradin Bala optuženi su za zločine počinjene 1998. u zatočeničkom logoru Lapušnik/Llapushnik u kosovskoj opštini Glogovac/Gllogoc.

5. decembar 2003.

Prva presuda za opsadu Sarajeva

Stanislav Galić, komandant vojske bosanskih Srba, proglašen je krivim za vođenje kampanje snajperske paljbe i granatiranja Sarajeva u periodu od 1992. do 1994.

19. april 2004.

Pomaganje i podržavanje genocida

Prva presuda za genocid potvrđena u žalbenom postupku. Žalbeno veće je utvrdilo da je Radislav Krstić, bivši komandant Drinskog korpusa vojske bosanskih Srba pomagao i podržavao genocid u Srebrenici.

9. mart 2005.

Proslijeđivanje predmeta

Osnovano Vijeće za ratne zločine na Sudu Bosne i Hercegovine kojem je Međunarodni sud proslijedilo više predmeta za suđenje u predstojećim godinama.

15. mart 2005.

Prve optužnice za BJRM

Prva optužnica u vezi sa za sukobom u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji (BJRM) 2001., podignuta je protiv Ljube Boškoski, ivšeg ministra unutrašnjih poslova BJRM i Johana Tarčulovskog, policajca iz jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova za obezbjeđenje predsjednika.

30. juli 2008.

Karadžić u nadležnosti Međunarodnog suda

Radovan Karadžić je prebačen je u nadležnost Međunarodnog suda, nakon što je 13 godina izbjegavao hapšenje. Bivši predsjednik entiteta bosanskih Srba zvanog Republika Srpska i vrhovni komandant vojske bosanskih Srba optužen je za genocid i brojne zločine počinjene nad nesrbima u Bosni i Hercegovini tokom rata 1992-1995.

22. decembar 2010.

Osnivanje MMKS-a

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osniva Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS), koji će nastaviti rad MKSJ-a i njegove sestrinske institucije Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, kada njihovi mandati budu okončani.

26. maj 2011.

Uhapšen Mladić

Ratko Mladić, bivši komandant vojske bosanskih Srba, uhapšen je nakon što je izbjegavao hapšenje 16 godina. Optužbe protiv Mladića uključuju genocid, ubistvo i progone u vezi sa Srebrenicom, opsadom Sarajeva i događajima u opštinama širom Bosne i Hercegovine. Njegovo suđenje počelo je 16. maja 2012.

20. juli 2011.

Uhapšen posljednji optuženi koji je bio u bjekstvu

Goran Hadžić, bivši predsjednik samoproglašene srpske republike u Hrvatskoj uhapšen je nakon bjekstva koje je trajalo sedam godina. Sada su na broju svih 161 pojedinaca koje je optužio Međunarodni sud.

Maj 2013. godine

Ostalo je 11 predmeta

U prvostepenoj fazi postupka ostalo je samo šest predmeta. Još pet ih je u žalbenoj fazi. Ogranak MMKS-a za MKSJ počeće s radom 1. jula 2013. godine.

Infografika: činjenice i brojke o MKSJ

Infografika: činjenice i brojke o MKSJ

Izjava predsednika Međunarodnog suda

Izjava predsednika Međunarodnog suda

Glavna dostignuća

Glavna dostignuća

Šta je bivša Jugoslavija?

Šta je bivša Jugoslavija?

Uspostavljanje

Uspostavljanje

Šta slijedi?

Šta slijedi?