Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Crnogorski studenti proširili znanja o MKSJ

Podgorica, 28. mart 2013.

Predstavnica Outreach programa Morgiana Brading i predstavnica Sekretarijata MKSJ u sudnici, Ljiljana Hellman su 28. marta 2013. otputovale u Podgoricu gdje je Ljiljana održala dva predavanja o komandnoj odgovornosti i krivičnom gonjenju i presuđivanju za zločin genocida pred MKSJ. Otprilike 75 studenata je pratilo Ljiljanine prezentacije.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran Ljiljana se usredsrijedila na pravne preduslove za dokazivanje genocida pred Tribunalom, naglašavajući da je namjera najznačajniji faktor koji treba biti utvrđen. Studenti su pitali zašto je samo veoma mali broj od brojnih optužbi za genocid prihvaćen od strane sudija i našao se u presudama. Ljiljana je objasnila da su razlozi uključivali nekoliko priznanja krivice kao i visoki pravni standard koji je potreban za dokazivanje zločina genocida.

Jedan student je htio da zna “kako nadređeni može biti odgovoran za djela njemu podređenih ukoliko nikada nisu učinili ono što su planirali ili namjeravali da učine?” Ljiljana je objasnila da ukoliko je nadređeni bio svjestan da postoji plan da se počini krivično djelo, on je imao dužnost da preduzme mjere kako bi spriječio planirani  zločin, ili da kazni sebi potčinjene. Ukoliko je znao, a nije reagovao, on je odgovoran.

Drugo predavanje u Podgorici održano je za studente Fakulteta političkih nauka. Ovdje se suđenje Goranu Jelisiću pokazalo kao zanimljiva tema za podrobniju analizu optužbi za genocid. Ljiljana je objasnila da broj žrtava nije najvažnije pitanje prilikom dokazivanja optužbi za genocid. Jelisić je optužen za ubistvo 13 ljudi, ali je ipak optužen za genocid. Međutim, iako je priznao veći broj ubistava, Vijeće je odlučilo da, uprkos tome da je on namjerno ubio te ljude, on to nije učinio u sklopu šire strategije da se uništi muslimansko stanovništvo na tom području.

Upitana da li bi efektivna kontrola nadređenog mogla biti dokazana u slučajevima paravojnih jedinica, Ljiljana je ovo potvrdila i pružila nekoliko primjera iz predmeta vođenih pred MKSJ, uključujući predmet koji se ticao mudžahedinskih jedinica koje su djelovale u Bosni i Hercegovini.