Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Frontpage intro block BCS

icty building

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

1993 ♦ 2017

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) bio je sud Ujedinjenih nacija koji se bavio ratnim zločinima počinjenim tokom sukoba na Balkanu 1990-ih godina. Tokom svog mandata, koji je trajao od 1993. do 2017. godine, taj sud je nepovratno promijenio sliku međunarodnog humanitarnog prava, pružio žrtvama priliku da opišu strahote kojima su prisustvovale ili ih iskusile, te dokazao da oni koji su osumnjičeni da snose najveću odgovornost za zvjerstva počinjena tokom oružanih sukoba mogu biti pozvani na odgovornost.

Ovaj website stoji kao spomenik tim dostignućima i omogućava pristup riznici resursa koje je Međunarodni sud proizveo tokom godina.