Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Na Međunarodnom sudu

 

Ove fotografije predstavljaju izbor slika glavne zgrade Međunarodnog suda i sudnica u njoj.  

Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu kontaktirati sa press [at] icty.org (subject: request%20for%20images) (Službom za medije) za dodatne fotografije.

Kliknite na sliku za bolju računarsku rezoluciju.  © Napomena o autorskim pravima


Sudnice
Postupak u sudnici I, pogled sa strane mesta gde sedi odbrana Sudnica I tokom ceremonije polaganja zakletve Sudnica I, kontrolna audio-vizuelna kabina Virtuelni obilazak sudnice I

Klupa za svedoke Sudnica II, pogled sa strane Sudnica III tokom rasprave Sudnica III, pogled iz kontrolne audio-vizuelne kabine.
Zgrada MKSJ
ICTY President Fausto Pocar Ban Ki Moon and Fausto Pocar Ban Ki Moon and Fausto Pocar
Frontalni pogled na zgradu MKSJ Pogled sa strane Glavni hol

Većina ovih fotografija je u vlasništvu MKSJ-a i ne podležu ograničenjima u vezi s autorskim pravima.  Ukoliko želite da preuzmete ili reprodukujete bilo koju od ovih fotografija, molimo Vas da nevedete sledeće: "Fotografiju ustupio MKSJ ". Fotografije koje se ovde nalaze, a koje su načinili fotografi koji nisu zaposleni na MKSJ, ne smeju biti reprodukovane ili distribuirane u bilo kojem obliku bez prethodne pismene saglasnonsti fotografa.