Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zamjenik tužioca


Norman Farrell
Zamenik tužioca Međunarodnog suda od 1. jula 2008.
Rođen 23. aprila 1959. godine u Kanadi

Pre imenovanja na mesto zamenika tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Norman Farrell je bio Glavni pravni savetnik Tužilaštva MKSJ. Tu dužnost je obavljao od 2005. godine.

Prethodno, obavljao je dužnost Višeg zastupnika Tužilaštva u žalbenim postupcima i šefa Odeljenja za žalbene postupke Tužilaštva kako za Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR), tako i za MKSJ. Gospodin Farrell je počeo sa radom u Tužilaštvu MKSR i MKSJ 1999. godine, kao zastupnik Tužilaštva u žalbenim postupcima.

Od 1996. do 1999, radio je za Međunarodni komitet crvenog krsta (MKCK), obavljajući nekoliko dužnosti: kao delegat i koordinator zadužen za promovisanje međunarodnog humanitarnog prava u Sarajevu, Bosna i Hercegovina; kao pravni savetnik za međunarodno humanitarno pravo u Adis Abebi, Etiopija; i kao savetnik za međunarodno krivično pravo i međunarodno humanitarno pravo u Ženevi, Švajcarska. Od 1988. do 1996. bio je krunski tužilac (krivično odeljenje) Državnog tužilaštva provincije Ontario, u Torontu, Kanada.

Gospodin Farrell je bio gostujući predavač u Centru za međunarodne studije pravnog fakulteta Univerziteta Queens u mestu Herstmonceuxu, Engleska, kao i predavač i vođa obuke na seminarima međunarodnog humanitarnog prava za sudije i tužioce iz Indonezije, Sijera Leonea i Kambodže. Takođe je držao predavanja na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci, Italija, i tokom nekoliko godina vodio seminare pri Pearson Centru za obuku za međunarodne mirovne misije u Kanadi.  Gospodin Farrell ima titulu magistra pravnih nauka (LL.M.) Univerziteta Columbia u Njujorku, Sjedinjene Američke Države.