Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zaposlenje i stručna praksa


Međunarodni krivični sudu Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: MKSJ) nudi širok spektar mogućnosti za zaposlenje i stručnu praksu u oblasti krivičnog prava, međunarodnog i humanitarnog prava, društvenih nauka i administrativnih poslova. Radni jezici Međunarodnog suda su engleski i francuski. Međutim, nekad je korisno znanje jezika s područja bivše Jugoslavije, poput bosanskog, hrvatskog, srpskog, albanskog ili makedonskog, ili nizozemskog, kao jezika zemlje-domaćina.

Na MKSJ-u, radni odnos se sklapa na godinu dana, s mogućnošću produženja. Uslovi službe regulisani su Pravilnikom za službenike Ujedinjenih nacija. U skladu s Pravilnikom za službenike Ujedinjenih nacija (na engleskom), zaposleni moraju u prvih šest mjeseci službe, prije produženja ugovora, obaviti zdravstveni pregled, koji mora potvrditi Zdravstvena služba Ujedinjenih nacija u New Yorku. Sva oglašena radna mjesta su u jednom od tri organa Međunarodnog suda: u Sekretarijatu, Tužilaštvu ili vijećima.

Zaposlenima se nude vrlo konkurentne plate (koje ne podliježu nizozemskim porezima na dohodak), s godišnjim povećanjem plate i, ukoliko ispunjavaju uslove za to, dodatak za uzdržavanog člana porodice. Međunarodni sud, nadalje, nudi opsežno zdravstveno osiguranje i penzijski sistem, 30 dana godišnjeg odmora i 10 službenih praznika godišnje. Zaposleni su međunarodni službenici i od njih se očekuje diskrecija i odanost interesima MKSJ-a.

Stručni poslovi (P status)

Profesionalno osoblje se obično zapošljava na jednu godinu, uz mogućnost produženja. Osobe kojima se ponudi zaposlenje u profesionalnoj kategoriji na period od jedne godine smatraju se osobama angažovanim iz inostranstva. Kada su na službi izvan domovine, daju im se određene beneficije za život u inostranstvu, poput putnih troškova po zaposlenju, transporta kućanskih predmeta, slobodnih dana za posjetu porodici, dodatka za troškove stanovanja, te subvencije troškova obrazovanja i povratka u domovinu.  

Opšti poslovi (G status)

Radni odnos se obično zasniva na početni period od tri mjeseca. Taj probni period omogućava i zaposlenom i organizaciji da utvrde je li radni odnos zasnovan na obostrano zadovoljstvo. Nakon toga, razmatra se produženje ugovora. Međutim, s obzirom na privremenu prirodu Međunarodnog suda, ugovori se izdaju na maksimalni period od jedne godine, uz mogućnost produženja.

Svi zaposleni na opštim poslovima smatraju se lokalno angažovanim i nemaju pravo ni na kakve beneficije za život u inostranstvu. Uslovi službe zaposlenih na MKSJ-u regulisani su Pravilnikom za službenike Ujedinjenih nacija.

Postoje različiti nivoi unutar kategorije opštih poslova, koji odražavaju različite nivoe složenosti poslova. Osoblje se uglavnom zapošljava na nivou koji odgovara njihovim kvalifikacijama i iskustvu.

Nakon što se pregledaju prijave, vrši se izbor i odgovarajući kandidati se pozivaju na prijemni ispit Ujedinjenih nacija.


Napomena: Potreban boravišni status

Radni odnos na MKSJ-u podliježe odgovarajućim lokalnim zakonima – u Nizozemskoj je to Zakon o radu  i Zakon o strancima. Važno je znati sljedeće:

1. Državljani Nizozemske i Evropske unije ne moraju za rad na Međunarodnom sudu prethodno skupiti nikakve dokumente, pod uslovom da je njihov boravak u Nizozemskoj do zaposlenja na Međunarodnom bio u skladu s lokalnim zakonima.

2. Osobe koje nisu državljani Evropske unije koje posjeduju Vreemdelingendocument moraju potvrditi valjanost tog dokumenta i dokazati svoj status u vezi sa pravom na rad. Kako bi se zaposlili na Međunarodnom sudu, moraju posjedovati valjanu radnu dozvolu za stalni radni odnos i ta radna dozvola ne smije biti ograničena na određenu kategoriju posla ili poslodavca.
3. Osobe koje nisu državljani Evropske unije i koji ne posjeduju gore navedene dokumente moraju se vratiti u domovinu i čekati da Međunarodni sud u njihovo ime zatraži vizu.

4. Od kandidata odabranih za određena radna mjesta koji žive izvan Evropske unije i kojima treba viza za Nizozemsku zatražit će se da dostave svoje podatke Međunarodnom sudu, koji će u njihovo ime zatražiti vizu.

Imajte u vidu da se neka radna mjesta oglašavaju kako bi se stvorio popis kandidata za radna mjesta koja bi se mogla osloboditi u budućnosti.