Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

U fokusu

Ova stranica predstavlja kolekcije multimedijalnih materijala razvijenih da bi se istakle pojedinačne teme u vezi s radom MKSJ-a.