Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Karadžiću – 13. - 15. april 2010. godine

O predmetu Karadžić

 
Podaci o predmetu
Pravni dokumenti
 
 
O MKSJ
Opšte informacije   Krivični postupci   Optuženi u bekstvu
Dostignuća   Glavne faze postupka   Pritvor
Podaci o postupcima   Strategija okončanja rada Suda   Pravna biblioteka

Sadržaji internet stranice
Glas žrtava
  Priznanja krivice   Hronologija

Kako prisustvovati suđenju - procedura akreditacije (na engleskom)
 
The accreditation period is now closed. Journalists are required to read the Media Information page.

Prenos suđenja na internetu
Pretres će se prenositi sa 30 minuta zakašnjenja na internet stranici Međunarodnog suda.
> O sudnicama i prenosu suđenja

Za dodatne informacije molimo vas da stupite u kontakt sa:
Služba za medije/komunikacije
Tel: +31 70 512-8752; 512-5343; 512-5356
ili elektronska pošta
press [at] icty.org (subject: Journalist%20Question%20on%20Karadzic%20Trial%20Start) ()
Portparol MKSJ - Nerma Jelačić
Tel: +31 70 512 5066
ili elektronska pošta
jelacic [at] un.org (subject: Journalist%20question%20on%20Karadzic%20Start%20of%20Trial)