Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

2011.

 

Datum Aktivnost/Događaj Učesnici
17. decembar, Sarajevo, BiH Obuka o pristupu dokumentima MKSJ za novinare BIRN

Oficir za vezu Sekretarijata u BiH održao je u Sarajevu obuku na temu “Pristup relevantnim materijalima MKSJ” grupi novinara/ izveštača sa suđenja Balkanske istraživačke mreže (BIRN) sa područja Balkana. Tokom interaktivne obuke, učesnicima je pokazano kako da pristupe ključnim dokumentima MKSJ i bazi podataka Sudski spisi MKJS, transkriptima, kao i bazi podataka Sudska praksa Žalbenog veća. Učesnici iz Srbije, Hrvatske, BiH i sa Kosova su istakli da će im usvojene veštine biti od velike koristi u budućem novinarskom radu. Naglašavajući važnost ovog predavanja, direktor BIRN je pozvala da se projekat proširi kako bi uključio i druge novinare iz regiona, te da se uvrsti u buduće programe obuke BIRN u Bosni i Hercegovini.

Ovu obuku je organizovao Outreach program MKSJ u saradnji s BIRN

> osam novinara BIRN
15. decembar, Sarajevo, BiH Konferencija ACIPS o sećanju

Oficir za vezu Sekretarijata u BiH prisustvovao je regionalnoj konferenciji "Kako se sećamo" u Sarajevu. Konferencija je poslužila kao platforma za predstavljanje rezultata analize napora da se ovekoveči sećanje na prošlost u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Učesnici su raspravljali o mogućem zajedničkom modelu očuvanja sećanja, sa posebnim osvrtom na stavove akademske zajednice koja do sada nije učestvovala u raspravama na ovu temu.

Oficir za vezu Sekretarijata u BiH je iskoristio ovu priliku da neke od panelista upozna sa aktivnostima Outreach programa u BiH, uključujući obrazovne projekte.

Ovu konferenciju je organizovao ACIPS

> oko 30 učesnika, uglavnom predstavnika NVO i akademske zajednice iz regije
14. decembar, Sarajevo, BiH Pokrenut projekat prezentacija u srednjim školama u BiH

U drugoj polovini decembra 2011, Oficir za vezu Sekretarijata u BiH posetio je tri škole u Sarajevu, Banja Luci i Prijedoru kako bi učenike upoznao s radom Međunarodnog suda i njegovim dostignućima. Time je obeležen početak serije prezentacija u Bosni i Hercegovini koje će se, uz podršku nadležnih ministarstava obrazovanja, održati u 15 srednjih škola tokom zimskog i prolećnog tromesečja tekuće školske godine. Tokom prve prezentacije održane 14. decembra u Prvoj gimnaziji u Sarajevu, grupa učenika četvrtog razreda prisustvovala je multimedijalnoj prezentaciji i razgovarala o pitanjima koja se tiču rada Međunarodnog suda. Takođe su im podeljeni materijali sa dodatnim informacijama o Sudu, kao i promotivni materijali, uključujući personalizovane beležnice, olovke i priveske za ključeve. Dodatno su ohrabreni da prate rad Međunarodnog suda na internet i stranicama društvenih mreža. Nakon ove, usledile su prezentacije u Gimnaziji u Banja Luci 21. decembra i Gimnaziji ‘Sveti Sava’ u Prijedoru 22. decembra.

Projekat obrazovanja mladih je pokrenuo Outreach program MKSJuz velikodušnu podršku Vlade Finske

> 26 učenika četvrtog razreda Prve gimnazije u Sarajevu, 28 učenika četvrtog razreda Gimnazije u Banja Luci i 31 učenik četvrtog razreda Gimnazije ‘Sveti Sava’ u Prijedoru
13. decembar, Hag Studijska poseta sudija iz Makedonije

Outreach program je ugostio grupu sudija iz Makedonije koji su bili u Hagu u okviru duže studijske posete Centra za međunarodnu pravnu saradnju čiji je fokus bio na sudskoj praksi međunarodnih sudova i krivičnih sudova. Grupa je prisustvovala predavanjima o strukturi, mandatu i dostignućima Međunarodnog suda, kao i izazovima s kojima se Sud suočava u završnim godinama svog postojanja. Sudije su bile jako zainteresovane za rad Međunarodnog suda i postavili su mnoga pitanja. Grupi je podeljeno i nekoliko primeraka Priručnika o razvijenim sudskim praksama na bosanskom, hrvatskom ili srpskom i engleskom jeziku, uputstva gde da pronađu informacije o sudskoj praksi Međunarodnog suda i kako da podnesu zvaničan zahtev za pomoć. Nakon predavanja, grupa je pratila suđenje u jednom od predmeta.

Ovu posetu je organizovao Centar za međunarodnu pravnu saradnju

> 12 sudija iz Makedonije
12-16. decembar, Hag Studijska poseta novinara iz BiH

Balkanska istraživačka mreža je u studijsku posetu Međunarodnom sudu dovela grupu novinara vodećih medija iz BiH. Za grupu je pripremljen poseban program koji je uključivao prezentacije o temama kao što su dostignuća MKSJ, regionalni mediji i Međunarodni sud, Rezidualni mehanizam, uloga tužilaštva i odbrane u postupcima pred MKSJ, nepoštovanje suda, rad sa svedocima i Pritvorska jedinica. Grupa je takođe imala neformalan sastanak s glavnim tužiocem i prisustvovala suđenjima. Poseta je bila veoma uspešna, većina prezentacija je naišla na jako dobar odziv i celokupan utisak je bio pozitivan.

Ovu posetu je organizovao BIRN

> sedam novinara iz BiH
26. novembar, Novi Sad, Srbija

Tribina Helsinškog odbora o tranzicionoj pravdi

Oficir za vezu sekretarijata u Beogradu je učestvovala na tribini o tranzicionoj pravdi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Oficir za vezu je koordinirala ovu tribinu sa osobljem Helsinškog odbora i pripremila kratku prezentaciju o radu i dostignućima Međunarodnog suda. Predsednica Helsinškog odbora je govorila o sistemima pravde u tranziciji, dok je jedna spisateljica i sociolog iz Srbije govorila o definiciji genocida, raznim primerima genocida kroz istoriju i kako su se društva nosila s nasleđem masovnog nasilja. Jedan drugi predstavnik Helsinškog odbora održao je prezentaciju o ulozi medija tokom ratova u regionu, kao i o njihovoj današnjoj ulozi u procesu pomirenja. Nakon toga studenti su postavljali pitanja o suđenju Vojislavu Šešelju, ali većina vremena je bila posvećena diskusiji o zločinu genocida. Jedan novinar RTV Vojvodina je bio prisutan i obavio je intervjue sa svim predavačima.

Ovu tribinu je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u saradnji s Outreach programom MKSJ

> Približno 25 studenata i 5 zainteresovanih građana
25 – 27. novembar, Ohrid, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija

Prezentacija o doprinosu MKSJ u suočavanju s prošlošću

Savetnica Outreach programa za informativnu delatnost iz Haga i referent za administrativne poslove i informativnu delatnost iz Terenske kancelarije u Prištini učestvovali su u radionici  "Multikulturalizam u postkonfliktnim društvima". Savetnica je održala prezentaciju o radu i dostignućima MKSJ, borbi protiv nekažnjivosti i doprinosu miru u regionu. Takođe je govorila o doprinosu koji je MKSJ dao za četiri stuba suočavanja sa prošlošću. Odgovarala je na pitanja koja su se uglavnom ticala četiri predmetna spisa MKSJ koja su prosleđena BJRM, gde je predavačica zadovoljila znatiželju učesnika objašnjenima zašto i kako su predmetni spisi vraćeni nacionalnom pravosuđu u BJRM. 

Radionica u Ohridu je bila peti modul dužeg kursa obuke i deo je programa obuke instruktora koji pohađaju uglavnom mladi predstavnici političkih stranaka BJRM i predstavnici nekoliko nevladinih organizacija.

Ovu radionicu su organizovali Centar za institucionalni razvoj (CIRA), Progres i Fondacija Friedrich Ebert u BJRM

> 15 predstavnika političkih partija makedonske i albanske nacionalnosti i predstavnici nevladinih organizacija
25. novembar, Hag

Poseta grupe koja je pohađala kurseve na Institutu Clingendael

Outreach je ugostio grupu diplomata srednjeg ranga koji su pohađali kurseve na Institutu  Clingendael tokom jednodnevne studijske posete. Posetioci su upoznati s mandatom, strukturom i dostignućima Međunarodnog suda, čuli su prezentacije odbrane i tužilaštva i prisustvovali pretresu na jednom suđenju.

Ovu posetu je organizovao Institut Clingendael

> 16 diplomata srednjeg ranga iz istočne Evrope, centralne Azije, Balkana i severne Afrike
18 – 19. novembar, Beograd, Srbija

Sudija Moloto održao predavanje na obuci sudija i tužilaca

Sudija MKSJ Bakone Justice Moloto učestvovao je u dvodnevnoj obuci o krivičnoj proceduri za sudije i tužioce iz regiona koji se bave organizovanim kriminalom. Obuka je održana u mestu Babe, letovalištu u blizini Beograda i obuhvatala je razne teme, uključujući ulogu suda, uloge strana u postupku, standarde dokazivanja, svrhu pretpretresnih konferencija, izvođenje dokaza i zastupanje u prvostepenim postupcima. Sudija Moloto je takođe govorio o izvođenju dokaza, ispitivanju i unakrsnom ispitivanju svedoka na MKSJ.

Ovu obuku je organizovala Misija OEBS u Srbiji

> 40 sudija i tužilaca iz regiona, predstavnika međunarodnih sudova i međunarodnih organizacija
10. novembar, Pula, Hrvatska

Prezentacija za Udrugu pravnika Istarske Županije

Prezentacija o radu i dostignućima MKSJ predstavljena je članovima Udruge pravnika u upravi Istarske Županije u Puli. Prikazana je sedmominutna kratka verzija dokumentarnog filma o seksualnom nasilju i podeljene su publikacije MKSJ i promotivni materijal. Članovi udruge su izrazili zahvalnost na prezentaciji, dodajući da su saznali mnogo informacija o MKSJ kojih do tada nisu bili svesni.

Ovu prezentaciju je organizovao Outreach program MKSJ

> 12 članova Udruge pravnika u upravi Istarske županije
8. novembar, Hag

Poseta filmskih radnika iz Fondacije za pomoć kulturi

Outreach je ugostio grupu međunarodnih filmskih radnika koji su došli u jednodnevnu studijsku posetu Međunarodnom sudu. Posetioci su čuli prezentacije o Outreachu, medijima i dostignućima Međunarodnog suda, dok je jedan predstavnik Tužilaštva govorio o saradnji država sa Tužilaštvom. Grupa je postavljala brojna pitanja i ukupne povratne informacije su bile veoma pozitivne. Grupa je takođe prisustvovala suđenju u jednom predmetu.

Ovu posetu je organizovala Fondacija Cultural Aid

> 19 filmskih radnika iz BiH, Srbije, Albanije, BJRM, Hrvatske, Kosova, Turske, Španije i Holandije
4. novembar, Zagreb, Hrvatska

Prezentacija NVO o borbi protiv seksualnog nasilja u ratu

Predstavnici MKSJ u Zagrebu ugostili su članove raznih nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima i pravima žena u Terenskoj kancelariji MKSJ u Zagrebu. Predstavnici Outreach programa održali su prezentaciju o dostignućima MKSJ u krivičnom gonjenju za seksualno nasilje. Takođe je prikazana sedmominutna kratka verzija dokumentarnog filma Outreach programa o seksualnom nasilju. Nakon toga, učesnici su se uključili u konstruktivnu diskusiju. Svi su izrazili interesovanje da prisustvuju premijeri dokumentarnog filma.

Ovu prezentaciju je organizovao Outreach program MKSJ u saradnji s nevladinom organizacijom Žene žrtve rata

> otprilike 25 predstavnika nevladinih organizacija
1 – 3. novembar, Hag

Poseta sudijskih stručnih saradnika iz Srbije

Outreach program Međunarodnog suda poželeo dobrodošlicu grupi od osam sudijskih stručnih saradnika iz Srbije, sa Višeg suda u Beogradu i Odeljenja za ratne zločine Apelacionog suda koji su došli u trodnevnu studijsku posetu MKSJ. U sklopu posete, sudijski stručni saradnici su prisustvovali prezentacijama o raznim temama, uključujući sudsku praksu Međunarodnog suda, njegovo nasleđe i Rezidualni mehanizam. Grupa je imala priliku da se sastane sa nizom zvaničnika Međunarodnog suda s kojima su diskutovali o pravnim i drugim praktičnim pitanjima, uključujući i to kako pristupiti dokazima MKSJ i koristiti bazu podataka Sudska praksa Žalbenog veća. Grupa je takođe prisustvovala pretresima u dva suđenja i povratne informacije o poseti su bile veoma pozitivne.

Posetu je organizovala Misija OEBS u Srbiji

> Osam sudijskih stručnih saradnika iz Višeg suda u Beogradu i Odeljenja za ratne zločine Apelacionog suda
27-28. oktobar, Dubrovnik, Hrvatska

Konferencija povodom obeležavanja 20. godišnjice opsade Dubrovnika

U Dubrovniku je održana konferencija povodom obeležavanja 20. godišnjice opsade tog grada. Pravna savetnica MKSJ, gđica Svetlana Martinova, govorila je na konferenciji o složenim pravnim teškoćama u predmetu Strugar. Šef kancelarije MKSJ u Zagrebu  je takođe prisustvovao konferenciji i govorio o ulozi MKSJ i njegovim dostignućima. Osim toga, MKSJ je prikazao dokumentarni film Upoznajte Tribunal. Konferenciji je prisustvovalo oko 40 učesnika, uključujući bivšeg hrvatskog predsednika Mesića, gradonačelnika Dubrovnika, predstavnike raznih nevladinih organizacija iz regiona i posmatrače lokalnih suđenja u vezi s ratnim zločinima.

Ovu konferenciju su organizovali nevladina organizacija Documenta i Centar za ljudska prava.

> oko 40 predstavnika nevladinih organizacija, posmatrača suđenja  u vezi s ratnim zločinima, predstavnika lokalnih vlasti i bivši predsednik Hrvatske
27. oktobar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Konferencija o ulozi žena u sprečavanju sukoba, upravljanju krizama i izgradnji mira

Potreba za angažmanom žena u svim fazama sprečavanja sukoba, upravljanja krizama i post-konfliktne rehabilitacije, posebno je naglašena prilikom zatvaranja dvodnevne konferencije, održane u Sarajevu. Oficir za vezu Sekretarijata u BiH je prisustvovao konferenciji gde je prisutne upoznao s dokumentarnim filmom o seksualnom nasilju koji će biti uskoro objavljen u produkciji programa Outreach.  Konferencija je imala za cilj da omogući vladinim predstavnicima, kreatorima politika, akterima civilnog društva, kao i nevladinim i međunarodnim organizacijama da  razgovaraju o unapređenju sprovođenja Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija br. 1325 o ulozi žena u miru i bezbednosti. Oficir za vezu Sekretarijata u BiH je govorio na konferenciji o dostignućima MKSJ na ovom polju.

Ovu konferenciju je organizovala Misija OEBS u Bosni i Hercegovini

> oko 50 predstavnika nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, pravosuđa i vlade
26. oktobar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Svečanost obeležavanja završetka projekta Pravda i ratni zločini

Završna svečanost kojom je obeležen završetak projekta Pravda i ratni zločini održan je u Sarajevu gde su korisnici projekta pozdravili njegova dostignuća na jačanju kapaciteta nacionalnih pravosudnih sistema širom regiona da vode postupke u predmetima u vezi s ratnim zločinima. Završna svečanost je dala priliku da se ocene mnoga dostignuća ovog projekta i njegov uticaj. Među govornicima na konferenciji bili su  komesar Evropske komisije za proširenje i politiku susedstva Stefan Füle, direktor ODIHR ambasador Janez Lenarčič, direktor UNICRI dr. Jonathan Lucas i sudija MKSJ Fausto Pocar. Nakon svečanosti, održan je poslednji sastanak sudija MKSJ sa kolegama iz regiona, a sudije su iskoristile tu priliku da podele svoja iskustva u presuđivanju u predmetima u vez s ratnim zločinima.

Ovaj događaj je vrlo dobro propraćen u brojnim medijima svih država u regionu.

Ovaj događaj je organizovao Projekat Pravda i ratni zločini

> oko 100 predstavnika pravosuđa iz regiona, diplomata, predstavnika međunarodnih organizacija i sredstava informisanja
25. oktobar, Beograd, Srbija

Projekat Pravda i ratni zločini: Predstavljanje Priručnika iz odbrane na bosanskom, hrvatskom ili srpskom

ODIHR/OSCE, u saradnji s projektom Pravda i ratni zločini, organizovao je predstavljanje Priručnika za advokate odbrane koji rade na predmetima u vezi s ratnim zločinima, na bosanskom, hrvatskom ili srpskom u prostorijama Medija Centra Suda za ratne zločine u Beogradu.

Priručnik je pripremilo Udruženje branilaca koji postupaju pred MKSJ u saradnji s ODIHR/OSCE i UNICRI i predstavlja najbolje prakse i metode korišćene u odbrani pred MKSJ, a ima za cilj da advokatima odbrane u predmetima pred nacionalnim sudovima pruži korisna oruđa u njihovom svakodnevnom radu. Oficir za vezu Sekretarijata u Srbiji prisustvovala je ovom događaju koji je okupio mnoge od branilaca koji zastupaju optužene pred MKSJ.

Ovaj događaj je organizovao Projekat Pravda i ratni zločini

> oko 20 branilaca i predstavnika međunarodnih organizacija  u Srbiji
24. oktobar, Zagreb, Hrvatska

Proslava dana Ujedinjenih nacija

Agencije Ujedinjenih nacija u Hrvatskoj bile su domaćin prijema za predstavnike hrvatskih vlasti, međunarodne i diplomatske zajednice i prijatelje Ujedinjenih nacija, koji je održan u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci. Stalni predstavnik Ujedinjenih nacija Louisa Vinton održala je govor u ime Ujedinjenih nacija, a prisutnima se obratio i predsednik Hrvatske Ivo Josipović. Prilikom obilaska izložbe hrvatski predsednik je sa šefom Kancelarije MKSJ u Hrvatskoj nakratko razgovarao o prezentaciji MKSJ.

Prevod publikacije Procena nasleđa MKSJ, zbornik sa konferencije održane 2010., takođe je izložen i ponuđen zainteresovanim gostima i studentima.

Izložba Ujedinjenih nacija je nakon toga otvorena za javnost tokom pet dana. Kancelarija MKSJ u Zagrebu je izložila 12 postera koji  predstavljaju razna dostignuća MKSJ. Osim toga, kratki video zapis "Upoznajte Međunarodni sud" neprekidno je prikazivan na dva velika TV ekrana smeštena pored glavnih ulaza u biblioteku, čime je omogućen lak pristup studentima.

Ovaj događaj su organizovale agencije Ujedinjenih nacija u Hrvatskoj u saradnji s Outreach Programom MKSJ

> preko 300 političara, predstavnika međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, studenata, novinara i zainteresovanih građana
19. oktobar, Priština, Kosovo

Projekat Pravda i ratni zločini: predstavljanje Priručnika iz odbrane na albanskom

ODIHR/OSCE, u saradnji s projektom pravda i ratni zločini, organizovao je predstavljanje Priručnika za advokate odbrane koji rade na predmetima u vezi s ratnim zločinima na albanskom jeziku za advokate odbrane koji rade na predmetima ratnih zločina na Kosovu.

Priručnik je pripremilo Udruženje branilaca koji postupaju pred MKSJ u saradnji s ODIHR/OSCE i UNICRI i predstavlja najbolje prakse i metode korišćene u odbrani pred MKSJ, a ima za cilj da advokatima odbrane u predmetima pred nacionalnim sudovima pruži korisna oruđa u njihovom svakodnevnom radu. Ovom skupu su prisustvovali sudije, tužioci i advokati odbrane s Kosova, kao i predstavnici međunarodnih organizacija.

Ovaj događaj je organizovao Projekat Pravda i ratni zločini

> akademici, predstavnici nevladinih organizacija, predavači, studenti
17-18. oktobar, Hag

Poseta stručnjaka za ljudska i manjinska prava iz Srbiije

Outreach program Međunarodnog suda bio je domaćin grupi stručnjaka za ljudska i manjinska prava iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, javne uprave i lokalne samouprave Srbije tokom njihove dvodnevne posete MKSJ. Grupa je imala priliku da se sretne s raznim zvaničnicima Međunarodnog suda i upozna sa brojnim temama, uključujući nasleđe MKSJ, Rezidualni mehanizam, saradnju država i pravnu pomoć koja se pruža optuženima. Program je uključivao obilazak Pritvorske jedinice gde se grupa upoznala s naporima Međunarodnog suda da upravlja ovim objektom u skladu s najvišim međunarodnim standardima.

Ovu posetu je finansirao projekat EU za Sprovođenje prioriteta u oblasti ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina, a organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije

> 17 stručnjaka za ljudska i manjinska prava
12. oktobar, Hag

Poseta reprezentacije Hrvatske u sedećoj odbojci

Grupa igrača reprezentacije Hrvatske u sedećoj odbojci bila je u jednodnevnoj poseti Međunarodnom sudu. Prisustvovali su suđenju u jednom od predmeta i kratkoj sesiji pitanja i odgovora sa predstavnikom Outreach programa.

Ovu posetu je organizovala Ambasada Hrvatske u Holandiji

> šest članova tima sedeće odbojke iz Hrvatske
6. oktobar, Hag

Poseta studenata prava iz Rijeke u organizaciji ELSA

Outreach program bio je domaćin grupi studenata prava Univerziteta u Rijeci, Hrvatska, tokom njihove jednodnevne posete u sklopu studijskog putovanja u evropske institucije. Studenti su čuli predavanja o nizu tema uključujući strukturu, mandat i dostignuća Međunarodnog suda, saradnju država s Tužilaštvom MKSJ i saradnju s nacionalnim pravosudnim sistemima. Grupa je takođe prisustvovala suđenju u predmetu Karadžić. Studenti su pokazali interes za rad MKSJ kao i za mogućnost da predstavnici MKSJ održe predavanja na njihovom Univerzitetu.

Ovu posetu je organizovala ELSA

> 21 student prava Univerziteta u Rijeci, Hrvatska
5-6. oktobar, Hag

Poseta sudija i tužilaca s Kosova

Outreach program Međunarodnog suda poželeo je dobrodošlicu grupi sudija i tužilaca sa Kosova tokom njihove dvodnevne posete.

Gostujuće sudije su održale nekoliko diskusija sa sudijama Međunarodnog suda o nizu pitanja, uključujući zaštitu svedoka, pravljenja nacrta optužnice, izazove u presuđivanju u predmetima u vezi s ratnim zločinima, proceduralnim alatkama za ubrzavanje postupaka za ratne zločine i pristupu dokazima i pravnim materijalima MKSJ.
Predstavnici Državnog tužilaštva o Specijalnog tužilaštva Kosova sastali su se sa zvaničnicima Tužilaštva MKSJ kako bi razgovarali o sličnim pravnim i drugim relevantnim praktičnim pitanjima, kao što je rad sa osetljivim svedocima tokom istraga i suđenja. Predstavnici tužilaštva Kosova su takođe upoznati sa bazama podataka Tužilaštva MKSJ. Svi posetioci su izrazili zadovoljstvo održanim prezentacijama kojima su prisustvovali.

Ovaj događaj je organizovao Projekat Pravda i ratni zločini

> šest sudija i pet tužilaca s Kosova
3. oktobar, Hag

Poseta studenata prava iz Sarajeva i Amsterdama u organizaciji ELSA

Outreach program bio je domaćin grupi studenata prava sa univerziteta u Amsterdamu i Sarajevu tokom njihove jednodnevne posete. Studenti su prisustvovali predavanjima o nizu tema, uključujući strukturu, mandat i dostignuća Međunarodnog suda, saradnju država s Tužilaštvom MKSJ i istragama. Grupa je takođe pratila suđenje u jednom od predmeta. Studenti su bili jako zainteresovani za rad Međunarodnog suda i celokupni utisak je bio veoma pozitivan.

Ovu posetu je organizovala ELSA

> 22 studenta prava s univerziteta u Amsterdamu i Sarajevu
1. oktobar, Beograd, Srbija

Ceremonija dodele diploma Škole nove politike

Inicijativa mladih za ljudska prava organizovala je ceremoniju dodele diploma svršenim studentima Škole nove politike. Oficir za vezu Sekretarijata u Srbiji prisustvovala je ovom događaju i istakla doprinos Outreach programa MKSJ koji je slao predavače za ovu školu. Jedan od govornika na ceremoniji bio je izvestilac evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.

Ovu ceremoniju je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava

> oko 100 studenata Škole nove politike, predstavnika nevladinih organizacija, političara i medija
30. septembar, London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Konferencija “Krivično gonjenje za ratne zločine: lekcije i nasleđa”

Šef Outreach programa je učestvovala na konferenciji 'Krivično gonjenje za ratne zločine: lekcije i nasleđa' (Prosecuting War Crimes: Lessons and Legacies), održanoj na King's Collegeu u Londonu. Fokus konferencije je bio na lokalnim percepcijama MKSJ i upotrebi audio-vizuelnih dokaza u postupcima za ratne zločine. Šef Outreach programa je govorila o Outreach programu MKSJ i seriji predavanja pod nazivom 'Približavanje MKSJ zajednicama u BiH' koji su održani u Bosni i Hercegovini.  Učesnici raznih profila su izneli različite stavove o percepcijama javnosti o međunarodnim sudovima i o tome kako se na njih može uticati. Među učesnicima su bili predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija sa Balkana i međunarodnih sudova.

Ovu konferenciju je organizovao King's College London

> akademici, predstavnici nevladinih organizacija, predavači, studenti
30. septembar, Grožnjan, Hrvatska NVO Miramida - Dani izgradnje mira

Nevladina organizacija Miramida organizovala je Dane izgradnje mira u Grožnjanu, Istra. Predstavnik MKSJ je prisustvovao skupu i sudelovao u raspravi o ulozi MKSJ u izgradnji mira u regionu. Oko 30 predstavnika raznih nevladinih organizacija i nekih medijskih kuća učestvovalo je u ovom dvodnevnom skupu na kom se raspravljalo, između ostalog, o aktivnostima nevladinih organizacija u ranim 1990-im godinama, kao i o pitanjima sa kojima se trenutno susreću. Oficir za vezu Sekretarijata MKSJ u Zagrebu se obratio učesnicima tokom sesije koja se bavila pitanjima pravde u tranziciji i govorio o ulozi i glavnim dostignućima MKSJ.  

Ovaj događaj je organizovala nevladina organizacija Miramida iz Grožnjana

> oko 30 predstavnika nevladinih organizacija i novinara
28. septembar, Poreč, Hrvatska Predavanje aktivistima nevladine organizacije Centar za građanske inicijative

Oficir za vezu Sekretarijata MKSJ u Zagrebu održao je predavanje aktivistima nevladine organizacije Centar za građanske inicijative iz Poreča. Oficir za vezu je otputovao u Pulu gdje je održao predavanje 12 aktivista za ljudska prava i drugim zainteresovanim građanima. Dobro informisani aktivisti su pružili pronicljive komentare, zahvalili MKSJ na iskazanom trudu i potaknuli oficira za vezu da održi više sličnih outreach aktivnosti u budućnosti. Pravnik i predsednik Udruženja pravnika Istarske županije je iskazao interes za organizovanje sličnog predavanja za članove Udruženja. Nakon predavanja, oficir za vezu je dao intervju dnevnim novinama Novi list iz Rijeke o radu MKSJ i Outreach programa.

> 12 aktivista nevladine organizacije i zainteresovanih građana Poreča
27. septembar, Hag Poseta službenika za podršku svedocima iz Hrvatske

Outreach program Međunarodnog suda ugostio je grupu stručnjaka za podršku svedocima iz Hrvatske koji su bili u jednodnevnoj poseti MKSJ. U grupi su bila četiri stručnjaka za podršku svedocima. Tokom posete, učesnici su se sastali s predstavnicima Službe za žrtve i svedoke Međunarodnog suda. Prisustvovali su predavanju o mandatu i funkcijama ove Službe, i učestvovali u raspravama o tome kako raditi s jako traumatizovanim svedocima i kako se nositi s emotivnim delovanjem koje rad sa svedocima može imati na stručnjake koji im pružaju podršku. 

Ovu posetu je organizovao Outreach program MKSJ u saradnji s Evropskom komisijom

> četiri stručnjaka za podršku svedocima iz Hrvatske, uključujući predstavnike Ministarstva pravde, Državnog tužilaštva i županijskih sudova u Zadru i Velikoj Gorici
27. septembar, Pula, Hrvatska Međunarodni program obuke za policijske službenike koji se upućuju u mirovne misije UN

Oficir za vezu Sekretarijata MKSJ u Zagrebu je učestvovao u međunarodnom programu obuke UN za policijske službenike koji se upućuju u mirovne misije, koji je organizovala Policijska akademija Hrvatske za policijske službenike iz regiona izabrane za učešće u mirovnim misijama UN. Instruktori iz Hrvatske i inostranstva održali su dvosedmičnu obuku za 17 budućih pripadnika UNPOL, uglavnom iz Hrvatske, ali i iz Srbije, BiH i Slovenije.  Oficir za vezu je održao predavanje o MKSJ i ratnim zločinima kako su definisani u međunarodnom pravu, prikazao video snimak o borbi protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje počinjeno u ratu, i odgovarao na pitanja. Predavanja su održali i predstavnici UNDP, UNICEF i UNHCR.Ovu prezentaciju je organizovalo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske u saradnji s Misijom UNDP u Hrvatskoj

> 17 policijskih službenika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije
21. septembar, Zagreb, Hrvatska Konferencija nevladinih organizacija povodom Međunarodnog dana mira

Nevladina organizacija Documenta je organizovala raspravu u Kući ljudskih prava pod naslovom 'Zapreteni ratovi, nedovršeni mir' povodom obilježavanja Međunarodnog dana mira. Predstavnici nevladinih organizacija Documenta, Građanskog odbora za ljudska prava i istoričar, koji je i predavač na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, izneli su uvodne reči o društvenim procesima suočavanja s prošlošću. Tokom rasprave, oficir za vezu je ukazao na dostignuća MKSJ i njegov doprinos miru u regionu.

Ovu konferenciju je organizovala NVO Documenta

> oko 30 predstavnika nevladinih organizacija i novinara iz Hrvatske
20 – 23. septembar, Hag Studijska poseta koordinatora projekta za suđenja za ratne zločine na Kosovu

Koordinator projekta pri Fondu za humanitarno pravo za praćenje suđenja za ratne zločine na Kosovu bila je u Hagu u četverodnevnoj studijskoj poseti Međunarodnom sudu. Koordinator projekta se srela sa predstavnicima Službe za žrtve i svedoke Međunarodnog suda i dobila detaljan uvid u rad ove Službe, izazove s kojima se suočavaju i dostignuća ove pionirskog odela Međunarodnog suda. Organizovan je niz sastanaka s različitim predstavnicima Službe kako bi se pokrili svi aspekti njenog rada, a koordinator projekta je imala priliku da stekne neposredno iskustvo u radu sa svedocima koji su došli na Međunarodni sud da svedoče. Ova poseta je uveliko proširila znanje koordinatora projekta o metodama i značaju zaštite žrtava i svedoka.

Ovu konferenciju je organizovao Projekat 'Pravda i ratni zločini'

> koordinator projekta pri Fondu za humanitarno pravo za praćenje suđenja za ratne zločine na Kosovu
16. septembar, Beograd, Srbija Gostovanje u Jutarnjem programu TV PINK

Šef Outreach programa je gostovala u Jutarnjem programu popularne TV stanice PINK gde je govorila o dostignućima Međunarodnog suda, strategiji okončanja njegovog rada i pružila neke opšte informacije o njegovom radu.

Ovo gostovanje je organizovao Outreach program MKSJ u saradnji s TV PINK

> Gledaoci TV PINK u Srbiji
16. septembar, Beograd, Srbija Konferencija o izazovima u suđenjima za ratne zločine pred nacionalnim sudovima u post-Jugoslovenskim državama i nasleđu MKSJ

Predstavnici MKSJ sudelovali su u konferenciji koja se bavila krivičnim gonjenjem za ratne zločine pred nacionalnim sudovima u državama bivše Jugoslavije i nasleđem Međunarodnog suda, koja je održana u Beogradu. Konferenciji je prisustvovalo oko 100 sudija, tužilaca i pravnika iz celog regiona. Na skupu su govorila tri predstavnika MKSJ. Šef Kabineta sekretara MKSJ pružio je detaljan uvid u ono što je do sada poznato o mandatu i funkcijama Rezidualnog mehanizma za međunarodne sudove. Šef Outreach programa i v.d. šefa Tranzicijskog tima Tužilaštva MKSJ govorili su o transferu odgovornosti sa MKSJ na nacionalna pravosuđa. Konferencija je bila medijski jako dobro propraćena u celom regionu.  

Ovu konferenciju je organizovao Fond za humanitarno pravo i Balkanska istraživačka mreža (BIRN)

> oko 100 sudija, tužilaca i drugih pravnih stručnjaka iz država bivše Jugoslavije
14-15. septembar, Sarajevo, BiH Obuka instruktora u Sarajevu

Oficir za vezu Sekretarijata MKSJ u BiH i asistent za informisanje su učestvovali u radu dvodnevne 'obuke instruktora' u Sarajevu, što je bio ujedno i poslednji kurs obuke pravnih stručnjaka u bivšoj Jugoslaviji u okviru projekta 'Pravda i ratni zločini'. Cilj obuke je bio da ojača profesionalnu i organizacionu sposobnost izabranih pravnih instruktora, kako bi nastavili da sprovode obuku u budućnosti. Ovaj kurs obuke je obuhvatio korišćenje elektronskih alatki poput vebsajta, baze podataka Sudski spisi MKSJ i baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća, kao i podnošenje zahteva MKSJ za pravnu pomoć i za izmenu zaštitnih mera za svedoke i dokumente u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima za sudije, tužioce, pravne savetnike, pravne  saradnike i branioce.

Ova obuka je organizovana u okviru Projekta 'Pravda i ratni zločini'

> osam instruktora/edukatora Centara za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, Suda BiH, Tužilaštva BiH i Odseka za krivičnu odbranu pri Ministarstvu pravde BiH
14. septembar, Zagreb, Hrvatska Regionalni seminar o smanjenu oružanog nasilja u Evropi

Regionalni seminar o najboljim praksama za smanjenje oružanog nasilja u Evropi održan je u hotelu Westin u Zagrebu. Oficir za vezu Sekretarijata MKSJ u Zagrebu je učestvovao u radu ove dvodnevne konferencije čiji je cilj bio razmena regionalnih stavova o “Ženevskoj deklaraciji o oružanom nasilju i razvoju”. Oficir za vezu je tokom rasprava istakao neka od dostignuća MKSJ.

Ovu konferenciju je organizovala Ženevska deklaracija o oružanom nasilju i razvoju u saradnji sa Misijom UNDP u Hrvatskoj i  Švicarskom ambasadom u Zagrebu

> oko 85 predstavnika ministarstava unutrašnjih poslova i ministarstava pravde zemalja u regionu bivše Jugoslavije, UNDP, nevladinih organizacija i predstavnika Ženevske deklaracije o oružanom nasilju i razvoju 
6. septembar, Hag Poseta službenika za zaštitu svedoka iz država Zapadnog Balkana

Outreach program primio je u jednodnevnu posetu službenike za zaštitu svedoka iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, Srbije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Grupa je prisustvovala predavanjima o nizu tema uključujući, između ostalih: baze podataka Međunarodnog suda i pristup bazama; saradnja država; rad sa svedocima; bezbednost na MKSJ, a takođe su obišli i sudnice. Predavanja su naišla na dobar prijem, a povratne informacije su bile izrazito pozitivne.

Outreach program MKSJ u saradnji s Projektom za zaštitu svedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma (WinPro) Evropske komisije

> 21 službenik za zaštitu svedoka iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, Srbije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije u pratnji vođe grupe i tri prevodioca
2. septembar, Beograd, Srbija Prezentacija regionalnih ispitivanja javnog mnenja o MKSJ

Oficir za vezu Sekretarijata u Srbiji je učestvovala na prezentaciji rezultata tri regionalna istraživanja javnog mnjenja o MKSJ u BiH, Srbiji i Hrvatskoj, koja se sproveo Beogradski centar za ljudska prava.  Prezentacija je održana u prostorijama Britanske ambasade u Beogradu i prisustvovali su joj novinari i osoblje nekoliko ambasada i drugih međunarodnih institucija. Nakon predstavljanja rezultata istraživanja usledila je živa rasprava. 

Ovu prezentaciju je organizovao Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu

> oko 50 predstavnika ambasada, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i novinara
27. jul, Boračko jezero, Bosna i Hercegovina Smotra izviđača

Oficir za vezu Sekretarijata u BiH posetio je “Smotru BiH izviđača na Boračkom jezeru” gde je održao predavanje o MKSJ i mehanizmima pravde u tranziciji. Izviđači starosti od 12 do 17 godina koji su se okupili iz cele Federacije BiH i Srbije upoznati su s organizacijom MKSJ i temama koje se tiču njegovog mandata. Prezentacija u trajanju od 40 minuta organizovana je u kampu izviđača u blizini Konjica. Mladi izviđači su  pokazali veliki interes za ovu temu i postavili brojna pitanja u vezi s ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini. Promotivni materijali MKSJ, uključujući nekoliko kompleta publikacije “Približavanje MKSJ zajednicama u BiH”, podeljeni su učesnicima nakon prezentacije.

Ovaj događaj je organizovao Outreach program MKSJ.

> oko 40 izviđača iz Bosne i Hercegovine i Srbije
18. jul, Hag Poseta diplomata iz država Zapadnog Balkana i Turske

Outreach je bio domaćin grupi diplomata iz država zapadnog Balkana i Turske tokom njihove poludnevne posete koja je održana u sklopu studijske posete Holandiji i međunarodnim institucijama u Hagu. Učesnici su prisustvovali prezentacijama o osnivanju, mandatu i dostignućima Međunarodnog suda, strategiji okončanja rada Suda i važnosti outreacha. Gosti su takođe upoznati sa saradnjom država s MKSJ jer je to značajno za njihov rad. Učesnici su pokazali veliki interes za postupke pred Međunarodnim sudom, sprovođenje kazni i praksu izricanja kazni. Nakon prezentacija je usledila živa diskusija, a povratne informacije bile su vrlo pozitivne.

Ova poseta je organizovana u saradnju s Institutom Clingendael.

> 14 diplomata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Kosova, Albanije i Turske, i 2 predstavnika Instituta Clingendael
14 – 16. jul, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Konferencija “Picturing the Moral Courage: Stories of Survival” (Predstavljanje moralne hrabrosti: priče o preživljavanju)

Šef Outreach programa je prisustvovala dvodnevnoj konferenciji pod naslovom “Picturing Moral Courage: Stories of Survival” (Predstavljanje moralne hrabrosti: priče o preživljavanju) u Sarajevu. Cilj ove konferencije je edukacija mladih iz Bosne i Hercegovine i susednih balkanskih država po pitanjima koja se tiču moralne hrabrosti i postupanju spasilaca, te njihovog značaja za održivi mir u zemlji korišćenjem nekoliko proaktivnih pristupa: izložba fotografija koja prikazuje spasioce i njihove lične priče; radionice na kojima studenti uče kako da koriste razne vidove umetničkog izražaja kao oruđe za izgradnju mira i društvene akcije; i dramsko oživljavanje priča spasilaca u izvođenju profesionalnih glumaca. Osim toga, panelisti i govornici na konferenciji su predstavili širok spektar gledišta i tema iz oblasti izučavanja genocida, obrazovanja, umetnosti, medija i izgradnje mira.

Ovu konferenciju su organizovali  Post-Conflict Research Center (Centar za postkonfliktna istraživanja), the Center for Justice and Reconciliation (Centar za pravdu i pomirenje), PROOF Media for Social Justice (PROOF: Mediji za društvenu pravdu) i Ambasada SAD u Sarajevu.

> predstavnici raznih NVO, udruženja žrtava, umetnici i novinari
14. jul, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Konferencija BIRN o suđenju Karadžiću

Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini (BIRN BiH) organizovala je promociju publikacije pod naslovom “Istorija u sjeni senzacije 2”, koja analizira na koji su način štampani mediji i novinske agencije u BiH, regionu i svetu pratili prvu godinu suđenja Karadžiću. Ova publikacija je usledila nakon slične objavljene 2009. u kojoj je iznesena analiza medijskih izveštaja o Karadžićevom hapšenju u prethodnoj godini.

Oficir za vezu Sekretarijata u BiH i šef Outreach programa prisustvovali su promociji. Šef Outreacha, koja je napisala uvod u publikaciju, govorila je o medijskom izveštavanju sa suđenja pred MKSJ i naglasila odgovornost medija da šire informacije o radu Međunarodnog suda na balansiran i tačan način.

Prema rezultatima analize, mediji u BiH, regionu i svetu nisu pokazali veliki interes za izveštavanje o svedočenjima na suđenju Radovanu Karadžiću pred MKSJ. Analiza je dalje pokazala da su u medijskim izveštajima značajno zastupljeni komentari novinara, kao i da je neretko izveštavanje pristrasno. 

Oficir za vezu Sekretarijata u BiH iskoristio je ovu priliku da prisutnima podeli primerke publikacije o nasleđu MKSJ, među kojima su bili predstavnici pravosuđa, NVO i medija.

Ovaj događaj je organizovao BIRN BiH

> predstavnici medija, NVO, pravosudnih i akademskih institucija
6. jul, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Predavanje studentima s Univerziteta Severna Karolina

Terenska kancelarija MKSJ u Sarajevu bila je domaćin grupi od 17 studenata Univerziteta Severne Karoline (UNC) u okviru njihovog šestosedmičnog studijskog programa koji se bavi međunarodnim intervencijama na Zapadnom Balkanu. Letnji program UNC objedinjuje istraživački rad s učenjem kroz iskustvo kako bi se ispitala struktura i dinamika međunarodnih institucija i njihova uloga u rešavanju sukoba, demokratizaciji i izgradnji država u bivšoj Jugoslaviji. Središnji element njihovog interesa je uloga međunarodnih faktora u sukobima i procesima postkonfliktne obnove. Posebna pažnja je data OEBS, EU, NATO, UN, OHR i MKSJ. Šef misije MKSJ u BiH detaljno je predstavio rad Tužilaštva MKSJ na istragama i dostignuća MKSJ. Oficir za vezu Sekretarijata u BiH je izneo pregled strukture i uloge Sekretarijata MKSJ i pitanja koja se tiču žrtava i svedoka. Nakon jednočasovne prezentacije usledila su pitanja i odgovori.

Ovu prezentaciju je organizovao Outreach program MKSJ.

> 17 studenata univerziteta i njihov profesor
4 – 8. jul, Hag Poseta novinara iz Srbije i novinara BIRN BiH

Po prvi put ikad, Outreach program je istovremeno ugostio dve grupe novinara s kojima su tokom cele nedelje održavani sastanci i prezentacije. U jednoj grupi su bili urednici šest medijskih kuća iz Srbije, dok je druga objedinila novinare i urednike raznih medija iz BiH. Na samom početku posete, obe grupe su prisustvovale ponovnom prvom stupanju Ratka Mladića pred Sud o čemu su posle napisali izveštaje za svoje medijske kuće. Sekretar je obema grupama poželeo dobrodošlicu. Novinarima je pružen sveobuhvatan uvid u rad Međunarodnog suda, i prisustvovali su prezentacijama o raznim temama, uključujući dostignuća MKSJ, istrage, izveštavanje iz sudnica, uloge tužilaštva i odbrane u kontradiktornom pravnom sistemu, nepoštovanje suda, rad sa svedocima, vojne analize na MKSJ i Pritvorsku jedinicu MKSJ. Obe grupe su se takođe imale neformalan sastanak s glavnim tužiocem. Interakcija među grupama je bila dobra i međusobno su se nadopunjavale u svojim interesovanjima, a povratne informacije su bile izuzetno pozitivne. 

Poseta novinara iz Srbije je organizovana u saradnji s Misijom OEBS u Srbiji, dok je posetu novinara iz BiH organizovala Balkanska istraživačka mreža (BIRN)

> šest urednika štampanih i elektronskih medija iz Srbije i 13 novinara iz raznih medijskih kuća iz Bosne i Hercegovine
27 – 29. jun, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Poseta sekretara Suda Sarajevu

Sekretar MKSJ, John Hocking, boravio je u trodnevnoj radnoj poseti Sarajevu. U pratnji šefa kabineta sekretara, šefa programa Outreach/portparola Sekretarijata i Sudskih veća i oficirom za vezu Sekretarijata u BiH, sekretar je održao niz sastanaka s relevantnim nacionalnim i međunarodnim sagovornicima u BiH, između ostalih, s predstavnicima Suda i Tužilaštva BiH, predstavnicima diplomatskog kora u Sarajevu, među ostalima i s visokim predstavnikom i šefom misije OEBS, kao i s predstavnicima udruženja žrtava i civilnog društva koji se bave pitanjima tranzicione pravde. Ovi sastanci su, između ostalog, bili prilika da se naglasi važnost planiranih aktivnosti Outreach programa. Sekretar se prvog dana posete obratio učesnicima konferencije za REKOM koja je održana u Sarajevu.

Ovu posetu je organizovao predstavnik Outreach programa MKSJ u BiH

predstavnici pravosudnih institucija BiH, diplomatskog kora, udruženja žrtava i predstavnici civilnog društva
27 – 29. jun, Bečići, Crna Gora Sudije MKSJ održale sastanke s kolegama iz bivše Jugoslavije

Sudije MKSJ Fausto Pocar i Bakone Justice Moloto održale su sastanke u Bečićima, Crna Gora, sa svojim kolegama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije kako bi podelili iskustva u presuđivanju u predmetima u vezi s ratnim zločinima. Ovaj sastanak kolega održan je u sklopu projekta Pravda i ratni zločini koji ima za cilj da omogući prenos jedinstvenog institucionalizovanog znanja i specijalizovanih veština Međunarodnog suda kako bi se unapredili kapaciteti pravnih stručnjaka u regionu da vode složene postupke u vezi s ratnim zločinima. Ovo je bio četvrti takav susret koji je održan u regionu od septembra 2010. godine.

Ovaj sastanak je održan u sklopu projekta Pravda i ratni zločini

20 sudija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i bivše Jugoslovenske Republike Makedonije
25. jun, Bijeljina, Bosna i Hercegovina Gostovanje na TV Bijeljina

U sklopu programa podrške pravosudnim institucijama u BiH, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj organizovao je televizijsku emisiju pod nazivom "Zaštita i podrška svedocima u predmetima za ratne zločine" koja je emitovana uživo 25. juna 2011. na lokalnoj privatnoj televiziji iz Bijeljine (BNTV). U jednoipočasovnoj emisiji su gostovali predsednica "Snaga Žene" predstavnik udruženja "Izvor" iz Prijedora, jedan advokat iz Zvornika i oficir za vezu Sekretarijata MKSJ u BiH.

Oficir za vezu Sekretarijata u BiH je iskoristio priliku da naglasi važnost nasleđa MKSJ i velikog iskustva u pravilima i procedurama zaštite žrtava i svedoka, uključujući i porfesionalne izazove s kojima se osoblje Službe za žrtve i svedoke suočava u pružanju ove podrške. Telefonski pozivi gledalaca, koji su primljeni nakon emitovanja emisije, potvrdili su da je gostovanje Oficira za vezu Sekretarijata bilo dobro primljeno. Oficir za vezu Sekretarijata je napomenuo da postoji mogućnost aktivnije profesionalne saradnje između Terenske kancelarije u Sarajevu, Službe za žrtve i svedoke i Tužilaštva i gostiju u emisiji i prosledio je kontakt informacije za to zaduženoj osobi

Ovo gostovanje u televizijskoj emisiji organizovao je Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj

šira javnost u BiH
20 – 21. jun, Skoplje, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija Obuka makedonskih pravnih stručnjaka

Međunarodni sud je, u okviru projekta Pravda i ratni zločini, održao dvodnevnu obuku 20 pravnih stručnjaka iz Prvog osnovnog suda u Skoplju, Apelacionog suda i Osnovnog tužilaštva za organizovani kriminal iz Skoplja. Ova obuka ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih partnera Međunarodnog suda da pronađu informacije i materijale MKSJ relevantne za njihov rad i da ih koriste. Obuka je obuhvatala korišćenje elektronskih baza podataka poput vebsajta, baze podataka Sudski spisi MKSJ i baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća. Obuka je takođe obuhvatila informacije o tome kako da podnose zahteve za pravnu pomoć MKSJ u kako da zatraže izmenu zaštitnih mera za svedoke u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Ova obuka je organizovana u sklopu projekta Pravda i ratni zločini

20 pravnih stručnjaka iz Prvog osnovnog suda u Skoplju, Apelacionog suda i Osnovnog tužilaštva za organizovani kriminal u Skoplju
17. jun, Hag MKSJ pokrenuo novu stranicu o zločinima seksualnog nasilja

Outreach program MKSJ pokrenuo je novu stranicu o krivičnom gonjenju krivičnih dela seksualnog nasilja. Ova stranica opisuje ogroman doprinos koji je Međunarodni sud dao krivičnom gonjenju i suđenju za zločine ove vrste. Međunarodni sud je bio među prvim sudovima ovakve vrste koji je podneo optužbe izričito za seksualno nasilje i definisao rodne zločine poput silovanja i seksualnog porobljavanja u običajnom pravu. Od samog početka svog mandata, Tužilaštvo MKSJ sprovodilo je istrage navoda o sistematskom zatočenju i silovanju žena, muškaraca i dece. Kao posledica toga, gotovo polovina lica osuđenih pred MKSJ proglašena je krivim za elemente zločina seksualnog nasilja. Zahvaljujući pionirskim dostignućima Međunarodnog suda, brojni ugovori i konvencije koji postoje tokom čitavog 20. veka konačno su primenjeni, a njihovo kršenje kažnjeno. Trenutno su u toku postupci protiv 19 optuženih po optužnicama koje sadrže optužbe za seksualno nasilje.

Dostupna na engleskom, francuskom i bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, ova stranica je deo širih napora Outreach programa da konsoliduje i predstavi širok spektar dostignuća Međunarodnog suda kako se ova insitucija bliži okončanju svog mandata.

Ovu stranicu je pripremio Outreach Program MKSJ

korisnici vebsajta MKSJ
16 – 17. jun, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Obuka za bosanskohercegovačke pravne stručnjake

Međunarodni sud je, u okviru projekta Pravda i ratni zločini, održao dvodnevnu obuku za pravne stručnjake kantonalnih tužilaštava u Širokom Brijegu, Mostaru, Trebinju, Goraždu i Sarajevu, kao i pravnom osoblju iz Distrikta Brčko, Suda BiH i Tužilaštva BiH. Cilj ove obuke jeste prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih veština Međunarodnog suda na pravosudne organe u regionu čime će se unaprediti njihova sposobnost za vođenje složenih postupaka u vezi s ratnim zločinima. Obuka je obuhvatila informacije o tome kako mogu da koriste elektronske baze podataka i kako da podnose zahteve za pravnu pomoć MKSJ, te kako da zatraže izmenu zaštitnih mera za svedoke. Kao deo jedne druge aktivnosti u okviru ovog projekta, Međunarodni sud je u toku juna bosanskim vlastima takođe dostavio 1,800 stranica transkripta suđenja pred Sudom.

Ova obuka je organizovana u sklopu projekta Pravda i ratni zločini

15 pravnih stručnjaka iz kantonalnih i okružnih tužilaštava iz Širokog Brijega, Mostara, Trebinja, Goražda i Sarajeva, pravnika iz Brčko Distrikta, Suda BiH i Tužilaštva BiH
15 – 17. jun, Beograd, Srbija Radna poseta predstavnika Outreach programa Beogradu

Misija OEBS u Srbiji organizovala je skup kojim je obeležen završetak njihovog projekta profesionalnog usavršavanja medija u Srbiji, koji je uključivao posete MKSJ, tokom kojeg je više od 50 novinara i urednika kako državnih tako i regionalnih medijskih kuća posetilo Međunarodni sud. OEBS je okupio sve učesnike na nekoliko sastanaka, seminara i večera s polaznicima obuke kojima su prisustvovali šef programa Outreach i viši asistent za informisanje iz Haga. U okviru ovog skupa je prikazan i dokumentarni film “Godine koje su pojeli lavovi”, u režiji uglednog sarajevskog novinara Bore Kontića, u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Nakon prikazivanja filma održan je okrugli sto o odgovornom izveštavanju o oružanom sukobu i ratnim zločinima. U okviru skupa je održan i seminar o strategiji okončanja rada MKSJ i rezidualnom mehanizmu, saradnji između Srbije i MKSJ, kojem je prisustvovao šef programa Outreach, i diskusija o aktivnostima i strategijama programa Outreach, kao i redovni sastanak s lokalnim nevladinim organizacijama.

Ovaj događaj je organizovala Misija OEBS u Srbiji

50 novinara i urednika iz raznih medijskih kuća iz Srbije
15. jun, Skoplje, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija Sastanak tužilaca MKSJ s kolegama iz bivše Jugoslavije

Tužioci Međunarodnog suda sastali su se s 20 tužilaca iz cele bivše Jugoslavije u sklopu projekta Pravda i ratni zločini. Cilj ovog sastanka, koji je održan na Akademiji za obuku sudija i tužilaca u Skoplju, bio je da tužiocima pruži priliku da razmene iskustva u vezi s pravnim pitanjima koja se odnose na krivično gonjenje u predmetima vezanim za ratne zločine. Razgovor je bio veoma pozitivan i efikasan, te su dogovoreni budući sastanci.

Ovaj sastanak je održan u sklopu projekta Pravda i ratni zločini

20 tužilaca iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije
14. jun, Višegrad, Bosna i Hercegovina Oficir za vezu Sekretarijata u BiH prisustvovao komemorativnom skupu za višegradske žrtve

Oficir za vezu Sekretarijata u BiH prisustvovao je komemorativnom skupu kojim je obeležena 19. godišnjica ratnih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Pionirskoj ulici u Višegradu, gde je više od 70 civila živo zapaljeno u kući Adema Omeragića. Milan Lukić i Sredoje Lukić su proglašeni krivim za ovaj zločin u prvostepenom postupku pred MKSJ.
Komemoraciji je prisustvovalo oko 60 ljudi, uglavnom predstavnika udruženja žrtava i medija iz Federacije BiH. Ceremoniji je takođe prisustvovao predstavnik Ambasade SAD u BiH. Oficir za vezu Sekretarijata je u ime predsednika MKSJ izrazio saučešće gđi Bakiri Hasečić, predsednici Udruženja Žena žrtva rata, koja je organizovala ovaj skup. U njenom obraćanju prisutnima, gđa Hasečić je istakla posebnu zahvalnost sudiji Robinsonu, predsedniku MKSJ, na njegovoj podršci.

Ovu komemoraciju je organizovalo udruženje Žena žrtva rata

otprilike 60 predstavnika udruženja žrtava i predstavnici medija iz Federacije BiH i članovi diplomatskog kora
3. jun, Tuzla, Bosna i Hercegovina Sastanak s predstavnicama udruženja žrtava Srebrenice

Oficir za vezu Sekretarijata u BiH održao je 3. juna 2011. sastanak s predstavnicom udruženja Žene Srebrenice iz Tuzle, gđom Hajrom Ćatić, i predstavnicom udruženja Srebreničke majke, gđom Hatidžom Memedović.
Sastanak u Tuzli je održan odmah nakon prvog stupanja pred sud Ratka Mladića. Tokom sastanka, oficir za vezu Sekretarijata je pružio detaljne informacije o projektu uspostavljanja informativnih centara, koji je naišao na odobravanje. Nadalje, predstavnice udruženja su upoznate s određenim aspektima regionalne outreach strategije i od njih je zatražena podrška u predstojećem provođenju. Sastanak s oficirom za vezu Sekretarijata je naišao na dobar prijem žena Srebrenice, čije su predstavnice uverene da će biti uključene u outreach aktivnosti i ohrabrene da kontaktiraju terensku kancelariju u Sarajevu za sva pitanja o radu Međunarodnog suda.

Ovaj sastanak je organizovao predstavnik Outreach programa MKSJ u BiH

predstavnice nekoliko udruženja žrtava Srebrenice
maj, sve terenske kancelarije MKSJ Konsultacije s nevladinim organizacijama o osnivanju informativnih centara MKSJ u bivšoj Jugoslaviji

Kancelarije Outreach programa MKSJ u bivšoj Jugoslaviji obavile su konsultacije s nevladinim organizacijama iz regiona u vezi s inicijativom Kabineta predsednika za osnivanje informativnih  centara MKSJ u regionu bivše Jugoslavije kao deo nasleđa MKSJ. Upitnici za predstavnike nevladinih organizacija pripremljeni su na engleskom, bosanskom, hrvatskom ili srpskom i albanskom jeziku i poslate na adrese ukupno 129 nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Srbiji, na Kosovu i u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Ukupno 69 nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva je odgovorilo na upitnik. Njihova pogledi će pružiti smernice u daljim razgovorima s državnim vlastima i međunarodnom zajednicom.

Ove konsultacije je obavio Outreach program MKSJ

129 nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva u čitavoj bivšoj Jugoslaviji
31. maj, Hag Pokretanje baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća na vebsajtu Međunarodnog suda na bosanskom, hrvatskom ili srpskom

Međunarodni sud pokrenuo je bazu podataka Sudska praksa Žalbenog veća (ACCLRT) na svom vebsajtu na bosanskom, hrvatskom ili srpskom. Zajedno s engleskom verzijom, ova baza podataka omogućava pravnim stručnjacima i široj javnosti iz bivše Jugoslavije i šire pristup najznačajnijim pravnim zaključcima Žalbenog veća MKSJ i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR). Baza podataka Sudska praksa Žalbenog veća sadrži sažetke svih žalbenih presuda kao i najznačajnijih odluka koje je donelo Žalbeno veće MKSJ od jula 2004. godine. U njoj se takođe nalaze žalbene presude i ključne odluke MKSR od januara 2006. godine. Budući da je javna, ova baza podataka će biti od ključne pomoći nacionalnim pravosudnim sistemima koji se bave predmetima u vezi s ratnim zločinima.

Ova baza podataka prevedena je u sklopu projekta Pravda i ratni zločini

Pravni stručnjaci iz cele bivše Jugoslavije
19. maj, Priština, Kosovo Obuka kosovskih pravnih stručnjaka

Međunarodni sud je, u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, održao dvodnevnu obuku pravnih stručnjaka iz okružnih sudova i tužilaštava iz Prištine, Peći, Prizrena i Gnjilana na Kosovu. Cilj ove obuke jeste da ojača sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda na Kosovu za vođenje kompleksnih predmeta u vezi s ratnim zločinima.
Cilj ove obuke je da ojača sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda da identifikuju i traže informacije i materijale MKSJ-a relevantne za njihov rad. Obuka je obuhvatila upotrebu vebsajta, Baze podataka Sudskih spisa MKSJ-a i Baze podataka sudske prakse Žalbenog veća. Takođe su obuhvaćene informacije o tome kako MKSJ-u podneti zahtev za pravnu pomoć i izmenu zaštitnih mera u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Ova obuka je organizovana u sklopu projekta Pravda i ratni zločini

19 pravnih stručnjaka iz okružnih sudova i tužilaštava iz Prištine, Peći, Prizrena i Gnjilana
13. maj, Sarajevo, Banja Luka, BiH MKSJ donirao knjige centrima za pravnu obuku u Bosni i Hercegovini

Međunarodni sud je donirao značajnu količinu pravnog materijala bibliotekama centara za edukaciju sudija i tužilaca u Sarajevu i Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina. Donacija obuhvata veliki broj primeraka Statuta MKSJ, pravnih izveštaja i presuda prevedenih na lokalne jezike. Donacija takođe uključuje primerke časopisa European Human Rights Law Review, Georgetown Law Journal, Journal of International Justice, Oxford Journal of Legal Studies, Stanford Law Review, kao i druge pravne priručnike i knjige o pravnoj teoriji i praksi.

Ovu donaciju je organizovao Outreach program MKSJ

Korisnici biblioteka centara za edukaciju sudija i tužilaca u Sarajevu i Banjoj Luci
12 – 13. maj, Split, Hrvatska Obuka hrvatskih pravnih stručnjaka

MKSJ je, u skopu projekta Pravda i ratni zločini održao dvodnevnu obuku sudija, pravnih savetnika i zamenika županijskih tužilaca iz županijskih sudova i tužilaštava u Splitu, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku. Cilj ove obuke je bio prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih veština Međunarodnog suda na pravosudne organe u regionu čime će se povećati njihove sposobnosti vođenja složenih postupaka u vezi s ratnim zločinima.
Ovom obukom se namerava povećati sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda da pronađu i pretražuju podatke i materijale MKSJ-a relevantne za njihov rad. Obuka je obuhvatila upotrebu alatki za elektronsko pretraživanje, kao što su vebsajt, Baza podataka sudskih spisa MKSJ-a i Baza podataka sudske prakse Žalbenog veća.

Ova obuka je organizovana u sklopu projekta Pravda i ratni zločini

10 sudija, pravnih savetnika i zamenika tužilaca iz županijskih sudova i tužilaštava u Splitu, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku
9 – 13. maj, Hag Poseta novinara iz južne Srbije

Outreach je bio domaćin grupi novinara iz medijskih kuća iz južne Srbije. Dobrodošlicu grupi, koja se sastojala od novinara i urednika mešovitog etničkog porekla, poželela je portparol MKSJ. Upoznati su o radu Međunarodnog suda i predstavljen im je pregled predmeta, a prisustvovali su prezentacijama o, između ostalog, jednakosti oruđa, iskustvima izveštavanja iz sudnice, zločinima za koje se krivično goni pred Međunarodnim sudom, istragama, radu sa svedocima, nepoštovanju suda, Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija i nasleđu MKSJ. Grupa je takođe obaveštena o tome kako da pronađu informacije o MKSJ i odnosu Međunarodnog suda s medijima u regionu. Prezentacije su izuzetno dobro primljene i povratne informacije su bile ohrabrujuće. Grupa je takođe prisustvovala pretresima u predmetima Tolimir i Stanišić i Župljanin.

Ovu posetu je organizovala Misija OEBS u Srbiji

Osam novinara i urednika iz medijskih kuća iz južne Srbije, uključujući televizijske stanice Regionalna, Universa, Jedinstvo, Forum, Tutin, Bujanovac i Preševo, i Radio Ema iz Bujanovca i četiri predstavnika misije OEBS u Srbiji
6. maj, Beograd, Srbija Stručnjaci MKSJ za podršku svedocima sastali sa svojim lokalnim kolegama

Osoblje Službe za podršku žrtvama i svedocima MKSJ sastalo se u Beogradu, u okviru projekta Pravda i ratni zločini sa otrprilike 20 svojih kolega iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore kako bi podelili svoja iskustva u radu sa žrtvama i svedocima.
Ovo je bio prvi regionalni sastanak pružalaca podrške žrtvama koji je održan u sklopu projekta Pravda i ratni zločini.
Učesnici su razgovarali i razmenili iskustva u vezi s različitim modelima sistema za podršku svedocima u regionu, razvojem podrške svedocima nakon suđenja, iskustvima svedoka koji su svedočili pred nacionalnim sudovima, kao i pred MKSJ.

Ovaj sastanak je organizovan u sklopu projekta Pravda i ratni zločini

20 stručnjaka za pomoć svedocima iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore
6. maj, Hag, Beograd, Srbija Video-link prezentacija o rodnim zločinima za studente prava iz Beograda

Outreach u Hagu, zajedno sa Terenskom kancelarijom u Beogradu organizovao je prezentaciju o rodnim zločinima za studente prava iz Beograda. Prezentaciju je održao jedan analitičar Tužilaštva koji je govorio o definicijama, razvojem pravnih odredbi i krivičnom gonjenju za seksualno nasilje počinjeno u ratu, nakon čega se usredsredio na MKSJ i njegovo nasleđe na ovom polju. Grupa je takođe informisana o novoj stranici o rodnim zločinima koja treba da bude pokrenuta na vebsajtu MKSJ. Prezentacija je dobro primljena i usledila je živa diskusija.

Ovu prezentaciju putem video-linka je organizovao Outreach program MKSJ

Devet studenata prava i njihov profesor s Pravnog fakulteta UNION u Beogradu
5. maj, Beograd, Srbija Obuka pravnih stručnjaka u Srbiji

Međunarodni sud je održao kurs obuke za pravne stručnjake iz Apelacionog suda i Višeg suda u Beogradu. Cilj ove obuke bio je je prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih veština s Međunarodnog suda na jurisdikcije u regionu, čime će se unaprediti njihova sposobnost da vode kompleksna suđenja u vezi s ratnim zločinima. Ova obuka je imala cilj da unapredi sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda da pronađu i pretražuju podatke i materijale MKSJ relevantne za njihov rad, a uključivala je pretraživanje baza podataka poput vebsajta, Baze podataka sudskih spisa MKSJ i Baze podataka sudske prakse Žalbenog veća.

Ova obuka je organizovana u sklopu projekta Pravda i ratni zločini

Osam pravnih stručnjaka iz Apelacionog suda i Višeg suda u Beogradu
5. maj, Hag Poseta predstavnika programa People to People

Outreach je bio domaćin grupi aktivista nevladinih organizacija iz različitih delova bivše Jugoslavije koja je bila u poseti Hagu u sklopu studijske posete “Doprinos civilnog društva inicijativama na izgradnji mira na zapadnom Balkanu”, koju je organizovao program  People-2-People. Grupa je prisustvovala prezentacijama o osnivanju, mandatu i dostignućima Međunarodnog suda, kao i izazovima s kojima se susreće u svom radu, o percepciji ove institucije u bivšoj Jugoslaviji, outreach aktivnostima MKSJ i sastala se sa predstavnicima Tužilaštva. Prezentacije su pomno praćenje i grupa je bila vrlo prijemčiva na njih. Takođe su prisustvovali pretresu u predmetu Stanišić i Župljanin.

Ovu posetu je organizovao program People to People a omogućila Evropska Komisija

40 aktivista nevladinih organizacija iz različitih delova bivše Jugoslavije
3 – 4. maj,Banja Luka, BiH Obuka bosanskohercegovačkih pravnih stručnjaka

Međunarodni sud je, u okviru projekta Pravda i ratni zločini, organizovao dvodnevni kurs obuke za sudije i tužioce iz okružnih sudova i tužilaštava iz Banje Luke, Bijeljine, Doboja i Istočnog Sarajeva, koja je održana u Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske u Banjoj Luci. Cilj ove obuke je prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih veština Međunarodnog suda na pravosudne organe u regionu i pojačavanje njihove sposobnosti vođenja složenih postupaka u vezi s ratnim zločinima.
Obuka je obuhvatila informacije o tome kako pravni stručnjaci mogu koristiti alatke za pretraživanje informacija i materijala MKSJ koji su relevantni za njihov rad  i kako da podnesu zahtjeve MKSJ-u za pravnu pomoć i za izmenu zaštitnih mjera za svedoke.

Ova obuka je organizovana u sklopu projekta Pravda i ratni zločini

15 sudija i tužilaca iz okružnih sudova i tužilaštava iz Banje Luke, Bijeljine, Doboja i Istočnog Sarajeva
28. april, Hag Poseta zvaničnika hrvatskog Ministarstva pravosuđa

Outreach je bio domaćin grupe zvaničnika Ministarstva pravosuđa Hrvatske tokom poludnevne posete koja je bila deo šire posete Hagu radi obuke na Evropskoj akademiji za pravo i zakonodavstvo. Poseta Međunarodnom sudu je bila važna za grupu koja je želela da sazna više o instituciji koja ima značajan uticaj na krivično gonjenje za ratne zločine i javnu debatu u njihovoj zemlji. Grupa je upoznata s velikim brojem tema, koje su uključivale, između ostalog, izdržavanje kazni, Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija, pravnu pomoć, uzimanje iskaza svedoka i prikupljanje dokaza. Grupa se takođe sastala sa sudijom Trechselom i uglavnom je bila zainteresovana za prvostepenu presudu u predmetu Gotovina i drugi.
Grupa je takođe prisustvovala pretresu u predmetu Tolimir.

Ovu posetu je organizovala Evropska akademija za pravo i zakonodavstvo

13 zvaničnika Ministarstva pravosuđa Hrvatske
20. april, Zagreb, Hrvatska Okrugli sto: Društvene reakcije i pravosudne posledice prvostepene presude MKSJ u predmetu Gotovina i drugi

Predstavnik Outreach programa prisustvovao je okruglom stolu nevladinih organizacija: Društvene reakcije i pravosudne posledice prvostepene presude MKSJ u predmetu Gotovina i drugi (koju je 20. aprila organizovala Kuća ljudskih prava u Zagrebu). Nevladina organizacija Documenta pozvala je govornike profesora Žarka Puhovskog, novinara Ivicu Đikića, advokata generala Markača Gorana Mikuličića, i predstavnike Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (ovi poslednji se nisu pojavili). Predstavnici nevladinih organizacija i Đikić su snažno kritikovali medije zbog neprofesionalnog izveštavanja o ovom predmetu kao i o ratnim zločinima uopšte – ignorisanju žrtava, pogrešnom tumačenju činjenica, glorifikaciji optuženih, kreiranju lažnih očekivanja itd. Takođe su govorili o nespremnosti Hrvatske da se suoči s prošlošću. Mikuličić je govorio o udruženom zločinačkom poduhvatu koji je – sa stanovišta odbrane – vrlo upitan. Pitanja koja je postavljala publika koja se uglavnom sastojala od aktivista za ljudska prava su se ticala udruženog zločinačkog poduhvata i perspektive Hrvatske u vezi s evropskim integracijama i zatvaranjem poglavlja 23 u pristupnih pregovorima.

Ovaj okrugli sto je organizovala nevladina organizacija Documenta

otprilike 50 predstavnika nevladinih organizacija, civilnog društva, novinara
18. april, Hag Poseta slovenačkih studenata prava

Outreach je bio domaćin grupi od 45 studenata evropskog prava sa Univerziteta u Novoj Gorici, Slovenija, koji su boravili u Hagu u sklopu studijske posete pravosudnim institucijama koje imaju svoje sedište u tom gradu. Tokom poludnevne posete studenti su čuli prezentacije predstavnika Sekretarijata, Sudskih veća i Tužilaštva o mnogim temama, među kojima o mandatu, dostignućima i izazovima  s kojima se MKSJ suočava, dobili su kratak pregled aktuelnih predmeta i merodavnog prava. Studenti su bili zainteresovani za prezentacije i usledila je živa diskusija. Grupa je takođe prisustvovala suđenju u predmetu Tolimir.

Ovu posetu je organizovao Evropski pravni fakultet iz Nove Gorice

45 studenata prava Univerziteta u Novoj Gorici
18. april, Sarajevo, BiH MKSJ poklonio knjige bosanskohercegovačkom Odseku krivične odbrane

Velika kolekcija presuda MKSJ na bosanskom, hrvatskom ili srpskom kao i primerci najnovije verzije Pravilnika o postupku i dokazima i drugih relevantnih dokumenata MKSJ dostavljeni su 18. aprila bosanskohercegovačkom Odsjeku krivične odbrane (OKO).
Dve donacije raznih pravnih časopisa kao i drugih osnovnih dokumentata MKSJ i dostupnih presuda MKSJ na bosanskom, hrvatskom ili srpskom su spakovani i spremne za dostavljanje u dva bosanskohercegovačka centra za obuku sudija i tužilaca (u Sarajevu i Banjoj Luci) tokom prve nedelje maja.
Sarajevska kancelarija je takođe započela distribuciju 2.300 primeraka publikacije sačinjene na osnovu prezentacija panelista Konferencije o nasleđu MKSJ održane prošle godine u Hagu.

Ovu donaciju je organizovao Outreach program MKSJ

članovi Odsjeka krivične odbrane (OKO)
15. april, Beograd, Srbija Seminar o vizuelnim dokazima

Oficir za vezu Sekretarijata prisustvovao je konferenciji koja se bavila slikama rata/vizuelnim dokazima i njihovim uticajem na javno mnjenje kao i sudske postupke. Učesnici su razgovarali o efektima na javno mnjenje i stavove prema određenim zločinima nastalim kada su vizuelni dokazi o zločinu predstavljeni. Konferencija se takođe bavila dokaznom vrednošću vizuelnih dokaza pred nacionalnim i međunarodnim sudovima.

Ovu konferenciju je organizovao King’s College iz Londona u saradnji s Fondom za humanitarno pravo

približno 20 predstavnika nevladinih organizacija i novinara
11. april, Sarajevo, BiH Konferencija o nasleđu MKSJ u Sarajevu

Referent za informisanje je prisustvovao konferenciji o nasleđu MKSJ koju je organizovao Beogradski centar za ljudska prava. Ovo je treća konferencija koju ovaj centar organizuje u okviru projekta  “Internalizacija nasleđa MKSJ”, a prve dve konferencije su održane u Beogradu, odnosno Zagrebu. Konferenciji je prisustvovalo približno 30 učesnika, među kojima je bio i sudija MKSJ Moloto koji je govorio o najvažnijim dostignućima Međunarodnog suda. Na konferenciji su takođe predstavljeni rezultati jednog nezavisnog istraživanja o percepciji koju građani BiH imaju o Međunarodnom sudu, a razgovaralo se o lokalnom pravosuđu i opštim pitanjima vezanim za ratne zločine i pomirenje.

Ovu konferenciju je organizovao Beogradski centar za ljudska prava

približno 30 predstavnika nevladinih organizacija, naučnici, novinari
1. april, Beograd, Srbija Konferencija o demografskim procenama gubitaka stanovništva u ratu u bivšoj Jugoslaviji

Oficir za vezu Sekretarijata prisustvovao je konferenciji o demografskim procenama gubitaka stanovništva u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Predstavljene informacije su rezultat 12 godina rada Kancelarije za demografiju Tužilaštva MKSJ i uključuju izveštaje koji su pripremani i uvršteni u dokaze na konkretnim suđenjima pred MKSJ. Geoffrey Nice je bio specijalni gost ove konferencije i govorio je o važnosti demografskih dokaza u dokazivanju masivnih obrazaca zločina. Dr. Helge Brunborg, bivši zaposleni Kancelarije za demografiju MKSJ predstavio rezultate do kojih je ova kancelarija došla.

Ovu konferenciju je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

približno 40 predstavnika nevladinih organizacija, naučnici, novinari
28 – 29. mart, Banja Luka, BiH Obuka bosanskohercegovačkih pravnih stručnjaka

MKSJ je održao dvodnevnu obuku za sudije i tužioce okružnih sudova i tužilaštava iz Banje Luke, Bijeljine, Sarajeva i Doboja u Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske u Banja Luci. Cilj obuke je bio da unapredi sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda da pronađu i pretražuju informacije i materijale MKSJ relevantne za njihov rad putem vebsajta MKSJ (uključujući baze podataka Sudski spisi MKSJ i Sudska praksa Žalbenog veća). Obuka je takođe obuhvatala načine na koje treba podneti zahtev MKSJ za pomoć i za izmenu zaštitnih mera u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima.

Ovu obuku je organizovao projekat Pravda i ratni zločini

devet sudija i tužilaca
23, 25. mart, Hag Poseta studenata prava iz Srbije

Outreach program je bio domaćin grupi studenata prava iz Srbije koji su posetili MKSJ u sklopu studijske posete Hagu, koja je uključivala i kratke posete Međunarodnom sudu pravde i Međunarodnom krivičnom sudu, i predstavljala nagradu za šest najboljih polaznika kursa o međunarodnom pravu. Studenti su upoznati s istorijatom Međunarodnog suda i strategijom okončanja njegovog rada, čuli su prezentacije o jednakosti strana u postupku, pravnim procedurama MKSJ, udruženom zločinačkom poduhvatu i komandnoj odgovornosti, odmeravanju težine dokaza, percepcijama o MKSJ u regionu, kao i radu sa svedocima. Studenti su se takođe neformalno sastali sa glavnim tužiocem i prisustvovali suđenju u predmetu Tolimir. Takođe su se sastali sa stažistima Inicijative mladih za ljudska prava iz bivše Jugoslavije koji trenutno stažiraju u Hagu.

Ovu posetu su organizovali Misija OEBS u Srbiji i Pravni fakultet u Beogradu

šest studenata prava iz Beograda
18 – 20. mart, Beograd, Niš, Novi Sad, Srbija Predavanja MKSJ u Školi nove politike u Srbiji

Portparol MKSJ i vršilac dužnosti šefa Outreach programa, Nerma Jelačić, održala je tri predavanja o MKSJ u okviru Škole nove politike u Srbiji. Ovaj projekat ima za cilj da doprinese promeni sistema vrednosti u Srbiji i stvaranju strategije za novi pristup suočavanju s ratnom prošlošću kroz edukaciju i izgradnju kapaciteta nove generacije mladih vođa. Predavanja su održana u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i prisustvovali su im studenti i mladi novinari. Jelačićeva je govorila o dostignućima MKSJ, ključnim činjenicama o ratnim zločinima koje je utvrdio, njegovom doprinosu međunarodnom humanitarnom i krivičnom pravu, radu sa svedocima i izazovima s kojima se MKSJ susreće u ispunjavanju svoje misije. Studenti su postavljali mnoga pitanja što je pokrenulo živu debatu.

Škola nove politike je projekat koji sprovodi Inicijativa mladih za ljudska prava.

Više od 60 studenata univerziteta i mladih novinara
17 – 19. mart, Sarajevo, BiH Pravosudna obuka u Sarajevu

Međunarodni sud je održao trodnevnu pravosudnu obuku za sudije, tužioce i advokate odbrane iz cele BiH u sklopu projekta Pravda i ratni zločini. Cilj ove obuke je da omogući sudijama, tužiocima i advokatima odbrane da koriste dodatne veštine kako bi držali uvodne reči, vodili direktna i unakrsna ispitivanja i držali završne reči. Ova obuka je održana u saradnji s centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, i Odsekom krivične odbrane (OKO) Sektora za pravosudne organe Ministarstva pravde BiH. Ovo je bila prva pravosudna obuka ove vrste održana u regionu u sklopu projekta Pravda i ratni zločini. Obuku su vodili sudija MKSJ Bakone Justice Moloto, tužilac Paul Rogers i advokat odbrane Vasvija Vidović iz Udruženja branilaca koji postupaju pred MKSJ.

Ovu obuku je organizovao projekat Pravda i ratni zločini

27 sudija, tužilaca i advokata odbrane iz svih delova BiH
17, 18. mart, Osijek, Hrvatska Obuka hrvatskih pravnih stručnjaka

Dvodnevna obuka sudija i tužilaca županijskih sudova i odvjetništava iz Osijeka, Slavonskog Broda i Vukovara održana je na Pravosudnoj akademiji u Osijeku, istočna Hrvatska, u sklopu projekta Pravda i ratni zločini. Cilj ove obuke bilo je prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih veština Međunarodnog suda na pravosudne institucije u regionu, čime se unapređuju njihovi kapaciteti da vode kompleksna suđenja za ratne zločine. Obuka je smišljena da unapredi sposobnosti nacionalnih partnera Međunarodnog suda da pronađu i pretražuju informacije i materijale MKSJ relevantne za njihov rad i da koriste baze podataka kao što su vebsajt, Sudski spisi MKSJ i Sudska praksa Žalbenog veća.

Ovu obuku je organizovao projekat Pravda i ratni zločini

sedam sudija i tužilaca
16. mart, Hag Poseta libanskih nevladinih organizacija

Outreach je bio domaćin grupi predstavnika libanskih nevladinih organizacija koja je bila u poseti Hagu kako bi se upoznala sa Specijalnim sudom za Liban. Posetiocima su održane prezentacija o mandatu, dostignućima i strategiji okončanja rada Međunarodnog suda, istragama i podizanju optužnica, izvođenju dokaza i uticaju koji je MKSJ imao na području bivše Jugoslavije.   Grupa je bila posebno zainteresovana za iskustva koja je Outreach program MKSJ imao u bivšoj Jugoslaviji. Grupa je takođe prisustvovala suđenju u predmetu Karadžić.

Ovu posetu je organizovao Outreach program Specijalnog suda za Liban

24 predstavnika različitih libanskih nevladinih organizacija
16. mart, Priština, Kosovo Donacija knjiga univerzitetima u Prištini i Prizrenu i Centru za ljudska prava

Terenska kancelarija u Prištini predala je donaciju pravnih žurnala bibliotekama pravnih fakulteta u Prištini i Prizrenu, kao i Centru za ljudska prava pri Univerzitetu u Prištini.

Donacija uključuje veliki broj primeraka magazina Foreign Policy Magazine, Journal of International Affairs, Magazine of the International Red Cross and Red Crescent Movement, tromesečnih biltena Human Rights i Criminal Law, kao i pravnih izveštaja MKSJ (ICTY Judicial Reports) i drugih pravnih priručnika i knjiga o pravnoj teoriji i praksi.
Ova velikodušna donacija knjiga MKSJ Centru za ljudska prava ima važnu ulogu u jačanju potencijala Centra da pruži obrazovne resurse na polju ljudskih prava, posebno u vezi sa ratnim zločinima, zločinima protiv čovečnosti i genocidom” izjavio je g. Valon Murati, direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Prištini.

Ovo je drugi put da Međunarodni sud poklanja pravne časopise Pravnom fakultetu i Centru za ljudska prava u Prištini. Prva donacija je dostavljena 6. avgusta 2010.

Ovu donaciju je organizovao Outreach program MKSJ

korisnici biblioteka u Prištini i Prizrenu
8. mart, Hag Poseta studenata političkih nauka iz Srbije

Outreach je bio domaćin grupi studenata iz Srbije sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu tokom jednodnevne posete, koja je organizovana u sklopu nihove studijske posete institucijama međunarodne pravde sa sedištem u Hagu. Grupa je upoznata s pregledom istorijata Međunarodnog suda, njegovom uticaju na sistem međunarodnog krivičnog pravosuđa, strategijom okončanja rada Međunarodnog suda i predmetima koji su trenutno u pretresnoj fazi ili se očekuje odluka Žalbenog veća. Viši zastupnik tužilaštva je održao prezentaciju o najvažnijim predmetima kojima se Međunarodni sud bavio. Grupa je okončala posetu prisustvovanjem suđenjima u predmetima Karadžić i Šešelj.

Ovu posetu organizovalo je studentsko udruženje Fakulteta političkih nauka

približno 50 studenata sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu
24. – 25. februar, Sarajevo, BiH Obuka pravnih stručnjaka iz Bosne u sklopu projekta Pravda i ratni zločini
Dvodnevni kurs obuke tužilaca i pravnih savetnika iz raznih kantonalnih tužilaštva održan je u Sarajevu.

Ova obuka, u okviru sveobuhvatnih nastojanja projekta Pravda i ratni zločini da pomogne u transferu institucionalnih znanja i specializovanih umeća Međunarodnog suda na pravosuđa u regionu, smišljena je da unapredi kapacitete u regionu da se nose s kompleksnim predmetima za ratne zločine. Obuka je obavljena u Centru za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST) u Sarajevu.

Ova obuka jača sposobnosti lokalnih partnera Međunarodnog suda da identifikuju i pronađu informacije i materijale MKSJ relevantne za njihov rad. Sastojala se od korišćenja vebsajta, Baze podataka Sudski spisi MKSJ i Baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća. Obuka je takođe obuhvatila dostavljanje zahteva MKSJ za pravnu pomoć i za izmenu zaštitnih mera u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima.

Ova obuka je sprovedena u okviru projekta Pravda i ratni zločini

Deset tužilaca i pravnih savetnika iz Sarajeva, Mostara, Orašja, Širokog Brijega, Tuzle, Zenice i Bihaća
24 februar, Zagreb, Hrvatska Konferencija o nasleđu MKSJ
Međunarodna konferencija o nasleđu MKSJ održana je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Konferencija je okupila preko stotinu pravnih stručnjaka, a među govornicima su bili, između ostalih, sudija MKSJ Howard Morrison i predsednik Hrvatske Ivo Josipović.

Konferencija se bavila uticajem koji je MKSJ imao na definisanje međunarodnih zločina u hrvatskom krivičnom pravu, saradnjom država s Međunarodnim sudom i društvenim nasleđem MKSJ. Tokom poslednjeg dela programa predstavljeni su rezultati istraživanja javnog mnjenja o MKSJ sprovedenog u Hrvatskoj u decembru 2010. godine.

Konferenciju je organizovao Beogradski centar za ljudska prava u saradnji s Pravnim fakultetom u Zagrebu i Hrvatskom udrugom za europsko kazneno pravo, uz podršku Outreach programa MKSJ

Preko 100 pravnih stručnjaka, predstavnika vlasti, sredstava javnog informisanja, međunarodne zajednice, nevladinih organizacija, akademske zajednice i studenti prava
22. februar, Podgorica, Crna Gora Obuka pravnih stručnjaka iz Crne Gore u sklopu projekta Pravda i ratni zločini
Kurs obuke crnogorskih pravnih stručnjaka održan je u sklopu projekta Pravda i ratni zločini.

Ova obuka je smišljena da ojača kapacitete u regionu da vode kompleksne predmete za ratne zločine i sprovodi se u okviru projekta Pravda i ratni zločini kojim se vrši transfer institucionalnog znanja i specijalizovanih umeća s Međunarodnog suda na pravne stručnjake u regionu. Ova obuka je obavljena pri Misiji OEBS u Podgorici.

Ova obuka je imala za cilj da omogući lokalnim partnerima Međunarodnog suda da identifikuju i pretražuju informacije i materijale MKSJ relevantne za njihov rad i uključivala je korišćenje vebsajta, Baze podataka Sudski spisi MKSJ i Baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća. Ova obuka je takođe obuhvatala informacije o tome kako podneti zahtev MKSJ za pravnu pomoć i zahteve za izmenu zaštitnih mera u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Ova obuka je sprovedena u okviru projekta Pravda i ratni zločini

Osam pravnih stručnjaka iz viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju i Osnovnog i Specijalnog tužilaštva u Podgorici
18. februar, Hag, Beograd Regionalne konsultacije s nevladinim organizacijama putem video-linka
Outreach program MKSJ  započeo je redovne mesečne koordinacione sastanke s nevladinim organizacijama koji će biti obavljeni širom regiona.

Prvi sastanak je održan s predstavnicima nevladinih organizacija iz Srbije putem video-linka iz Haga. Sastankom je predsedavao vršilac dužnosti šefa Outreach programa. Učesnici su diskutovali o novoj  Outreach strategiji i trenutnoj i budućoj saradnji Terenske kancelarije MKSJ u Beogradu i lokalnih nevladinih organizacija.

Slični sastanci s predstavnicima nevladinih organizacija iz Hrvatske, BiH i Kosova su usledili narednih dana. Outreach program namerava da održava ovakve redovne sastanke s nevladinim organizacijama jednom mesečno.

Ovaj sastanak je organizovao Outreach program MKSJ

Osam predstavnika nevladinih organizacija iz Srbije i dva predstavnika Misije OEBS u Srbiji
7 – 10. februar, Hag Studijska poseta nevladine organizacije Documenta
MKSJ je ugostio grupu od 15 izvestilaca koji prate suđenja za ratne zločine i novinara iz Hrvatske koji su došli u studijsku posetu. Cilj posete je bilo praćenje iznošenja završnih reči u predmetu Prlić i drugi i da se posetiocima pruži sveobuhvana slika rada i dostignuća MKSJ i izazova s kojima se susreće od svog osnivanja.

Posetiocima je dobrodošlicu poželeo sekretar Suda, a nakon toga su prisustvovalo širokom spektru prezentacija koje su se ticale, između ostalog, medijskog praćenja suđenja za ratne zločine, pronalaženja informacija o MKSJ, odgovornosti nadređenog i udruženom zločinačkom poduhvatu i Pritvorskoj jedinici MKSJ. Grupa je prisustvovala redovnoj sedmičnoj konferenciji za štampu i održala neformalni sastanak sa tužiocem. Generalno, prezentacije su pružile koristan uvid u rad Međunarodnog suda, što su posebno pohvalili i izvestioci koji prate suđenja za ratne zločine i novinari.

Ovu studijsku posetu je organizovala hrvatska nevladina Documenta

Devet izvestilaca koji prate suđenja za ratne zločine iz nevladine organizacije Documenta, Građanskog odbora za ljudska prava i Centra za mir, nenasilje i ljudska prava i šest novinara sa Hrvatske radiotelevizije (HRT), Nova TV, novinske agencije Hina, nedeljnika Novosti i dnevnih listova Slobodna Dalmacija i Novi List
februar, Hag Outreach poželeo dobrodošlicu stažistima Inicijative mladih za ljudska prava
Outreach program MKSJ poželeo je dobrodošlicu četvrtoj generaciji mladih profesionalaca iz regiona bivše Jugoslavije u sklopu Regionalnog programa stažiranja. Ove godine sedmoro mladih profesionalaca imaće priliku da stekne direktno iskustvo pravosudnog rada i rada u komunikacijama u sva tri organa Međunarodnog suda.

Regionalni program stažiranja započet je 2007. godine kao zajednički projekat Inicijative mladih za ljudska prava i Outreach programa. Stažisti iz Srbije, Crne Gore i sa Kosova učestvuju u petomesečnom stažiranju u Hagu, nakon čega će provesti dodatna tri meseca stažirajući u nacionalnim sudovima ili tužilaštvima za ratne zločine, ili lokalnim institucijama koje se bave ratnim zločinima.

Ovaj program stažiranja organizuju Outreach program MKSJ i Inicijativa mladih za ljudska prava

Sedam mladih profesionalaca iz Srbije, Crne Gore i sa Kosova
 20. januar, Tuzla, BiH Okrugli sto o tranzicijskoj pravdi
Udruženje Žene Srebrenice organizovalo je okrugli sto pod nazivom “Tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini, procesuiranje ratnih zločina, ekshumacije i identifikacije ” u Tuzli. Među govornicima su bili predstavnici Tužilaštva BiH, MKSJ, Međunarodne komisije za nestale osobe i članovi porodica žrtava. Howard Tucker, šef kancelarije MKSJ u Sarajevu, govorio je o predviđenoj ulozi i funkcionisanju rezidualnih mehanizama međunarodnih sudova.

Ovaj okrugli sto je organizovalo Udruženje Žene Srebrenice

Predstavnici Tužilaštva BiH, MKSJ, Međunarodne komisije za nestale osobe i članovi porodica žrtava 
 17. januar, Zagreb, Hrvatska Sastanak sudija sa kolegama iz regiona
Otprilike 20 sudija, pretežno iz apelacionih sudova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije prisustvovalo je sastanku sa Faustom Pocarem i sudijom Carmelom Agiusom sa MKSJ. Sudije sa Kosova su takođe prisustvovale ovom sastanku. Učesnici su razgovarali o temama koje su uključivale zaštitu žrtava i svedoka, definiciju “civila” u predmetima vezanim za ratne zločine i ulogu sudija žalbenih veća u procesu preispitivanja predmeta.

Mediji su preneli izjavu sudije Pocara da su regionalna pravosuđa već pokazala da su nepristrasna i da funkcionišu i da će krivično gonjenje za ratne zločine biti nastavljeno nakon zatvaranja MKSJ.

Ovaj sastanak je organizovao Projekat Pravda i ratni zločini

20 sudija iz regiona bivše Jugoslavije
 17. januar, Hag/ Zagreb Prezentacija za studente prava putem video-linka
Otprilike 30 studenata četvrte i pete godine prava Sveučilišta u Zagrebu prisustvovalo je trima prezentacijama putem video linka sa Hagom. Studentima je predstavljen pregled aktuelnih predmeta pred MKSJ, nakon čega je usledila prezentacija o MKSJ i primenjivom pravu koju je održao sudija Trechsel. Na kraju su upoznati sa svim važnijim aspektima nasleđa Međunarodnog suda. Prezentacije su dobro primljene i usledila su brojna pitanja.

Ovaj događaj je organizovala Terenska kancelarija MKSJ u Zagrebu

 30 studenata
13-14. januar 2011. Zagreb, Hrvatska Ciklus obuke pravnih stručnjaka u Hrvatskoj

Sudije i tužioci iz raznih županijskih sudova u Hrvatskoj su učestvovali u dvodnevnoj obucu za pravne stručnjake. Cilj ove obuke je prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih veština s Međunarodnog suda na pravosuđa u regionu, čime se jačaju njihovi kapaciteti da vode kompleksna suđenja u predmetima za ratne zločine. 

Učesnici su saznali kako da pronađu i pretražuju informacije MKSJ i materijale relevantne za svoj rad, kao i kako da koriste baze podataka, poput vebsajta MKSJ, baze podataka Sudski spisi MKSJ i baze podataka Sudska praksa Žalbenog veća. Takođe su obučeni o tome kako da MKSJ podnesu zahtev za pravnu pomoć i za izmenu zaštitnih mera u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Ovaj projekat je organizovao Projekat pravda i ratni zločini

9 sudija i tužilaca