Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Arhiva Outreach aktivnosti

Pogledajte neke od najznačajnijih aktivnosti Outreach programa od njegovog osnivanja 1999. godine.
  
Napomena: u tekstu se pominju sledeći akronimi: BiH - Bosna i Hercegovina ; SRJ – Savezna Republika Jugoslavija ; BRJM  - Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija ; SCG - Srbija i Crna Gora ; RS - Republika Srpska.

Ukoliko želite informacije o ranijim aktivnostima i posetama molimo vas da stupite u kontakt s Kancelarijom outreach [at] icty.org (subject: Question%20on%20Outreach%20Events%20and%20Visits) (Outreach programa) u Hagu.

2014. 2013. 2012. 2011.
2010. 2009. 2008. 2007.
2006. 2005. 2004. 2003.
2002. 2001. 2000. 1999.