Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Strategija okončanja rada i MMKS

Predsednik i tužilac MKSJ Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podnose izveštaje o napretku postignutom u sprovođenju strategije okončanja rada Međunarodnog suda. Ovi izveštaji, koji se podnose na osnovu obaveze po Rezoluciji Saveta bezbednosti 1534 (2004.), podnose se svakih šest meseci i sadrže mere koje su preduzete i one koje tek treba preduzeti da bi se ispunili rokovi zacrtani strategijom okončanja rada Međunarodnog suda po Rezoluciji 1503, uključujući prosleđivanje predmeta sa optuženima srednjeg i nižeg ranga nadležnim nacionalnim pravosuđima.
> Saznajte više o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda

Kliknite na datum da biste videli odgovarajući izveštaj (na engleskom).

2016      

17 Maj 2016  

 

 

 

 

2015 2014 2013 2012

16 Nov. 2015
15 Maj 2015  

19 Nov. 2014
16 Maj 2014

18 Nov. 2013
23 Maj 2013

16 Nov. 2012
23 Maj 2012

 

 2011  2010 2009 2008

16 Nov. 2011
18 Maj 2011

19 Nov. 2010
1 June 2010

13 Nov. 2009
18 Maj 2009
24 Nov. 2008
14 Maj 2008

 

2007 2006 2005 2004
12 Nov. 2007
16 Maj 2007
15 Nov. 2006
31 Maj 2006
14 Dec. 2005
25 Maj 2005
23 Nov. 2004
24 Maj 2004

Napomena: Ovi dokumenti su takođe dostupni na ruskom, španskom, arapskom i kineskom jeziku na internet stranici Ujedinjenih nacija.


Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove

Rezolucija Saveta bezbednosti 1966 kojom se uspostavlja Međunarodni rezidualni mehanizam za MKSJ i MKSR, 22 December 2010

Izvještaj generalnog sekretara o administrativnim i budžetskim aspektima opcija za moguće lokacije arhiva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i sedištu rezidualnog mehanizma (na engleskom), 21. maj 2009.