Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Sikirici, Došenu i Kolundžiji će početi u ponedjeljak 19. marta 2001.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

 

Den Haag, 14.mart 2001.

JL/P.I.S./576SUĐENJE SIKIRICI,
DOŠENU I KOLUNDŽIJI ćE POČETI

U PONEDJELJAK 19. MARTA 2001. 


Su|enje Dušku Sikirici, Damiru
Došenu i Draganu Kolundžiji će početi u ponedjeljak 19.
marta u 9:30 u sudnici br.1, pred Pretresnim vijećem III koje čine
sudija May (predsjedavajući), sudija Robinson i sudija El Habib Fassi
Fihri.


PODACI O OPTUŽENIMADuško
SIKIRICA je rođen 23. marta 1964. u Čirkin Polju, opština
Prijedor, Bosna i Hercegovina; Damir DOŠEN je rođen 7. aprila 1967.
u Čirkin Polju, Prijedor, Bosna i Hercegovina; i Dragan KOLUNDŽIJA
je rođen 19. decembra 1959. u Bosni i Hercegovini.


Duško
Sikirica je navodno rukovodio logorom Keraterm i, kao takav, bio je na
položaju nadređenog u odnosu na sve ostale u logoru. Prema navodima
optužnice, Damir Došen i Dragan Kolundžija bili su vođe
smjene u logoru Keraterm, koji su nadgledali po jednu smjenu stražara
koji su radili u logoru. Kao vođe smjena, kada su bili prisutni u
logoru, bili su nadređeni svim osobama u logoru (osim samom komandantu
logora ili zamjeniku komandanta) i većini “posjetilaca” logoru.


Duško
SIKIRICA,


Uhapšen
od strane SFOR-a: 25. juna 2000.

Prebačen
u MKSJ: 25. juna 2000.

Prvo pojavljivanje pred sudom:
7. jula 2000., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice.

Damir DOŠEN


Uhapšen
od strane SFOR-a: 25. oktobra 1999.

Prebačen u MKSJ: 25. oktobra
1999.

Prvo pojavljivanje
pred sudom: 1. novembar 1999., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama
optužnice.

Dragan KOLUNDŽIJA


Uhapšen
od strane SFOR-a: 7. juna 1999.

Prebačen u MKSJ: 7. juna
1999.

Prvo pojavljivanje pred sudom:
14. juni 1999., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice.

 


PODACI O OPTUŽNICIOptužnica (“logor Keraterm”)


U prvobitnoj optužnici, koja je potvrđena
21. jula 1995, imenovana su još devetorica optuženih. Optužbe
protiv petorice njih su povučene, te je 21. jula 1998. podignuta
revidirana optužnica protiv Duška Sikirice, Damira Došena,
Dragana Fuštara, Nenada Banovića, Predraga Banovića, Dušana
Kneževića, Zorana Žigića i Dragana Kolundžije.


Pošto se Zoran Žigić dobrovoljno
predao 16. aprila 1998, njegov predmet je spojen sa predmetom Kvočka
i ostali u optužnici od 9. novembra 1998. i sada mu se sudi po tom
predmetu (IT-98-30/1). Protiv Duška Sikirice, Damira Došena, Dragana
Fuštara, Dragana Kolundžije, Nenada Banovića, Predraga Banovića
i Dušana Kneževića je 24. avgusta 1999. podignuta izmijenjena
i dopunjena optužnica.


U revidiranoj optužnici se navodi da
su između 24. maja i 30. augusta 1992. organi vlasti bosanskih Srba
u prijedorskoj opštini bespravno odvojile i zatočile više
od 7.000 bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih građana nesrpske
nacionalnosti sa područja Prijedora, i to u logore Omarska, Trnopolje
i Keraterm. U ovom zadnjem većina zatočenika su bili vojno sposobni
muškarci.


Prema navodima
optužnice, prostorije u logoru Keraterm su bile toliko prepunjene
da zatočenici često nisu mogli ni da sjednu ili legnu. Nužnika
i kupatila za osobnu higijenu je bilo malo ili nije uopšte ni bilo,
a i snabdjevanje vodom nije bilo odgovarajuće. Nisu imali odjeću
za presvlačenje, niti mogućnost da promijene posteljinu a nije
im pružena ni ljekarska njega. Dobivali su minimalne obroke jednom
dnevno. Isljeđivanja su navodno provođena svakodnevno i redovno
praćena premlaćivanjima i mučenjem. U optužnici se
tvrdi da su ubistva, seksualna zlostavljanja i drugi oblici fizičkog
i psihičkog zlostavljanja bili uobičajeni u logoru Keraterm. Logorski
čuvari i drugi koji su dolazili u logore koristili su sve vrste oružja
i predmeta kojima su tukli i na druge načine fizički zlostavljali
zatočenike. Politički i građanski lideri bosanskih Muslimana
i bosanskih Hrvata, njihovi intelektualci i bogataši, kao i osobe
nesrpske nacionalnosti koji su smatrani ekstremistima ili koji su pružili
otpor bosanskim Srbima, bili su posebno izloženi premlaćivanju
i mučenju, i/ili ubijani. Nije preživjelo najmanje nekoliko stotina
zatočenika, poznatog i nepoznatog identiteta.


TAČKE OPTUŽNICE


Optuženi se optužnicom terete kako
slijedi:


Duško Sikirica:


Na osnovu lične krivične odgovornosti
(član 7(1) Statuta Međunarodnog suda) i krivične odgovornosti
nadređenog (član 7(3)), tereti se za:


genocid (član 4: genocid, saučesništvo
u genocidu)

zločine protiv čovječnosti
(član 5 - progoni po političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi,
nečovječna

djela; ubistvo) i


kršenje ratnih zakona i običaja
(član 3 - povrede ličnog dostojanstva; ubistvo ili, alternativno,

okrutno postupanje).


Damir Došen:


Na osnovu lične krivične odgovornosti
i krivične odgovornosti nadređenog, tereti se za:


zločine protiv čovječnosti
(član 5 - progoni po političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi,
nečovječna

djela, mučenje) i


kršenje
ratnih zakona i običaja (član 3 - povrede ličnog dostojanstva,
okrutno postupanje, mučenje).

Dragan Kolundžija:


Na osnovu lične krivične odgovornosti
i krivične odgovornosti nadređenog, tereti se za:


zločine protiv čovječnosti
(član 5 - progoni po političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi,
nečovječna djela, ubistvo) i

kršenje ratnih zakona i običaja
(član 3 - povrede ličnog dostojanstva, ubistvo).

PRAVNI
ZASTUPNICI


Tužilaštvo


g. Dirk Ryneveld

gđa
Julia Baly

g.
Daryl Mundis


Odbrana

za Duška Sikiricu:

g. Veselin Londrović

za Damira Došena:

g. Vladimir Petrović

za Dragana Kolundžiju:

g. Dušan Vučičević


*****