Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 31. avgust 2011.

Datum: 31.08.2011.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Martin Petrov, šef kabineta sekretara Suda, dao je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Pretresno veće I izreći će presudu u postupku protiv Momčila Perišića sledećeg utorka, 6. septembra 2011, u 11:00 časova u sudnici III. Bivši načelnik Generalštaba je najviši oficir Vojske Jugoslavije protiv kojeg je Međunarodni sud podigao optužnicu za zločine i ratne zločine počinjene tokom ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. On se tereti za zločine protiv čovečnosti uključujući ubistvo, nehumana dela i napade na civile počinjene od 1993. do 1995. godine u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Suđenje je počelo 2. oktobra 2008. godine i završeno je 11. januara 2011. godine. Strane u postupku su od 28. do 31. marta 2011 iznele završne reči, tokom kojih je tužilaštvo zatražilo izricanje doživotne kazne zatvoraa, a odbrana tražila oslobađajuću presudu. Tokom 203 dana pretresa saslušano je ukupno 82 svedoka tužilaštva i 22 svedoka odbrane.

Sada ću se osvrnuti na pitanja proistekla iz postupaka u sudnicama tokom prethodne sedmice.

Tokom ponovnog stupanja pred sud prošle srede, 24. avgusta, Goran Hadžić se izjasnio da nije kriv ni po jednoj od optužbi iz optužnice. Statusna konferencija u ovom predmetu buće održana u dogledno vreme i mediji će biti o tome obavešteni.

U postupku protiv Radovana Karadžića, optuženi je 23. avgusta podneo zahtev za suspenziju postupka na period od jedne sedmice kako bi se pripremio za svedočenje svedoka tužilaštva KDZ-490, koji treba da svedoči tokom septembra. Veće je odbacilo ovaj zahtev jer smatra da će optuženi imati dovoljno vremena da pregleda materijale u kontinuitetu i da u tu svrhu može da iskoristi predviđenu pauzu u postupku u toku oktobra. Shodno tome, Veće je zatražilo od tužilaštva da ne poziva tog svedoka pre 17. oktobra.

Tokom statusne konferencije u postupku protiv Ratka Mladića, održane prošlog četvrtka, 25. avgusta, diskutovalo se o nekoliko pretpretresnih pitanja, uključujući i rokove za naredne podneske i pitanja u vezi s obelodanjivanjem materijala. Odbrani je dat rok do danas, 31. avgusta, da odgovori na zahtev tužilaštva za razdvajanje optužnice. Pretpretresni sudija je takođe naložio odbrani da odgovori na zahtev Radovana Karadžića za pristup poverljivim materijalima u ovom predmetu do 8. septembra. Sledeća statusna konferencija će se održati u četvrtak, 6. oktobra, u 14:30 časova u sudnici III.

Prošlog petka, 26. avgusta, na ponovnom stupanju Shefqeta Kabashija pred sud, optuženi je priznao krivicu za optužbe za nepoštovanje Međunarodnog suda. Tog popodneva je održan dodatni pretres tokom kojeg su sudije Moloto i Delvoie  zatražili da budu zamenjeni kao sudije tog veća kako bi se izbegla svaka sumnja u njihovu nepristrasnost, jer su obojica članovi veća i u predmetu Haradinaj i drugi. Vršilac dužnosti predsednika Suda Kwon je u ponedeljak, 29. avgusta, izdao nalog kojim je imenovao sudije Kwona i Morrisona u veće u ovom predmetu, i dodatni pretres u skladu s pravilom 62bis zakazan je za danas, u 14:30 časova u sudnici II. Svrha ovog pretresa je da se Pretresno veće uveri da li je potvrdno izjašnjavanje o krivici bilo dobrovoljno, da li je upućeno i nedvosmisleno i postoji li dovoljna činjenična osnova za krivično delo i učešće optuženog u njemu.

Na suđenju Zdravku Tolimiru, odbrana je u ponedeljak potvrdila da neće podnositi zahtev u skladu s pravilom 98bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Pravilo 98bis određuje da optuženi, nakon završetka izvođenja dokaza tužilaštva, može podneti zahtev za oslobađajuću presudu za jednu ili više optužbi iz optužnice. Nakon što sasluša argumente strana u postupku, pretresno veće može doneti oslobađajuću presudu po bilo kojoj od tačaka optužnice ukoliko zaključi da su dokazi koje je iznelo tužilaštvo nedovoljan osnov za osudu. Odbrana je takođe potvrdila da će izvoditi svoje dokaze.

Osvrt na aktivnosti u sudnicama:

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Pretresno veće trenutno na zatvorenoj sednici sluša svedočenje zaštićenog svedoka KDZ-033.

Na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, Pretresno veće trenutno sluša svedočenje zaštićenog svedoka DST-063, takođe na zatvorenoj sednici.

U postupku protiv Zdravka Tolimira, svedok Richard Butler, stručnjak za vojna pitanja danas popodne će svedočiti o VRS tokom operacije u Srebrenici.

Na suđenju u predmetu Haradinaj i drugi, Pretresno veće će danas popodne saslušati svedočenje Svedoka 75, što će biti nastavak njegovog jučerašnjeg svedočenja u vezi s zatočenjem njegovog brata od strane OVK u zatočeničkom logoru "Jablanica".

Sada ću se osvrnuti na predstojeći raspored u sudnicama.

Postupak protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina biće nastavljen u ponedeljak, 5 septembra, u 9:00 časova u sudnici III početkom izvođenja dokaza Župljaninove odbrane.

Statusna konferencija u predmetu Vlastimira Đorđevića biće održana 21. septembra u 9:30 časova u sudnici II.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić iz kabineta tužioca nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Jedan novinar, napominjući da danas ističe rok do koga odbrana mora da dostavi svoj odgovor na zahtev tužilaštva za razdvajanje optužnice protiv Ratka Mladića, upitao je da li će odgovor odbrane biti javan, i, ako bude, kada će biti dostupan javnosti. Petrov je odgovorio da ne vidi bilo kakav razlog zbog kojeg bi odgovor bio podnesen na poverljivoj osnovi, i da je veruje da će odbrana svoj odgovor podneti javno. Petrov je dodao da, baš kao što je novinar naveo, danas ističe ovaj rok i da čim Međunarodni sud dobije ovaj podnesak, on će biti dostupan medijima.

U vezi s pitanjima dobijenim u sklopu interaktivne sedmične konferencije za štampu, Martin Petrov je odgovorio na sledeće pitanje:

Jedan novinar je postavio pitanje o tome kakva kompenzacija sa daje osobama koje su oslobođene krivice pred MKSJ i koji iznosi im se isplaćuju, i kako se ti iznosi izračunavaju. Martin Petrov je odgovorio da u slučaju oslobađajuće presude po svim optužbama, u skladu s pravilom 99 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, veće će naložiti da se optuženi odmah pusti na slobodu, sem ukoliko veće ne odobri zahtev tužilaštva da se puštanje na slobodu odgodi do rešenja po žalbi. Statut Međunarodnog suda, međutim, ne predviđa kompenzaciju optuženima koji su oslobođeni krivice, bilo da je pretresno ili Žalbeno veće zaključilo da optužbe nisu dokazane van razumne sumnje.

Kada će početi suđenje Mladiću?

Upitan kada će početi suđenje Mladiću, Petrov je odgovorio da će suđenje Mladiću početi kada Pretresno veće bude smatralo da je predmet spreman za početak suđenja. Postoji niz proceduralnih preduslova koji moraju biti ispunjeni, na primer, mora se rešiti po svim preliminarnim podnescima. Sem toga, Pretresno veće treba da donese odluku po zahtevu tužilaštva za razdvajanje optužnice. To je pitanje od presudne važnosti za obim predmeta, što bi, s druge strane, uticalo na datum početka jednog ili dva suđenja. Petrov je dodao i da bi protiv odluke Pretresnog veća mogla biti uložena žalba.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu