Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 11. juli 2012.

Datum: 11.07.2012.
Vrijeme: 12:00 sati

Sekretarijat i sudska vijeća:

Nerma Jelačić, glasnogovornica Sekretarijata i sudskih vijeća, dala je sljedeću izjavu:

Dobar dan,

Izvođenje dokaza tužilaštva na suđenju Ratku Mladiću počelo je u ponedeljak. Pred Vijećem trenutno svjedoči David Harland, koji je bio oficir za civilne poslove i politički savjetnik UNPROFOR-a od juna 1993. do kraja sukoba. Nakon njega će svjedočiti general Sir Richard Dannat, bivši komandant oružanih snaga Velike Britanije. On će svjedočiti kao vještak za pitanja vojne komande i kontrole. Glavna rasprava u ovom predmetu nastavit će se sljedeće sedmice. Ljetna pauza u radu suda počet će u ponedjeljak, 23. jula i trajat će tri sedmice.

Predsjednik Meron će u petak biti u Ženevi gdje će se obratiti neformalnom skupu država potpisnica Ženevskih konvencija o unaprjeđenju poštovanja Konvencija putem međunarodnog krivičnog prava i međunarodnih krivičnih sudova. Ovaj sastanak organizuje Vlada Švicarske zajedno sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savjetnik tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

   
Pitanja:
   
Komentarišući činjenicu da je odbrana istakla da će joj trebati devet sati da unakrsno ispita Davida Harlanda, jedan novinar je postavio pitanje o proceduri za dodjeljivanje broja sati za unakrsno ispitivanje. Nerma Jelačić je odgovorila da će Vijeće donijeti odluku o vremenu koje odbrana ima na raspolaganju za unakrsno ispitivanje svakog od svjedoka. Odluka Vijeća po tom pitanju i obrazloženje odluke bit će dostupni javnosti. Dodala je da su sudije izdale stranama smjernice za izvođenje i prihvatanje dokaza, a dodjeljivanje vremena za unakrsno ispitivanje zavisi od svakog pojedinog svjedoka. Frederick Swinnen je dodao da je tužilaštvu dodijeljeno 200 sati za izvođenje dokaza. Prvi svjedok tužilaštva je svjedočio viva voce i prema tome glavno ispitivanje je duže nego za svjedoke čija se svjedočenja prihvataju u pismenoj formi.

Na pitanje da li su dokazni predmeti strana koji se prihvataju tokom postupka dostupni javnosti, Nerma Jelačić je odgovorila da odluku o vremenskom roku nakon kojeg su dokazni predmeti izneseni u sudnici dostupni javnosti donosi Vijeće zaduženo za taj predmet nakon konsultacija sa stranama u postupku. U predmetu Ratka Mladića, predstavnici javnosti mogu zatražiti kopije dokaznih predmeta istog dana tako što će podnijeti zvaničan zahtjev službi za medije. Zahtjev se zatim prosljeđuje stranama koje će procijeniti da li ti dokazni predmeti sadrže bilo kakve povjerljive informacije prije nego što Vijeće odobri takav zahtjev.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Facebooku, Twitteru i Youtubeu