Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 26. septembar 2012.

Datum: 26.9.2012.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, šef Službe za komunikacije, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Žalbeni pretres u postupku protiv Momčila Perišića zakazan je za utorak, 30. oktobar 2012. u sudnici I od 9:00 časova nadalje. Perišić, bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, osuđen je 6. septembra 2011. godine na 27 godina zatvora za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Perišić je većinom glasova Veća proglašen krivim za pomaganje i podržavanje ubistava, nečovečnih dela, progona na rasnoj ili verskoj osnovi i napade na civile u Sarajevu i Srebrenici. Takođe je proglašen krivim, većinom glasova sudija, za to što nije kaznio svoje podređene koji su počinili krivična dela ubistva, napade na civile i ranjavanje i nanošenje telesnih povreda civilima tokom granatiranja Zagreba 2. i 3. maja 1995. Perišić je jednoglasno oslobođen krivice za pomaganje i podržavanje istrebljenja kao zločin protiv čovečnosti u Srebrenici i odgovornosti nadređenog u vezi sa zločinima u Sarajevu i Srebrenici. Presuda Perišiću je prva koju je Međunarodni sud doneo u nekom predmetu protiv zvaničnika Savezne Republike Jugoslavije za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.

U postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, Veće je juče produžila Simatovićevo privremeno puštanje na slobodu, s tim što će konkretan datum povratka biti uskoro utvrđen čim se izda nalog o rasporedu iznošenja završnih reči u ovom predmetu. Pretresno veće trenutno procenjuje da će iznošenje završnih reči biti održano najkasnije do novembra ili decembra 2012. godine.

Tokom statusne konferencije u žalbenom postupku protiv Milana i Sredoja Lukića prošlog ponedeljka, sudija Gϋney je najavio da će presuda po žalbi biti izrečena pre zimske sudske pauze, a da će datum biti naknadno utvrđen.

U postupku protiv Ratka Mladića, Pretresno veće trenutno sluša svedočenje zaštićenog svedoka RM-145, koji svedoči putem video-konferencijske veze o događajima u i oko opštine Novi Grad, uključujući i njegovo zatočenje u Rajlovcu i pogubljenje na Sokolinama. Nakon što njegovo svedočenje završi, Osman Selak, bivši oficir Jugoslovenske Narodne Armije, će nastaviti svoje svedočenje od juče. Mladić, koji se odrekao svog prava na prisustvovanje ispitivanju zaštićenog svedoka, naveo je da će se vratiti u sudnicu da čuje ostatak Selakovog svedočenja.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, dao je sledeću izjavu:

Tužilaštvo je 24. septembra uložilo žalbu na oslobađajuću presudu u predmetu Karadžić koja je izrečena u fazi pravila 98bis u odnosu na tačku 1 optužnice prema kojoj se optuženi teretio za genocid u vezi sa događajima u određenim opštinama tokom 1992. godine.

   
Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.
   
   

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Facebooku, Twitteru i Youtubeu