Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 31. oktobar 2012.

Datum: 31.10.2012.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, šef Službe za komunikacije, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Žalbeni pretres u postupku protiv Momčila Perišića održan je juče. Perišić, bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, 6. septembra 2011. osuđen je na 27 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tužilaštvo nije uložilo žalbu na kaznu dok je odbrana zahtevala da bude oslobođen po svim tačkama. Žalbeni podnesak odbrane je dostupan online. Prsuda će biti izrečena u dogledno vreme.

Postupci na suđenjima Goranu Hadžiću, Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću nastavljaju se ove i sledeće sedmice prema rasporedu:

Na suđenju Goranu Hadžiću, Veće trenutno sluša svedočenje Borivoja Savića, koji je treći svedok koga je Tužilaštvo pozvalo od početka suđenja 16. oktobra. Savić je bio jedan od zvaničnika Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, veštak odbrane Derek Allsop svedoči o incidentu granatiranja “Markale 1” koji se desio u Sarajevu u februaru 1994. Allsop je mašinski inženjer iz Velike Britanije. On je deseti svedok koga je pozvao Karadžić.

Muhamed Kapetanović trenutno svedoči na suđenju Ratku Mladiću. Njegovo svedočenje se odnosi na događaje u Sarajevu i povrede koje je zadobio kao devetogodošnjak nakon granatiranja 1994 godine. On je 37. svedok koga je Tužilaštvo pozvalo da uživo svedoči.

Pre nego što zaključim, želim da vam skrenem pažnju na seriju konferencija o nasleđu koje će se održati tokom novembra na području bivše Jugoslavije. Prva konferencija će se održati u Sarajvu u utorak, 6. novembra. Nakon toga će uslediti konferencija u Zagrebu, u četvrtak, 8. novembra. Poslednja konferencija će se održati u Beogradu, u četvrtak, 22. novembra.

Cilj ovih konferencija je da akterima u regionu bivše Jugoslavije pruži priliku da se sastanu i razgovaraju o doprinosu Međunarodnog suda tranzicionoj pravdi u regionu. Ove konferencije će pružiti platformu široj zajednici da razmotre dostignuća Međunarodnog suda. Učesnici će biti u prilici da podele mišljenja o tome šta bi trebalo da bude nasleđe Međunarodnog suda i na koji način ga treba učvrstiti.

Novinari se pozivaju da izveštavaju sa ovih konferencija. Dodatne informacije su dostupne online.

   
Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, nije dao nikakvu izjavu.
   

Pitanja:
   
Upitana kakvi su budući planovi u vezi s arhivom MKSJ, Nerma Jelačić je izjavila da Međunarodni sud aktivno radi na pitanju arhiva. Napomenula je da je veoma bitno razlikovati zvaničnu arhivu i dostupnost sudskih materijala javnosti. Objasnila je da će odluku o konačnoj lokaciji arhiva Međunarodnog suda doneti generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Dodala je, da će za sada, arhiva biti u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove, tela koje je uspostavljeno kako bi završilo rad MKSJ i MKSR.

Jelačićeva je takođe izjavila da je tokom protekle dve godine Međunarodni sud ispitivao mogućnosti uspostavljanja informativnih centara širom bivše Jugoslavije. Ovi centri bi sadržali primerke pravnih dokumenata Međunarodnog suda kako bi ih učinili dostupnim ne samo široj javnosti već i specifičnim profesionalnim telima koja su zainteresovana za rad Međunarodnog suda. Objasnila je da će Međunarodni sud nastaviti da u vezi s ovim konkretnim pitanjem radi s partnerskim organizacijama, kako na međunarodnom, tako i na lokalnom nivou pod pokroviteljstvom predsednika Merona. Naglasila je da će zvanična arhiva Međunarodnog suda ostati pri Mehanizmu za međunarodne krivične sudove sve dok Ujedinjene nacije ne odluče drugačije.

Jelačićeva je dodala da, iako su informativni centri Međunarodnog suda prvenstveno namenjeni omogućavanju pristupa arhivima onima na koje se rad ove organizacije najdirektnije odnosi, građanima bivše Jugoslavije, MKSJ trenutno radi s više međunarodnih institucija omogućavajući im pristup arhivi javnih dokumenata kako bi se oni koristili u budućim projektima.

Frederick Swinnen je dodao da Tužilaštvo već radi s nacionalnim tužiocima kojima je potreban pristup dokumentima Tužilaštva za njihove aktuelne predmete. Objasnio je da se to radi ili putem zahteva koji dolaze iz regiona ili putem tužilaca za vezu koji su u Hagu. Naglasio je da iako odluka o budućoj lokaciji arhiva još uvek nije donesena, javni dokumenti su već dostupni javnosti u elektronskoj formi.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org ()

Pratite MKSJ na
Facebook, Twitteru i Youtubeu