Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Konferencija za štampu MKSJ-a

Datum: 28. 01. 2015.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih vijeća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Žalbeno veće će izreći svoju presudu u predmetu Popović i drugi u petak, 30. januara, u 10:00 časova, u sudnici I. Ovim predmetom obuhvaćena su petorica visokih oficira vojske bosanskih Srba koji su u junu 2010. osuđeni za niz zločina počinjenih 1995. godine u vezi s padom enklava Srebrenica i Žepa, u istočnoj Bosni i Hercegovini. Pretresno veće osudilo je sve žalioce na kazne zatvora u rasponu od 13 godina do doživotne kazne zatvora. Između ostalih zločina za koje su osuđeni, Vujadin Popović i Ljubiša Beara proglašeni su krivim za delo genocida, a Drago Nikolić za pomaganje i podržavanje genocida.

Sada ću se osvrnuti na najnovije informacije u aktuelnim predmetima pred Međunarodnim sudom.

U predmetu Prlić i drugi, tužilaštvo je prošle srede podnelo javnu redigovanu verziju svog žalbenog podneska. Predstavljena su četiri žalbena osnova protiv optuženih i zatražene su dodatne osude. Tužilaštvo je takođe zatražilo povećanje kazne na po 40 godina zatvora za žalioce Prlića, Stojića, Praljka i Petkovića. Sve strane u postupku su podnele svoje žalbene podneske na poverljivoj osnovi 12. januara 2015.

Prošle sedmice, u postupku protiv Gorana Hadžića, podnesena je javna redigovana verzija Odluke Pretresnog veća od 16. januara o zdravstvenom pregledu Hadžića. Veće je delimično odobrilo zahtev Tužilaštva i naložilo Sekretarijatu da imenuje dva medicinska veštaka koji treba da dostave izveštaje o zdravstvenom stanju optuženog do 13. februara. Pretresi u ovom predmetu trenutno su otkazani do 9. februara.

Sada ću se osvrnuti na raspored u sudnicama ove sedmice. Na suđenju Ratku Mladiću, Veće trenutno sluša svedočenje Branka Predojevića, bivšeg oficira Vojske Republike Srpske na području Sanskog Mosta. On je 112. svedok odbrane do sada u sudnici. Odbrana je juče izjavila u sudnici da neće pozvati 30 prethodno planiranih svedoka. Ova izmena znači da će ukupan broj svedoka odbrane biti oko 300.

Statusna konferencija u postupku protiv Radovana Karadžića održaće se danas popodne, u 13:00 časova, u sudnici III.

Na kraju, statusna konferencija u postupku protiv Zdravka Tolimira održaće se 11. februara 2015. u 15:00 časova, u sudnici I.

Pitanja

Nisu postavljana nikakva pitanja.