Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Konferencija za štampu MKSJ

|

Datum: 22.04.2015
Vreme: 13:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća

Nenad Golčevski, vršilac dužnosti portparola Sekretarijata i Sudskih veća, dao je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Prvo ću se osvrnuti na najnovije informacije u postupku protiv Gorana Hadžića. Žalbeno veće je 13. aprila odobrilo žalbu optuženog i naložilo njegovo privremeno puštanje na slobodu u Srbiju. Tokom perioda privremenog boravka na slobodi, koji je počeo 15. aprila, Hadžić će ostati u granicama opštine Novi Sad. Između ostalih, Hadžić se mora pridržavati sledećih uslova: neće imati nikakav kontakt sa žrtvama i svedocima, niti će na bilo koji način uticati na njih ili na bilo koji način ometati postupak pred Međunarodnim sudom ili provođenje pravde. Vratiće se u maju zbog daljih lekarskih pregleda kako je konkretno navedeno u poverljivom prilogu odluke Žalbenog veća.

Dalje, u javnoj redigovanoj verziji odluke izdate 9. aprila 2015, predsednik Mehanizma za Međunarodne krivične sudove je odobrio prevremeno puštanje Vinka Pandurevića na slobodu. U odluci je uzeto u obzir to što je Pandurević odslužio više od dve trećine kazne i pokazao znakove rehabilitacije. Dana 30. januara 2015, Vinko Pandurević, visoki oficir vojske bosanskih Srba, proglašen je krivim za pomaganje i podržavanje kršenja zakona ili običaja ratovanja i zločina protiv čovečnosti nakon preuzimanja kontrole na zaštićenim područjima Srebrenice i Žepe. Takođe je proglašen krivim zbog toga što nije sprečio zločine koje su počinili njegovi podređeni ili ih kaznio zbog njih. Žalbeno veće je potvrdilo kaznu od 13 godina zatvora, koju mu je 10. juna 2010. izreklo Pretresno veće.

Na kraju, u postupku protiv Vojislava Šešelja, Pretresno veće je 10. aprila, pre donošenja konačne odluke o meritumu u vezi s povlačenjem privremenog puštanja optuženog na slobodu, naložilo sekretaru da podnese izveštaj s najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju Vojislava Šešelja. Kao odgovor na ovaj nalog, Sekretarijat je istoga dana, 10. aprila, preuzeo korake kako bi stupio u kontakt s lekarima u Srbiji s kojima se optuženi konsultovao u oktobru 2014. kako bi se utvrdilo da li su trenutno zaduženi za brigu o optuženom i, ako jesu, da li se optuženi slaže da se obelodane informacije o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju. Pretresno veće je 15. aprila objasnilo da se od Sekretarijata ne očekuje da od optuženog dobije saglasnost kao preduslov za obelodanjivanje izveštaja njegovog lekarskog tima. To je zbog toga što se ove medicinske informacije traže u interesu pravde u skladu s pravilom 34(D) i (E) Pravilnika o pritvoru lica koja čekaju na suđenje ili žalbeni postupak pred Međunarodnim sudom.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama. U postupku protiv Ratka Mladića trenutno svedoči svedok Grujo Borić putem video veze. On je tokom relevantnog perioda bio komandant 2. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. On je 153. po redu svedok odbrane.

Na kraju, ove i sledeće sedmice neće biti pretresa u postupku protiv Gorana Hadžića.

Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.