Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Konferencija za štampu MKSJ

|

Datum: 15.07.2015.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća

Nenad Golčevski, vršilac dužnosti portparola Sekretarijata i Sudskih veća, dao je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Počeću s najnovijim vestima iz sudnica, gde je u postupku protiv Ratka Mladića tužilaštvo okončalo svoj ponovo otvoreni dokazni postupak završetkom svedočenja demografa Ewe Tabeau. Tužilaštvo je ukupno pozvalo osam svedoka da svedoče o dokazima pronađenim u novootkrivenoj masovnoj grobnici Tomašica nedaleko od Prijedora. Odbrana u ovom predmetu je ove sedmice nastavila svoj dokazni postupak svedočenjem bivšeg oficira JNA i Vojske Republike Srpske, Boška Kelečevića, koji svedoči putem video-konferencijske veze. On je 169. po redu svedok odbrane. Sudska pauza na ovom suđenju trajaće od sutra, 16. jula, do 10. avgusta.

U postupku protiv Gorana Hadžića, koji je na privremenoj slobodi zbog lošeg zdravstvenog stanja, pred Većem se trenutno nalaze dva zahteva, koja su obe strane u postupku podnele polovinom juna. Odbrana je zahtevala okončanje ili privremeni prekid postupka, dok je tužilaštvo zahtevalo da se suđenje nastavi. Veće će po oba ova zahteva rešiti u dogledno vreme.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti Žalbenog veća Mehanizma za međunarodne krivične sudove. Žalbeno veće MMKS je 7. jula odbacilo zahtev Milana Lukića za preispitivanje presude, uz protivno mišljenje sudije Antonettija. Lukić je tvrdio da bi osuđujuću presudu koja mu je izrečena trebalo preispitati u svetlu novih dokaza, između ostalog, i pet izjava svedoka za koje je saznao "nakon što je žalbeni postupak okončan". Žalbeno veće je utvrdilo da Lukić nije predočio nikakve nove činjenice zbog kojih bi trebalo pokrenuti postupak preispitivanja.

Samo dan kasnije, Žalbeno veće MMKS odbacilo je sličan zahtev koji je podneo Sreten Lukić, obuhvaćen predmetom Šainović i drugi. U svom zahtevu Lukić je tvrdio da osuđujuća presuda koja mu je izrečena treba da bude preispitana zbog "novih činjenica, dokaza i sudske prakse". Kao osnove zahteva za preispitivanje naveo je zaključke iz presude u predmetu Đorđević, dokaze u vezi sa jednim sastankom održanim u Beogradu 1999. godine i svoje zdravstveno stanje. Veće je ustanovilo da ti argumenti ne predstavljaju “nove činjenice” koje su potrebne u svrhu preispitivanja presude u skladu s pravilom 146 Pravilnika o postupku i dokazima MMKS.

Na kraju, predsednik MKSJ i MMKS, Theodor Meron, i tužilac MKSJ, Serge Brammerz, 11. jula su predstavljali Međunarodni sud na komemorativnom skupu povodom obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici koji je održan u Memorijalnom centru Potočari. Predsednik i tužilac su se obratili prisutnima na ovom skupu i odali poštu žrtvama i članovima njihovih porodica.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.