Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragan Jokić prebačen u Austriju na izdržavanje kazne

Saopštenje za javnost
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 22. decembar 2008.
JP/MOW/1298t


Dragan Jokić prebačen u Austriju na izdržavanje kazne

 

Dragan Jokić, bivši oficir vojske bosanskih Srba, danas je prebačen u Austriju na izdržavanje kazne od devet godina zatvora na koju je osuđen zbog svoje uloge u srebreničkom genocidu 1995. godine.

Jokića je Pretresno veće  17. januara 2005. godine proglasilo krivim za pomaganje i podržavanje istrebljenja, ubistva i progona bosanskih Muslimana počinjeno u toj istočnobosanskoj enklavi u julu 1995. godine. Kaznu od devet godina zatvora je 9. maja 2007. godine potvrdilo Žalbeno veće.

Jokić se takođe tereti za nepoštovanje Međunarodnog suda zbog svog odbijanja da 31. oktobra i 1. novembra 2007. godine svedoči pred Pretresnim većem na suđenju u predmetu Popović i drugi. Jokić se izjasnio da nije kriv po optužbama, a ovaj predmet je još uvek u postupku.

Podaci o ovom predmetu dostupni su na internet stranici Međunarodnog suda na:
http://www.icty.org/x/cases/blagojevic_jokic/cis/bcs/cis_blagojevic_jokic_BCS.pdf

Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teška kršenja humanitarnog prava počinjana na području bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 116 lica su okončani.
 


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 - Fax: +31-70-512-5355 - Elektronska pošta: press [at] icty.org