Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Objavljen izveštaj o potrebama pravosuđa na području bivše Jugoslavije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 23 septembar 2009
NJ/MOW/PR1334t


Objavljen izveštaj o potrebama pravosuđa na području bivše Jugoslavije

 
Predsednik MKSJ, sudija Patrick Robinson, direktor ODIHR, ambasador Janez Lenarčič, direktor UNICRI, g. Sandro Calvani i direktor Odseka za ljudska prava Misije OEBS u Bosni i Hercegovini, James Rodehaver

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i njegove partnerske organizacije danas su objavile objedinjeni izveštaj o potrebama za izgradnju kapaciteta nacionalnih pravosuđa koja se bave procesima za ratne zločine na području bivše Jugoslavije.

Ovaj izveštaj, pod nazivom “Podrška procesu tranzicije: naučene lekcije i najbolja praksa u transferu znanja” plod je jednogodišnje saradnje MKSJ, Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Međuregionalnog instituta Ujedinjenih nacija za istraživanje zločina i pravde (UNICRI). U izveštaju su opisane preostale potrebe pravosuđa na području bivše Jugoslavije, kao i delotvornost do sada uloženih napora na izgradnji kapaciteta.

Govoreći na prezentaciji, predsednik MKSJ, sudija Patrick Robinson naglasio je da partnerstva s nacionalnim pravosuđima predstavljaju integralni deo strategije okončanja rada Međunarodnog suda, kao i jedan od ključnih ciljeva u očuvanju njegovog nasleđa.

“Pravda, mir i vladavina prava su ciljevi koji su nam svima zajednički. Izgradnja kapaciteta nacionalnih pravosuđa na području bivše Jugoslavije od ključne je važnosti za postizanje ovih ciljeva, i mi ćemo nastaviti zajednički rad s našim partnerima u regionu i šire kako bi pomogli tom procesu”, rekao je predsednik Robinson.

Direktor ODIHR, ambasador Janez Lenarčič, direktor UNICRI, g. Sandro Calvani i direktor Odseka za ljudska prava Misije OEBS u Bosni i Hercegovini, James Rodehaver, takođe su se obratili okupljenima.

Ovim izveštajem je pokriveno sedam zasebnih polja koja su od presudne važnosti za postupke u predmetima za ratne zločine u regionu: poznavanje i primena međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava u kontekstu nacionalnog pravosuđa, istrage i analize, krivično gonjenje, odbrana, presuđivanje u prvostepenim i drugostepenim postupcima, outreach i podrška žrtvama i svedocima.

Tokom konsultacija s kolegama na nacionalnom nivou identifikovan je veći broj prioriteta za buduće delovanje, poput izrade transkripata suđenja održanih pred MKSJ na jezike bivše Jugoslavije, prvenstveno na bosanski, hrvatski ili srpski, što su predstavnici pravosuđa u regionu ocenili od ogromne važnosti za istrage i suđenja na nacionalnom nivou.

Preporuke sadržane u ovom izveštaju imaju za cilj da pomognu aktivnosti nacionalnih vlasti na području bivše Jugoslavije, kao i međunarodnih organizacija koje pomažu proces izgradnje kapaciteta. MKSJ, ODIHR i UNICRI se nadaju da će obezbediti sredstva od Evropske unije kako bi najvažnije preporuke ovog izveštaja sprovele u delo.

* * *

Celokupni tekst ovog izvešataja.


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org