Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Naletilić i Martinović: prva primjena pravila 71 Pravilnika o postupku i dokazima

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
RASPRAVNA
VIJEĆA
 

Den
Haag, 19. srpnja 2001.

JL/P.I.S./604-t


PREDMET
NALETILIĆ I MARTINOVIĆ:

PRVA PRIMJENA PRAVILA 71 PRAVILNIKA O POSTUPKU I DOKAZIMA


Sukladno pravilu 71 Pravilnika o postupku i dokazima, od ponedjeljka,
23. srpnja do petka, 3. kolovoza 2001. u predmetu Tužilac protiv Mladena
Naletilića i Vinka Martinovića
("Tuta" i "Štela")
uzimat će se izvanraspravni iskazi svjedoka optužbe.


Prema pravilu 71 Pravilnika, raspravno vijeće može, kada je to
u interesu pravde, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev jedne od strana,
"naložiti da se uzme izvanraspravni iskaz za upotrebu na suđenju,
bez obzira na to da li je osoba čiji se izvanraspravni iskaz želi
uzeti u mogućnosti da se fizički pojavi i svjedoči pred Međunarodnim
sudom
." Raspravno vijeće će "u tu svrhu imenovati
predsjedavajućeg službenika
". Ukoliko je nalog izdan na zahtjev
jedne od strana, ta strana će morati podnijeti zahtjev koji će
sadržavati izjavu o "okolnostima koje opravdavaju izvanraspravno
uzimanje iskaza
". Druga strana "ima pravo prisustvovati
uzimanju izvanraspravnog iskaza i unakrsno ispitati
" svjedoka.
Načinit će se zapis izvanraspravnog iskaza koji predsjedavajući
službenik mora prenijeti raspravnom vijeću kako bi ono o njemu donijelo
odluku.


Raspravno vijeće I (u sastavu: sudac Rodrigues (predsjedavajući),
sudac Riad i sutkinja Wald) 10. je studenog 2000. donijelo Odluku po zahtjevu
tužitelja za izvanraspravno uzimanje iskaza za upotrebu na suđenju
(pravilo 71) kojom je za predsjedavajućeg službenika imenovalo višeg
pravnog suradnika sudskih vijeća, g. Oliviera Fourmyja.


Rasprava kojoj suoptuženi moraju prisustvovati uglavnom će biti
otvorena za javnost. Tužiteljstvo je podnijelo konačan popis 18 svjedoka
od kojih će se uzeti izvanraspravni iskazi, a nekima od njih je raspravno
vijeće odobrilo zaštitne mjere.


*****