Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno veće potvrdilo osuđujuću presudu Johanu Tarčulovskom i oslobađajuću presudu Ljubetu Boškoskom

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 19. maj 2010.
NJ/MOW/PR1350t


Žalbeno veće potvrdilo osuđujuću presudu Johanu Tarčulovskom i oslobađajuću presudu Ljubetu Boškoskom

 


Ljube Boškoski, Johan Tarčulovski
 

Žalbeno veće je danas potvrdilo osuđujuću presudu Johanu Tarčulovskom, bivšem policajcu iz Bivše Jugoslovenske Republike Makodonije (BJRM) zbog toga što je naredio, planirao i podsticao na zločine počinjene protiv Albanaca tokom policijske operacije sprovedene 12. avgusta 2001. godine u selu Ljuboten u severnom delu BJRM. Izrečena kazna od 12 godina zatvora mu je potvrđena.

Žalbeno veće je takođe potvrdilo oslobađajuću presudu za Ljubeta Boškoskog, ministra unutrašnjih poslova BJRM od maja 2001. do novembra 2002. godine.

Pretresno veće je 10. jula 2008. godine Johana Tarčulovskog proglasilo krivim za naređivanje, planiranje i podsticanje na ubistvo tri civila Albanca, bezobzirno razaranje dvanaest kuća i druge imovine i okrutno postupanje prema trinaest Albanaca, što sve predstavlja kršenje zakona i običaja ratovanja. Ljube Boškoski je oslobođen krivice po svim optužbama u vezi s njegovom navodnom odgovornošću nadređenog, zbog toga što nije kaznio svoje podređene koji su počnili zločine tokom i nakon policijske operacije 12. avgusta 2001. godine.

Johan Tarčulovski je uložio žalbu na osuđujuću presudu i izrečenu kaznu, navodeći sedam osnova za žalbu. Tužilaštvo je uložilo žalbu na oslobađajuću presudu Ljubetu Boškoskom.

Žalbeno veće je odbacilo sve osnove za žalbu koje je uložio Johan Tarčulovski.

Odbacujući prigovore Johana Tarčulovskog na nadležnost, Žalbeno veće je zaključilo da činjenica da neka država pribegava upotrebi sile u samoodbrani tokom unutrašnjeg oružanog sukoba protiv neke oružane grupe, ne sprečava, sama po sebi, kvalifikaciju dela koja su pritom počinjena kao teške povrede međunarodnog humanitarnog prava. Veće je zaključilo da Pretresno veće nije pogrešilo kada je primenilo zakone i običaje ratovanja čak iako je BJRM delovala u opravdanoj samoodbrani protiv terorista tokom unutrašnjeg oružanog sukoba.

Žalbeno veće je takođe potvrdilo činjenične zaključke Pretresnog veća na koje je Johan Tarčulovski uložio žalbu. Žalbeno veće je zaključilo da presuda Pretresnog veća, u svojoj celini, pokazuje da se Veće van razumne sumnje uverilo da su neposredni počinioci krivičnih dela ubistva i okrutnog postupanja znali ili trebali da znaju da žrtve nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima. Žalbeno veće je takođe potvrdilo zaključke Pretresnog veća da je prevashodni cilj policijske akcije u Ljubotenu 12. avgusta 2001. bio da se neselektivno napadnu Albanci i njihova imovina, i da je Johan Tarčulovski lično vodio snage policije dok su se kretale kroz Ljuboten i činile zločine.

U vezi s kaznom koja je izrečena Johanu Tarčulovskom, Žalbeno veće je zaključilo da je Pretresno veće, prilikom razmatranja težine krivičnog dela, ispravno uzelo u obzir činjenicu da je on izvršavao naređenja nadređenih. Žalbeno veće je takođe zaključilo da, iako je BJRM proglasila amnestiju za sve uključene u sukob na obe strane, odgovarajuće zakonske odredbe BJRM sadrže odrednicu da su oni koji su počinili krivična dela koja spadaju u nadležnost Međunarodnog suda izuzeti od amnestije. Žalbeno veće je Johanu Tarčulovskom potvrdilo kaznu od 12 godina zatvora.

Žalbeno veće je odbacilo jedini osnov za žalbu Tužilaštva na oslobađajuću presudu Ljubetu Boškoskom, u vezi s navodnim pravnim i činjeničnim greškama.

Žalbeno veće se uverilo da je Pretresno veće ispravno zaključilo da nadređeni može, u određenim okolnostima, izvršiti svoju obavezu da kazni podređene koji čine kažnjiva dela tako što će ih prijaviti nadležnim vlastima, pod uslovom da taj izveštaj za posledicu ima započinjanje istrage ili započinjanje disciplinarnih ili krivičnih postupaka.

Žalbeno veće je takođe odbacilo tvrdnju Tužilaštva da je Pretresno veće pogrešno utvrdilo činjenice kada je zaključilo da je Ljube Boškoski preduzeo potrebne i razumne mere da kazni podređene koji su počinili krivična dela. Žalbeno veće se nije uverilo da je Pretresno veće pogrešilo kada je zaključilo da bi izveštaj, u normalnim okolnostima, morao da navede pravosudne vlasti da sprovedu temeljitu istragu događaja u Ljubotenu.

Žalbeno veće je potvrdilo oslobađajuću presudu Ljubetu Boškoskom.

Johan Tarčulovski će ostati u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda dok se ne okončaju pripreme za njegovo prebacivanje u državu u kojoj će odslužiti ostatak kazne.

Prvobitna optužnica protiv Johana Tarčulovskog i Ljubeta Boškoskog je potvrđena 9. marta 2005. godine. Johan Tarčulovski je uhapšen 14. marta 2005, a prebačen u Hag 16. marta 2005. godine. Ljube Boškoski je bio u pritvoru u Hrvatskoj zbog optužbi nevezanih za ovaj predmet kada je prebačen u Hag 24. marta 2005. godine. Suđenje je počelo 16. aprila 2007, a završne reči su održane od 6. do 8. maja 2008.

Od svog ustanovljenja pre 17 godina, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Postupci protiv 123 lica su okončani.

Trenutno su u toku suđenja 38 optuženih s 25 u prvostepenoj fazi postupka i 11 pred Žalbenim većem. Dvojica optuženih, Ratko Mladić i Goran Hadžić, i dalje su u bekstvu i očekuje se njihovo hapšenje i prebacivanje u Hag kako bi im se sudilo.


*****

Celokupni tekst sažetka presude na engleskom jeziku je dostupan putem sledećeg linka:

http://www.icty.org/x/cases/boskoski_tarculovski/acjug/en/100519_summary.pdf
*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org