Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije MKSJ-a održavaju sastanke sa kolegama iz Bosne i Hercegovine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan document.)
 

Haag, 10. decembar 2010.
FT/MOW/1380t


Sudije MKSJ-a održavaju sastanke sa kolegama iz Bosne i Hercegovine

 

Sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu će u petak 10. decembra 2010. održati sastanke sa svojim kolegama iz Bosne i Hercegovine kako bi razgovarali o iskustvima u presuđivanju u predmetima za ratne zločine.

Ovo je prvi takav sastanak koji se organizuje u Bosni i Hercegovini u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, koji finansira Evropska unija, a koji je zajednička inicijativa MKSJ-a, Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a (ODIHR), Međuregionalnog istraživačkog instituta Ujedinjenih nacija za zločine i pravdu i misija OEBS u regionu.

Ovaj projekat ima za cilj unapređenje kapaciteta pravnih stručnjaka iz regiona da se bave složenim predmetima za ratne zločine i čini dio kontinuiranih napora MKSJ-a da obezbijedi pozitivan i trajan uticaj svog nasljeđa širom regiona bivše Jugoslavije.

Oko 30 sudija sa sudova svih vrsta u Bosni i Hercegovini će prisustvovati sastanku, zajedno sa sudijom Faustom Pocarom i sudijom Bakone Justice Molotom sa MKSJ-a. Sudije će razgovarati o praksi na polju objelodanjivanja oslobađajućeg i drugog relevantnog materijala, odgovornosti nadređenog, primjene mjerodavnog prava i rada s ugroženim svjedocima.

Projekat Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vrijedan četiri miliona eura, koji finansira Evropska unija, a provodi ga Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a u partnerstvu s MKSJ-om, Međuregionalnim istraživačkim institutom Ujedinjenih nacija za kriminal i pravdu i misijama OEBS-a u regionu.

* * *

Za više informacija o ovom projektu molimo vas da kontaktrate  gospođu Sanelu Tunović, predstavnika outreach projekta Pravda i ratni zločini na +387 61 539 535 ili na  wcjp [at] odihr.pl

Za više informacija o projektu Pravda i ratni zločini molimo vas da posjetite
http://www.icty.org/sid/240

Pratite MKSJ na Twitteru i YouTubeu

press [at] icty.org


Projekat Pravda i ratni zločini


Ovaj projekat finansira
Evropska unija 

Sprovode: