Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ dostavio nove transkripte Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 21. januar 2011.
AL/MOW/1386t


MKSJ dostavio nove transkripte Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji

 

 

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju danas je dostavio približno 2.000 stranica transkripata na na lokalnim jezicima vlastima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji.

Transkripti su dostavljeni u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, koji ima za cilj da poboljša sposobnost pravosudnih sistema u regionu da vode kompleksna suđenja u predmetima za ratne zločine i da pomogne transfer znanja i materijala sa MKSJ bivšoj Jugoslaviji. Očekuje se da će dostavljanje transkripata na lokalnim jezicima omogućiti pravnim stručnjacima u regionu da efikasnije pristupe svedočenjima datim pred MKSJ i da ih koriste.

Transkripti na lokalnim jezicima pripremaju se na osnovu audio-zapisa sudskih pretresa pred MKSJ. Do oktobra 2010. godine transkripti postupaka bili su dostupni samo na engleskom i francuskom, zvaničnim jezicima MKSJ.

“Ovi transkripti predstavljaju dragocenu olakšicu koja će ubrzati procese utvrđivanja pune odgovornosti za ratne zločine počinjene tokom devedesetih godina. Svesni smo da je izrada transkripata dugotrajan posao, stoga se Tužilaštvo za ratne zločine aktivno uključilo u prioretizaciju ove dokumentacije. Smatramo da je nastavak i proširenje ovog projekta jedan od ključnih elemenata postepenog prenošenja odgovornosti za procesuiranje ratnih zločina sa međunarodnog na nacionalni nivo”, rečeno je u Specijalnom tužilaštvu za ratne zločine Srbije.

Od pokretanja projekta Pravda i ratni zločini u septembru 2010. godine, MKSJ je vlastima u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini dostavio 4.500 stranica transkripata javnih pretresa. Međunarodni sud ima za cilj da u sklopu ovog projekta izradi najmanje 60.000 stranica transkripata na lokalnim jezicima.

Projekat Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vredan četiri miliona evra koji finansira Evropska unija, a sprovodi Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS (ODIHR), zajedno sa MKSJ, Međuregionalnim istraživačkim institutom Ujedinjenih nacija za zločine i pravdu i misijama OEBS u regionu.

* * *
Za više informacije o ovom projektu molimo vas da stupite u kontakt s gospođom Sanelom Tunović, koordinatorom Outreach-a za projekat Pravda i ratni zločini, na +387 61 539 535 ili wcjp [at] odihr.pl

Za više informacija o projektu Pravda i ratni zločini posetite http://www.icty.org/sid/240
Projekat Pravda i ratni zločini


Ovaj projekat finansira
Evropska unija 

Sprovode: