Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ provodi obuku za bosanskohercegovačke pravne stručnjake

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 3. maj 2011
JKE/MOW/1403t


MKSJ provodi obuku za bosanskohercegovačke pravne stručnjake


Bosna i Hercegovina

Međunarodni sud je danas, u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, počeo dvodnevnu obuku za sudije i tužioce okružnih sudova i tužilaštava u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju i Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Cilj ove obuke, koja se održava u Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Banjoj Luci, je prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih vještina Međunarodnog suda na pravosudne organe u regionu i pojačavanje njihove sposobnosti vođenja složenih postupaka u vezi s ratnim zločinima.

Ovom obukom se namjerava ojačati sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda da pronađu i pretražuju podatke i materijale MKSJ-a relevantne za njihov rad. Obuka će obuhvatiti upotrebu alatki za elektronsko pretraživanje, kao što su vebsajt, Baza podataka sudskih spisa MKSJ-a i Baza podataka sudske prakse Žalbenog vijeća. Obuka će takođe obuhvatiti podnošenje zahtjeva MKSJ-u za pravnu pomoć i za izmjenu zaštitnih mjera na osnovu Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Govoreći o ovoj obuci, Christopher Engels, regionalni koordinator projekta Pravda i ratni zločini, je rekao: “Oni koji rade na predmetima u vezi s ratnim zločinima u regionu suočavaju se s mnogim izazovima, od političkih pritisaka do nedostatka pomoćnog osoblja i novčanih sredstava. Ti izazovi, uz složenu prirodu predmeta u vezi s ratnim zločinima, čine rad ovih pravnih stručnjaka izuzetno teškim.”

Engels je dodao da “odgovarajući na zahtjev naših domaćih kolega za provođenjem praktične obuke u pretraživanju, naši partneri iz MKSJ-a su odgovorili na stvarnu i hitnu potrebu. Ovi kursevi ilustriraju praktične načine na koje možemo da podržimo naporan rad pravosudnih aktera u regiji u njihovim kontinuiranim naporima da na pravičan i efikasan način procesuiraju predmete u vezi s ratnim zločinima.”

Ovo je druga obuka za pravne stručnjake koja se održava ove godine u Banja Luci. Od pokretanja projekta Pravda i ratni zločini u julu 2010. godine slična obuka već je održana u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Podgorici i Osijeku. Dodatni kursevi biće održani u regionu u narednim mjesecima.

Projekt Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vrijedan četiri miliona eura koji finansira Europska unija. Provode ga Ured za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbijednost i saradnju (OEBS/ODIHR) u partnerstvu s MKSJ-om, Međuregionalnim istraživačkim institutom UN-a za kriminal i pravdu i misijama OEBS-a u regionu.

* * *
Za više informacija, molimo kontaktirajte gospođu Sanelu Tunović, predstavnicu outreach projekta Pravda i ratni zločini na +387 61 539 535 ili na wcjp [at] odihr.pl ( )

Za više informacija o projektu Pravda i ratni zločini posjetite http://www.icty.org/sid/240

Projekat Pravda i ratni zločini


Projekat financira
Europska unija
Provode:          

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org