Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ obučava pravne stručnjake u Srbiji

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 5. maj 2011.
NJ/MOW/1404t


MKSJ obučava pravne stručnjake u Srbiji

 


U sklopu projekta Pravda i ratni zločini MKSJ danas održava obuku pravnih stručnjaka Apelacionog suda i Višeg suda u Beogradu, Srbija.

Cilj ove obuke, koja se održava na Pravosudnoj akademiji u Beogradu, je prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih veština s Međunarodnog suda na jurisdikcije u regionu, čime će se unaprediti njihova sposobnost da vode kompleksna suđenja u vezi s ratnim zločinima.

Ova obuka ima za cilj da unapredi sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda da pronađu i pretražuju podatkee i materijale MKSJ relevantne za njihov rad. Obuka će obuhvatiti upotrebu alata za elektronsko pretraživanje, kao što su vebsajt, Baza podataka sudskih spisa MKSJ i Baza podataka sudske prakse Žalbenog veća. Obuka će takođe obuhvatiti podnošenje zahteva Međunarodnom sudu za pravnu pomoć i izmenu zaštitnih mera na osnovu Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Govoreći o ovoj obuci, Romana Schweiger, regionalni koordinator projekta Pravda i ratni zločini, je rekla: “Kako Međunarodni sud privodi svoj rad kraju, pristup nacionalnih institucija materijalima MKSJ postaje sve važniji. Ova obuka jača veštine advokata u pribavljanju dokaza i pravnih materijala MKSJ i tako povećava sposobnost sudskih institucija  za rad na predmetima u vezi s ratnim zločinima.

U saradnji s terenskim uredom MKSJ u Beogradu, ovaj kurs je prilagođen utvrđenim potrebama i predstavlja reakciju na konkretne probleme sa kojima se advokati  suočavaju prilikom traženja materijala MKSJ za potrebe postupaka na nacionalnom nivou,” rekla je Schweiger.

Ovo je treća obuka za pravne stručnjake koja se održava u Beogradu od početka projekta. Od pokretanja projekta u julu 2010. slična obuka je već održana u Banjoj Luci, Sarajevu, Zagrebu, Podgorici i Osijeku. Dalji kursevi će biti održani u regionu tokom narednih meseci.

Projekat Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vredan četiri miliona evra koji finansira Europska unija, a sprovode ga Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/ODIHR) u partnerstvu s MKSJ, Međuregionalnim istraživačkim institutom UN za kriminal i pravdu i misijama OEBS u regionu.

 


* * *

Za više informacija o ovom projektu molimo vas da kontaktirate gospođu Sanelu Tunović, predstavnika outreach projekta Pravda i ratni zločini na +387 61 539 535 ili na  wcjp [at] odihr.pl

Za više informacija o projektu Pravda i ratni zločini posetite
http://www.icty.org/sid/240

Projekat Pravda i ratni zločini


Ovaj projekat finansira
Evropska unija
Sprovode:          
*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu