Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Stručnjaci MKSJ za pomoć žrtvama se sastali sa svojim kolegama iz nacionalnih pravosudnih sistema

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 6. maj 2011.
VE/MOW/1405t


Stručnjaci MKSJ za pomoć žrtvama se sastali sa svojim kolegama iz nacionalnih pravosudnih sistema

 


Stručnjaci Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju za pružanje pomoći žrtvama danas su se u Beogradu sastali sa dvadesetak svojih kolega iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore kako bi razmenili iskustva u radu sa žrtvama i svedocima u predmetima u vezi s ratnim zločinima.

Ovo je prvi regionalni satanak pružalaca podrške žrtvama i svedocima u sklopu projekta Pravda i ratni zločini. Učesnici su razgovarali i razmenili iskustva u vezi s različitim modelima sistema za podršku svedocima u regionu, razvojem podrške svedocima nakon suđenja, iskustvima svedoka koji su svedočili pred nacionalnimsudovima, kao i pred MKSJ.

Komentarišući ovaj sastanak, ministar pravde Srbije Snežana Malović je izjavila: “Zaštita svedoka je od presudnog značaja u slučajevima ratnih zločina, uzimajući u obzir osetljivu prirodu predmeta. Ukoliko znamo da svedočenje u predmetima u vezi s ratnim zločinima može imati čak i po život ozbiljne posledice po svedoke, onda je naša zajednička dužnost da obezbedimo i potpunu zaštitu svim svedocima”.

“U regionu se mora učiniti sve kako bi se svedocima ratnih zločina pružila puna zaštita na svim nivoima, jer je garancija njihove bezbednosti ključna za utvrđivanje pune istine i neophodna mera i preduslov za dostizanje pravde i pomirenja” dodala je Malović.

Robert Adams, kordinator projekta Pravda i ratni zločini naglasio je važnu ulogu civilnog društva: “Efikasna i sveobuhvatna podruška svedocima koji svedoče u predmetima u vezi s ratnim zločinima zahteva saradnju više aktera, uključujući i civilno društvo. Nadamo se da će ovaj sastanak doprineti učvršćivaju veza između raznih službi za pružanje podrške svedocima”.

Projekat Pravda i ratni zločini vredan 4 miliona evra finansira Evropska unija, a sprovodi Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u partnerstvu sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, Međuregionalnim institutom Ujedinjenih nacija za istraživanje kriminala i pravde (UNICRI) i misijama OEBS u regionu.


* * *

Za više informacija molimo vas da stupite u kontakt sa gđom Sanelom Tunović, službenicom za odnose sa javnošću projekta Pravda i ratni zločini na telefon +387 61 539 535 ili putem e-maila na wcjp [at] odihr.pl

Za više informacija o projektu Pravda i ratni zločini posetite
http://www.icty.org/sid/240

Projekat Pravda i ratni zločini


Ovaj projekat finansira
Evropska unija
Sprovode:          
*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu