Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ sprovodi obuku kosovskih pravnih stručnjaka

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 19. maj 2011.
NJ/MOW/1409t


MKSJ sprovodi obuku kosovskih pravnih stručnjaka

 

Međunarodni sud je danas, u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, počeo dvodnevnu obuku pravnih stručnjaka iz okružnih sudova i tužilaštava u Prištini, Peći, Prizrenu i Gnjilanu na Kosovu.

Cilj ove obuke, koja se održava u hotelu Victory u Prištini, jeste prenos institucionalnog i specijalizovanog stručnog znanja s Međunarodnog suda na jurisdikcije u regionu kako bi se unapredili njihovi kapaciteti za vođenje kompleksnih predmeta u vezi s ratnim zločinima.

Konkretno, cilj ove obuke je da ojača sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda da identifikuju i traže informacije i materijale MKSJ-a relevantne za njihov rad i uključiće i upotrebu vebsajta, Baze podataka Sudskih spisa MKSJ-a i Baze podataka sudske prakse Žalbenog veća. Obuka će takođe obuhvatiti informacije o tome kako da podnose zahteve MKSJ-u za pravnu pomoć i za izmenu zaštitnih mera prema Pravilniku o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Komentarišući ovu obuku, Lavdim Krasniqi, direktor Kosovskog pravosudnog instituta, izjavio je: “Kosovski pravosudni institut podržava ovu inicijativu za obuku i ponosan je što je organizuje zajedno s projektom Pravda i ratni zločini. Od presudnog je značaja da osoblje nacionalnih institucija stekne ovakvu ekspertizu”.

Romana Schweiger, regionalni koordinator ODIHR za projekat Pravda i ratni zločini izjavila je: “Ovaj kurs obuke će pomoći lokalnom osoblju da nauče kako da pristupe javno dostupnom materijalu koji im je potreban za postupke u nacionalnim sudovima i kako da podnesu zahtev Međunarodnom sudu da im dostavi materijal koji nije objavljen na vebsajtu MKSJ”.

Ovo je prva obuka pravnih stručnjaka u okviru projekta Pravda i ratni zločini koja se održava na Kosovu. Od pokretanja projekta Pravda i ratni zločini u julu 2010. godine slični kursevi su održani u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Dodatni kursevi će biti održani u regionu u narednim mesecima. 

Projekt Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vredan četiri miliona evra koji finansira Evropska unija, a sprovode ga Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS-ODIHR) u partnerstvu s MKSJ, Međuregionalnim istraživačkim institutom UN-a za kriminal i pravdu (UNICRI) i misijama OEBS u regionu.


* * *

Za više informacija molimo vas da kontaktirate gospođu Sanelu Tunović, predstavnika za outreach projekta Pravda i ratni zločini na +387 61 539 535 ili na wcjp [at] odihr.pl ()

Za više informacija o projektu Pravda i ratni zločini posetite
http://www.icty.org/sid/240

Projekat Pravda i ratni zločini


Projekt financira
Europska unija
Provode:          
*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu