Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ sprovodi obuku makedonskih pravnih stručnjaka

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 20. jun 2011.
DZ/MOW/1421t


MKSJ sprovodi obuku makedonskih pravnih stručnjaka

 

Međunarodni sud je danas, u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, počeo dvodnevnu obuku 20 pravnih stručnjaka iz Osnovnog suda 1 u Skoplju, Apelacionog suda i Osnovnog tužilaštva za organizovani kriminal u Skoplju.

Cilj ove obuke, koja se održava u Skoplju, jeste prenošenje institucionalnog znanja i specijalizovanih veština Međunarodnog suda na pravosudne organe u regionu, čime će se unaprediti njihova sposobnost za vođenje složenih postupaka u vezi s ratnim zločinima.

Ovom obukom namerava se da se ojača sposobnost nacionalnih partnera Međunarodnog suda da pronađu i pretražuju podatke i materijale MKSJ relevantne za njihov rad. Obuka će obuhvatiti upotrebu alata za elektronsko pretraživanje, kao što su vebsajt, Baza podataka sudskih spisa MKSJ i Baza podataka sudske prakse Žalbenog veća. Obuka će takođe obuhvatiti podnošenje zahteva Međunarodnom sudu za pravnu pomoć i izmenu zaštitnih mera na osnovu Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Govoreći o ovoj obuci, Romana Schweiger, regionalni koordinator ODIHR za projekat Pravda i ratni zločini, rekla je: “Ovaj kurs obuke pomaže osoblju nacionalnih institucija da saznaju kako da pristupe javno dostupnom materijalu koji im je potreban u postupcima pred nacionalnim sudovima. On im takođe pokazuje kako da upute zahtev za materijale Međunarodnog suda koji nisu objavljeni na vebsajtu MKSJ”.

Ovo je prvi kurs za obuku pravnih stručnjaka koji se u sklopu projekta Pravda i ratni zločini održava u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Od pokretanja projekta Pravda i ratni zločini u julu 2010. godine, Međunarodni sud je održao ukupno 27 kurseva obuke za preko 120 pravnih stručnjaka iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i sa Kosova.

Projekat Pravda i ratni zločini je regionalni projekat vredan četiri miliona evra koji finansira Evropska unija. Sprovode ga Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/ODIHR) u partnerstvu s MKSJ, Međuregionalnim istraživačkim institutom UN za kriminal i pravdu (UNICRI) i misijama OEBS u regionu.


* * *

Za više informacija o ovom projektu molimo vas da stupite u kontakts s gospođom Sanelom Tunović, Outreach koordinatorom za projekat Pravda i ratni zločini na ++387 61 539 535 ili e-mailom na wcjp [at] odihr.pl ()

Za više informacija o projektu Pravda i ratni zločini posetite
http://www.icty.org/sid/240

Projekat Pravda i ratni zločini


Projekt financira
Europska unija
Provode:          
*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu