Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Shefqet Kabashi osuđen za nepoštovanje Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SUDSKA VEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 16. septembar 2011.
IJ/MOW/PR1442t

Shefqet Kabashi osuđen za nepoštovanje Međunarodnog suda
 

 

Shefqet Kabashi

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju danas je izrekao osuđujuću presudu Shefqetu Kabashiju za nepoštovanje suda i izrekao mu kaznu od dva meseca zatvora.

Kabashi se 26. avgusta 2011. godine potvrdno izjasnio o krivici po optužbama da je svesno i hotimično ometao Međunarodni sud u sprovođenju pravde tako što je uporno odbijao da odgovori ili nije odgovarao na pitanja, u dva navrata, dok je u junu i u novembru 2007. godine svedočio u predmetu Ramush Haradinaj i drugi. Pretresno veće je prihvatilo njegovo potvrdno izjašnjavanje o krivici i u spis unelo da je kriv.

Prema Tužilaštvu, Shefqet Kabashi je ključni svedok na suđenju i ponovnom suđenju u predmetu Ramush Haradinaj i drugi jer se njegovo svedočenje odnosi na navodnu odgovornost optuženih za zločine koji su počinjeni u štabu Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) i u zatvoru u Jablanici. Haradinaju, bivšem zapovedniku OVK i premijeru Kosova, i dvojici saoptuženih, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju, ponovo se sudi po šest tačaka optužnice koje se odnose na mučenja i ubistva zatvorenika u logoru kojim je OVK upravljala u Jablanici. Kada je naložilo delimično ponavljanje suđenja u julu 2010. godine, Žalbeno veće je zaključilo da je Pretresno veće pogrešilo kada nije obezbedilo  Kabashijevo svedočenje i svedočenje još jednog svedoka, čime je tužilaštvu uskratilo vitalne argumente za njegovu tezu.

“Upornim odbijanjem da odgovori na pitanja koja su mu postavljana kao svedoku, gospodin Kabashi je lišio Pretresno veće u predmetu Haradinaj i drugi dokaza bitnih za efikasno utvrdjivanje istine u presuđivanju tog predmeta”, rekao je danas predsedavajući sudija Alphons Orie izričući Presudu o kazni.

Odmeravajući kaznu za Kabashija, Pretresno veće je utvrdilo da su bilo kakvi razlozi koje je odbrana iznela, koje bi mogao imati za odbijanje da odgovori ili neodgovaranje na pitanja ostali nejasni i ne mogu se uzimati u obzir pri odmeravanju odgovarajuće kazne.

Izričući kaznu od dva meseca zatvora Shefqetu Kabashiju, Pretresno veće je kao olakšavajuće okolnosti uzelo u obzir njegovu porodičnu situaciju i činjenicu da, prema medicinskoj dokumentaciji, on boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja koji se u zatvorskim uslovima pogoršava.

Iako je Pretresno veće smatralo da je Kabashijevo izvinjenje koje je ponudio istovremeno s potvrdnim izjašnjavanjem o krivici iskreno, Pretresno veće je tom kajanju pridalo manju težinu u smislu olakšavajuće okolnosti zbog činjenice da se Kabashi nije pojavio pred Međunarodnim sudom kako bi odgovarao za optužbe podignute protiv njega pre više od četiri godine.

I Tužilaštvo i odbrana imaju pravo na ulaganje žalbe.

Kabashiju će u kaznu biti uračunat 31 dan koji je već proveo u pritvoru.

Optužnica protiv Kabashija prvobitno je podignuta 5. juna 2007, a izmenjena i dopunjena 18. februara 2008. godine. Kabashija su 17. avgusta 2011. uhapsile holandske vlasti i on je 18. avgusta 2011. prebačen u pritvor Međunarodnog suda. Njegovo prvo stupanje pred predsedavajućeg sudiju Pretresnog veća održano je 19. avgusta 2011. godine.

 

*****

Celokupni tekst sažetka presude

Informacije o ovom predmetu

Video-snimak Presude Pretresnog vijeća*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu