Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragomir Pećanac osuđen na tri meseca zatvora zbog nepoštovanja Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNI SUD

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 9. decembar 2011.
VE/CS/PR1467t

Dragomir Pećanac osuđen na tri meseca zatvora zbog nepoštovanja Međunarodnog suda

 

Dragomir Pećanac

Pretresno vijeće II danas je većinom glasova, uz protivno mišljenje sudije Nyambe, osudilo Dragomira Pećanca zbog nepoštovanja Međunarodnog suda i izreklo mu kaznu od tri mjeseca zatvora.

Dragomir Pećanac, bivši oficir za bezbjednost i obavještajne poslove pri Glavnom štabu Vojske Republike Srpske, proglašen je krivim zbog toga što je svjesno i hotimično ometao provođenje pravde tako što nije pristupio Pretresnom vijeću kako mu je naloženo u nalogu subpoena, u predmetu protiv Zdravka Tolimira, odnosno zato što nije pokazao valjan razlog iz kojeg nije mogao da postupi po nalogu.

Donoseći presudu, Vijeće je utvrdilo da "Nepoštovanje suda predstavlja ozbiljno krivično djelo, koje zadire u samu srž provođenja pravde. Time što se optuženi nije povinovao odredbama naloga subpoena da se pojavi u sjedištu Međunarodnog suda i svjedoči, optuženi je postupio suprotno interesima pravde. Zato što on nije svjedočio, Vijeće je ostalo uskraćeno za relevantne dokaze”.

“Međunarodni sud Tribunal se oslanja na svjedočenje svjedoka i, kad mu se takvi relevantni dokazi uskrate, to predstavlja ozbiljno ometanje provođenja pravde, i čak ugrožava vršenje funkcija i mandata Međunarodnog suda”, dodalo je Vijeće.

Pretresno vijeće je većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije Nyambe, 31. avgusta 2011. godine izdalo nalog subpoena kojim je Pećancu naloženo da pristupi Međunarodnom sudu kao svjedok u predmetu Tolimir.  Nalog subpoena je optuženom uručen 2. septembra 2011. godine. Nakon što je Pećanac opstruirao pokušaje Međunarodnog suda da obezbijedi njegov transfer do Haaga, i nije pristupio Vijeću kako mu je bilo naloženo, niti pokazao valjan razlog iz kojeg nije mogao da postupi po nalogu subpoena, Pretresno vijeće je 21. septembra 2011. godine izdalo Nalog umjesto optužnice za nepoštovanje suda.

Nalog za njegovo hapšenje i transfer takođe su izdati 21. septembra 2011. Pećanac je 9. oktobra 2011. prebačen u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija.

Prilikom prvog stupanja pred sud održanog 10. oktobra 2011., Pećanac se nije izjasnio o krivici. Tokom pretresa koji je istog dana održan na suđenju Zdravku Tolimiru, Pećanac je odbio da svjedoči. Prilikom ponovnog prvog stupanja pred sud, održanog 19. oktobra 2011., Pećanac se izjasnio da nije kriv.

Suđenje je održano 30. novembra i 1. decembra 2011. godine.

Pećancu će u kaznu biti uračunata 74 dana koja je proveo u pritvoru.

 

* * *

Sažetak presude

Podaci o predmetu

Video snimci: Prvo stupanje pred sud  |  Ponovno prvo stupanje pred sud | Presuda Pretresnog vijeća*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu