Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Jelena Rašić osuđena na 12 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST VIJEĆA

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 7. februar 2012.
JKE/CS/PR1480t
Jelena Rašić osuđena na 12 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja Međunarodnog suda
 Jelena Rašić
 

Pretresno vijeće III danas je Jeleni Rašić izreklo kaznu zatvora od 12 mjeseci zbog nepoštovanja Međunarodnog suda. Rašićevoj će u kaznu biti uračunato 78 dana koje je već provela u pritvoru. Vijeće je odlučilo da preostalih osam mjeseci kazne bude uslovno na period od dvije godine.

Rašićeva je bivši referent za predmet tima odbrane Milana Lukića, bosanskog Srbina kojeg je Pretresno vijeće osudilo na doživotnu kaznu zatvora za zločine počinjene u Višegradu u istočnoj Bosni. Danas joj je izrečena kazna nakon što je 31. januara 2012. godine priznala da je svjesno i hotimično omela provođenje pravde tako što je od Zuhdije Tabakovića iz Višegrada dobila potpisanu lažnu izjavu u zamjenu za 1.000 eura u gotovini. Ova osuđujuća presuda je uslijedila nakon što je Pretresno vijeće prihvatilo sporazum o potvrdnom izjašnjavanju o krivici koji su zajedno podnijeli tužilaštvo i odbrana, na pretresu na kojem se optužena potvrdno izjasnila o krivici po svih pet tačaka za nepoštovanje suda sadržanih u Izmjenjenoj optužnici koju su obje strane u postupku zajedno podnijele 24. januara 2012.

Donoseći presudu, Vijeće je ustanovilo da “Jelena Rašić priznala je počinjenje teških krivičnih djela. Organiziranje lažnog svjedočenja u bilo kojoj situaciji predstavlja direktno miješanje u provođenje pravde. Kada se jedno takvo djelo počini pred međunarodnim krivičnim sudom kakav je ovaj sud, onda to djelo miješanja u sprovođenje pravde ima dalekosežne posljedice”.

Određujući da bi bilo prikladno da se preostalih osam mjeseci zatvora na koje je Rašićeva osuđena odgodi, Pretresno vijeće je uzelo u obzir teške okolnosti koje su uzrokovane time što je Jelena Rašić jedina ženska osoba u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija, kao i njeno zdravstveno stanje, relativnu mladost i činjenicu da je ovo prvi put da joj se izriče kazna zatvora. Rašićeva neće morati da odsluži preostalih osam mjeseci zatvora na koliko je osuđena ukoliko u naredne dvije godine, počevši od danas, 7. februara 2012. godine, ne bude osuđena zbog drugog krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora.

Jelena Rašić se 18. oktobra 2008. godine, ili približno tog dana, obratila Zuhdiji Tabakoviću tražeći od njega da potpiše unaprijed pripremljenu izjavu, iako on nije bio svjedok događaja opisanih u izjavi i nije imao nikakvih saznanja o njima. Kada je Tabaković potpisao izjavu i potpis ovjerio u zgradi opštine Novi Grad u Sarajevu, Rašićeva mu je dala kovertu u kojoj je bilo 1.000 eura i rekla mu da će dobiti još novca nakon što svjedoči. Sažetak te izjave se nakon toga pojavio u spisku sažetih prikaza činjenica o kojima je trebalo da se svjedoči koji je podnijela odbrana Milana Lukića u novembru 2008. godine, a tužilaštvu je izjava u cjelosti dostavljena u januaru 2009. godine. 

Rašićevoj je takođe izrečena osuđujuća presuda za podsticanje Tabakovića da ponudi mito kako bi se obezbijedile još dvije lažne izjave od još dva čovjeka. Tabakoviću je Rašićeva pokazala dvije dodatne prethodno pripremljene izjave i zatražila od njega da pronađe još dva čovjeka koji će potpisati te lažne izjave i svjedočiti za 1.000 eura. Tabaković je pronašao dva čovjeka spremna da to učine i 23. oktobra 2008. Rašićeva se sastala s njima dvojicom i otpratila ih do zgrade opštine Novi Grad, gdje je izjave završila. Nakon što su njihovi potpisi ovjereni, jedan saradnik Jelene Rašić im je uručio koverte u kojima je bio novac. Zuhdija Tabaković je 15. marta 2010. godine proglašen krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda i izrečena mu je kazna od tri mjeseca zatvora.

Optužnica protiv Jelene Rašić podnijeta je na povjerljivoj osnovi 9. jula 2010. godine, a objelodanjena je 22. septembra 2010. godine. Jelena Rašić je prebačena u sjedište Međunarodnog suda 20. septembra 2010., a tokom svog prvog stupanja pred sud 22. septembra 2010. izjasnila se da nije kriva ni po jednoj od pet tačaka za nepoštovanje suda. Jeleni Rašić je 12. novembra 2010. odobreno privremeno puštanje na slobodu do početka suđenja.


* * *

Sažetak presude

Podaci o predmetu

 

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu