Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Radislav Krstić oslobođen optužbi za nepoštovanje suda

PRETRESNO VIJEĆE
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Haag, 18. jul 2013.
MS/MOW/PR1577t

Radislav Krstić oslobođen optužbi za nepoštovanje suda

Pretresno vijeće je većinom glasova danas oslobodilo Radislava Krstića, bivšeg komandanta Drinskog korpusa vojske bosanskih Srba (VRS), optužbe po jednoj tački zbog nepoštovanje suda zbog toga što nije postupio po nalogu subpoena, kojim mu je naloženo da svjedoči u predmetu protiv Radovana Karadžića, ili iznio valjan razlog zašto to nije mogao uraditi.

Većina članova vijeća, uz suprotno mišljenje sudije Kwona, odlučila je da je Krstić imao razuman razlog iz kojeg je odbio da svjedoči, zbog zdravstvenih razloga. Nakon što je razmotrilo svjedočenja i medicinske izvještaje, Vijeće se uvjerilo da optuženi boluje od sindroma postraumatskog stresa, što je Krstić tvrdio da je osnov za njegovo odbijanje da svjedoči. Osim toga, Vijeće je zaključilo da je Krstićevo mentalno stanje pogoršano od kada mu je izdat nalog subpoena da svjedoči u predmetu Karadžić. Iz tih razloga, uzevši u obzir sve dokaze, većina članova Vijeća, uz suprotno mišljenje sudije Kwona, zaključila je da “ozbiljnost zdravstvenog stanja optuženog i moguće pogoršanje tog zdravstvenog stanja kao posljedica njegovog svjedočenja pred Vijećem u predmetu Karadžić može se uzeti kao valjan razlog za odbijanje optuženog da svjedoči”.

Vijeće je 23. oktobra 2012., rješavajući po zahtjevu odbrane, izdalo nalog subpoena kojim je Krstiću naloženo da stupi pred Sud i svjedoči u predmetu Karadžić 15. januara 2013. Vijeće je 7. februara 2013., rješavajući po Krstićevom Hitnom zahtjevu za odgodu izvršenja naloga subpoena iz zdravstvenih razloga, ustanovilo da je njegovo psihičko i fizičko zdravstveno stanje takvo da je u stanju da svjedoči.

Nakon što je Krstić odbio da svjedoči 7. februara 2013., Vijeće je naložilo detaljniji izvještaj o njegovom fizičkom i psihičkom zdravstvenom stanju. Vijeće je 13. marta 2013., nakon što je razmotrilo medicinski izvještaj, zaključilo da ne postoje zdravstveni razlozi koji bi spriječili Krstića da postupi po nalogu subpoena. Nakon što je Krstić ponovo odbio da svjedoči u ponedjeljak, 25. marta, Vijeće je izdalo Nalog umjesto optužnice zbog nepoštovanja suda. Tokom prvog stupanja pred sud, 4. aprila 2013., Krstić se izjasnio da nije kriv po optužbi za nepoštovanje suda. Suđenje je održano 28. maja 2013.

Pravilo 77(A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda predviđa da Međunarodni sud može proglasiti krivim za nepoštovanje suda one koji svjesno i hotimično ometaju provođenje pravde, uključujući svaku osobu koja svjedoči pred vijećem, a uporno odbija da odgovori ili ne odgovara na pitanje.

Radislav Krstić je 19. aprila 2004. osuđen na 35 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995.