Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Saradnja sa državama članicama

Sporazum Ujedinjenih Nacija i Kraljevine Holandije o sedištu Međunarodnog suda:

Počevši od 1. septembra 2016., Sporazum o sedištu Mehanizma sklopljen između Mehanizma za međunarodne krivične sudove i Kraljevine Holandije primenjuje se mutatis mutandis na MKSJ.

Zakonodavstvo kojim se implementira Statut Međunarodnog suda (na engleskom ukoliko nije drugačije navedeno):
Srbija i Crna Gora, 2003. (BCS) Austrija, 1. juni 1996. Bosna i Hercegovina, 6. april 1995. (BCS) Nizozemska, 21. april 1994
Grčka, 15. decembar 1998. Belgija, 22. mart 1996. Francuska, 2. januar 1995. Finska, 15. januar 1994.
Rumunija, 28. juli 1998. Švicarska, 21. decembar 1995. Danska, 21. decembar 1994. S.A.D, 1994.
Mađarska, 1996. Australija, 28. avgust 1995. Švedska, 1. juli 1994. Italija, 28. decembar 1993.
Hrvatska, 1996. (BCS) Novi Zeland, 9. juni 1995. Norveška, 1. juli 1994.  
Velika Britanija, 1996. Njemačka, 10. april 1995. Španija, 1. juni 1994.  
       
Sporazumi o izvršenju kazni :
Slovačka, 7. april 2008.  Velika Britanija, 11. mart 2004. Austrija, 23. juli 1999.  
Estonija, 11. februar 2008. Danska, 4. juni 2002. Norveška, 24. april 1998.  
Portugal, 19. decembar 2007. Španija, 28. mart 2000. Finska, 7. maj 1997.  
Ukrajina, 7. avgust 2007. Francuska, 25. februar 2000. Italija, 6. februar 1997.  
Belgija, 2. maj 2007. Švedska, 23. februar 1999.    
       
Njemačka, ad hoc sporazum  (na engleskom)
Đorđević, 28 July 2014 | Tarčulovski, 16. Jun. 2011. | Galić, 16. Dec.  2008. | Kunarac, 14. Nov. 2002. | Tadić, 17. Oct. 2000.

 

Pogledajte mapu sprovođenja kazni