Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsjednik

Sudija Carmel Agius  - Predsjednik Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju Sudija Carmel Agius (Malta)

Predsednik MKSJ od 17. novembra 2015.
Rođen: 18. avgusta 1945. na Malti

Sudija Carmel Agius je aktuelni predsednik Međunarodnog suda, a na tu funkciju su ga izabrale njegove kolege sudije 21. oktobra 2015.  Od 2011. do 2015. obavljao je dužnost potpredsednika MKSJ, a takođe je i sudija Žalbenog veća MKSJ i MKSR. Prvi put je izabran za sudiju Međunarodnog suda 2001. a mandat mu je obnovljen 2004. godine. Od 2003. do 2010. bio je predsedavajući sudija u Pretresnom veću II MKSJ, i u tom je periodu predsedavao u suđenjima Brđaninu, Oriću, kao i predmetu Popović i drugi. Radio je i u nekim drugim predmetima prilikom prvih stupanja optuženih pred sud, tokom pretpretresnih priprema suđenja i u drugim svojstvima.

Od 2010. godine radio je na žalbenim predmetima pred MKSJ i MKSR. Trenutno predsedava u nekoliko žalbenih postupaka. Od 2003. predsedavao je Komisijom za Pravilnik MKSJ, i član je Kolegija Međunarodnog suda. Tokom 2010. i 2011. godine, u ime MKSJ koordinirao je i priveo kraju proces sastavljanja Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma za međunarodne krivične sudove, koji je podnesen Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti ga je prihvatio, a zatim su ga usvojile sudije Mehanizma. Godine 2011. izabran je za sudiju Mehanizma.

Pre nego što je izabran za sudiju Međunarodnog suda, sudija Agius je bio viši sudija Apelacionog suda Malte i Ustavnog suda Malte. U više je navrata radio kao vršilac dužnosti vrhovnog sudije. Između 1999. i 2008. godine, sudija Agius bio je član Stalnog arbitracionog suda. Od 1990. do 2001. godine bio je na čelu malteške delegacije na svim godišnjim sednicama Komisije Ujedinjenih nacija za sprečavanje zločina i krivično pravo u Beču. Takođe je bio predstavnik malteške vlade na VII, VIII, IX i X Kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminaliteta i postupanju prema delinkventima.

Između 1996. i 1998. godine sudija Agius je predstavljao maltešku Vladu na sednicama Pripremnog odbora Ujedinjenih nacija za Stalni međunarodni krivični sud. Godine 1998. bio je vršilac dužnosti šefa delegacije i savetnik malteške vlade na Rimskoj konferenciji o uspostavljanju Međunarodnog krivičnog suda, na kojoj je aktivno učestvovao u pregovorima i u ime Malte potpisao Završni dokument. Kasnije je predstavljao Maltu tokom rada Pripremne komisije Stalnog međunarodnog krivičnog suda, koja je sastavljala Pravilnik o dokazima i postupku, kao i Definicije krivičnih dela te institucije.

Od 1996. do 1999. bio je prorektor Malteškog univerziteta, a između 1998. i 2004. član uređivačkog odbora Mediteranskog časopisa za ljudska prava (Mediterranean Journal of Human Rights) koji je objavljivala Fondacija za međunarodne studije Pravnog fakulteta Malteškog univerziteta. Između 1989. i 2001. godine sudija Agius je bio predstavnik malteških pravosudnih institucija u centralnom veću Međunarodnog udruženja sudija.