Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Cijena pravde

MKSJ je međunarodni sud. Osim dužnosti koje imaju i nacionalni krivični sudovi, on ima i brojne druge djelatnosti i zadatke. Sva tri glavna tijela Suda – vijeća, Sekretarijat i Tužilaštvo – imaju dodatne dužnosti koje u nacionalnim sistemima obavljaju zakonodavni i izvršni ogranci vlasti. Svako odjeljenje Međunarodnog suda odgovorno je za planiranje i trošenje svog dijela ukupnog budžeta MKSJ-a.

Na primjer:

U martu 2016. MKSJ je imao 425 uposlenika iz 69 država.

• Tužilaštvo Međunarodnog suda organizuje i finansira putovanja istražitelja koji putuju  po cijelom svijetu kako bi prikupili dokaze i razgovarali sa svjedocima, što je u nacionalnim sistemima obično dužnost policije. Kako bi prikupili informacije u vezi s predmetom, istražitelji moraju razgovarati sa mnogo više svjedoka od onih koji na kraju pristupe Sudu na suđenjima.

Za taj proces, kao i za analizu mjesta događaja, te forenzičke istrage i ispitivanja, potrebna su značajna sredstava iz budžeta Međunarodnog suda. Kao dodatak tom budžetu, neke države su velikodušno pomogle Međunarodnom sudu dodatnim sredstvima za konkretne istražne radnje poput ekshumacije masovnih grobnica.

• MKSJ, nadalje, ima program pružanja zaštite i pomoći žrtvama i svjedocima. Služba za žrtve i svjedoke se stara za put i smještaj, kao i za osnovne troškove (poput troškova za obroke i medicinskih troškova) svih koji dolaze u Haag radi svjedočenja pred MKSJ-om. Dosad je u predmetima pred Međunarodnim sudom svjedočilo više od 4.000 osoba.

• MKSJ ima velik odjel za pismeno i usmeno prevođenje, koji se zove Služba za jezičke i konferencijske usluge, bez kojeg se ne bi mogli voditi postupci. Služba za jezičke i konferencijske usluge se stara za simultani prijevod na engleski, francuski, bosanski/hrvatski/srpski, a u predmetima u vezi s Kosovom i Makedonijom, i na albanski odnosno makedonski, u sve tri sudnice. Služba za jezičke i konferencijske usluge, osim toga prevodi sve dokumente Međunarodnog suda, poput odluka, naloga, presuda, kao i hiljade stranica izjava svjedoka i drugih dokumenata koji se tokom suđenja uvrštavaju u dokazni materijal.

• Međunarodni sud ima svoj program pravne pomoći. Mnogi optuženi nisu u mogućnosti da plaćaju svoje branioce, niti dio pravnih usluga, tako da te troškove pokriva Međunarodni sud. Na program pravne pomoći otpada 11 posto godišnjeg budžeta Međunarodnog suda.

• Međunarodni sud vodi vlastitu Pritvorsku jedinicu. U sistemu neke države, taj zadatak ne bi bio među osnovnim djelatnostima Suda, već bi ga obavljalo jedno od ministarstva vlade. Međutim, zbog specifičnog statusa ove međunarodne pravosudne ustanove, rad Pritvorske jedinice finansiran je isključivo iz budžeta Međunarodnog suda, premda se ta jedinica UN-a nalazi u sklopu nizozemske kaznionice. Vlada zemlje domaćina odgovorna je za prijevoz pritvorenih osoba između aerodroma, Pritvorske jedinice, Suda i, po potrebi, drugih objekata.

• MKSJ, nadalje, ima obavezu obezbjeđenja i zaštite svojih objekata, zaposlenih, posjetilaca i optuženih. U budžetu Međunarodnog suda su cijene objekata i opreme Suda, kao i plaća svih zaposlenih.

Sve te djelatnosti se finansiraju iz budžeta Međunarodnog suda koji odobrava Generalna skupština UN-a. Taj budžet nije mali; međutim, troškovi izvođenja pred sud onih koji su najodgovorniji za ratne zločine i troškovi pomoći u jačanju vladavine prava u bivšoj Jugoslaviji neznatni su u odnosu na cijenu zločina. Izgubljeni životi, razorene zajednice, opljačkana privatna imovina, srušeni kulturni spomenici i objekti, kao i akcije međunarodne zajednice u cilju održavanja mira neuporedivo su skuplji.

Ostvarenje pravde i uspostava krivične odgovornosti u bivšoj Jugoslaviji predstavlja ulaganje u mir i budućnost jugoistočne Evrope.

OSOBLJE MEĐUNARODNOG SUDA:
U martu 2016. MKSJ je imao 425 uposlenika iz 69 država.
OSNOVNI BUDŽET (u USD):
2014-2015: $ 179,998,600
2012-2013: $ 250,814,000
2010-2011: $ 286,012,600