Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pritvorska jedinica MKSJ

Pritvorska jedinica djeluje u skladu sa najvišim međunarodnim standardima postupanja s pritvorenicima.

Pritvorska jedinica MKSJ je istražni centar (pritvor) i pod upravom je Sekretarijata Međunarodnog suda. Pritvorska jedinica se nalazi u sklopu nizozemskog kaznenog kompleksa u Scheveningenu pored Haaga.

Osobe protiv kojih je Tužilaštvo MKSJ-a podiglo optužnice smještaju se u Pritvorsku jedinicu po njihovom prebacivanju u Haag radi suđenja. Dok čekaju suđenje ili dok je ono u toku fizička i emotivna dobrobit pritvorenika je od najveće važnosti. Pritvorska jedinica je dužna da čuva dostojanstvo svih pritvorenih osoba i da štiti njihova prava kao pojedinaca dokle god su oni lišeni slobode.

Pritvorska jedinica djeluje u skladu s Pravilima pritvora, koja regulišu dva ključna područja: upravljanje pritvorskom jedinicom i prava pritvorenika.

Pritvorska jedinica ima sveobuhvatan pritvorski program sa punim dnevnim rasporedom koji obezbjeđuje svjež zrak, vježbe, medicinsku njegu, radnu terapiju, duhovno savjetovanje, odgovarajuće uslove za pripremanje odbrane, informatičku opremu i obuku, posjete, te rekreaciju i sportske aktivnosti. Pritvorenici takođe imaju pristup satelitskim TV stanicama i štampi sa područja bivše Jugoslavije.

U Pritvorskoj jedinici se nalazi dobro opremljena ambulanta u kojoj rade ljekar i njegov pomoćnik. Osmišljena je tako da pritvorenicima pruža osnovnu zdravstvenu njegu i usluge hitne pomoći. To je posebno važno s obzirom na to da je, za razliku od situacije u većini domaćih ustanova za pritvor, prosječna dob pritvorenika relativno visoka i da mnogi od njih stignu u Pritvorsku jedinicu s raznim zdravstvenim problemima. Zaključno sa 11. majem 2012. prosjek godina pritvorenika je bio 59.6 godine. Usprkos tome, zahvaljujući visokom standardu zdravstvenih usluga koje osigurava MKSJ, zdravstveno stanje pritvorenika se u većini slučajeva tokom njihovog boravka u pritvoru poboljšava.

Prva osoba smještena u PJ u aprilu 1995. godine bio je Duško Tadić. Od tada je tu na različite vremenske periode boravilo preko 180 osoba. Od ovog broja 141 su bili optuženi za ratne zločine, 36 su bili pritvoreni svjedoci, a njih 13 su bili optuženi ili osuđeni za nepoštovanje suda. PJ trenutno može da primi 52 pritvorenika, i svaki od njih da ima puni pristup svim aspektima programa.

Pritvorska jedinica djeluje u skladu sa najvišim međunarodnim standardima postupanja s pritvorenicima. Kao i u svim pravnim sistemima, optuženi pred Međunarodnim sudom se smatraju nevinim dok se na sudu ne dokaže suprotno. Bez obzira za koje se zločine terete ili u kojoj fazi je njihovo suđenje, prema svim pritvorenicima se isto postupa. Pritvorenici se ne razdvajaju na osnovu njihove etničke, nacionalne, vjerske ili klasne pripadnosti.

Pritvorska jedinica podleže čestim inspekcijama od strane nezavisnih vanjskih agencija kao što je Međunarodni komitet crvenog krsta.

Osobe osuđene za zločine ne služe svoje kazne u ovoj jedinici zato što to nije kazneni dom. Oni se prebacuju u zatvore izvan Nizozemske da odsluže svoje kazne.

Dnevna rutina pritvorenika

Pritvorenici dio uobičajenog dana provode u sudnici ili u interakciji s drugim pritvorenicima, a dio zaključani u svojim individualnim ćelijama. Individualne ćelije se otključavaju rano ujutro. Neki pritvorenici se u to vrijeme pripremaju za odlazak na sud, dok drugi započinju svoju dnevnu rutinu u Pritvorskoj jedinici.

Pritvorska jedinica ima nekoliko spratova i na svakom se nalazi više ćelija. Nakon što se ćelije ujutro otključaju, pritvorenici se mogu slobodno kretati po svom spratu. Pritvorenici sa svih spratova učestvuju u zajedničkim aktivnostima kao što su časovi engleskog jezika ili vjerske službe, a pritvorenici sa svakog pojedinačnog sprata dnevno provode po jedan sat u aktivnostima na otvorenom prostoru. Tokom dana, pritvorenici mogu primati u posjetu članove porodice i prijatelje ili se sastaju s advokatima. Oko podneva, pritvorenici se nakratko vraćaju u ćelije kako bi se izvršila smjena straže i kako bi osoblje moglo ručati.

Nakon toga se ćelije ponovo otvaraju i pritvorenici mogu nastaviti sa svojom rutinom. Tokom čitavog dana, pritvorenici mogu gledati televiziju ili čitati novine i časopise. Iako se u Pritvorskoj jedinici mogu koristiti kompjuteri, pristup internetu nije dozvoljen. Ćelije se zaključavaju u ranim večernjim satima i ostaju zaključane do sljedećeg jutra.