Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Delić (Čelebići): optuženi traži da mu se odobri ulaganje žalbe na odluku kojom mu je odbačen prigovor o nedostacima u formi optužnice

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 26. novembar 1996.
CC/PIO/0131t

Predmet Delić ('Čelebići'): optuženi traži da mu se odobri ulaganje žalbe na odluku kojom mu je odbačen prigovor o nedostacima u formi optužnice

Optuženi Hazim Delić je 22. novembra 1996. podnio zahtjev da mu se odobri ulaganje žalbe na odluku od 15. novembra 1996. godine kojom je Pretresno vijeće II odbacilo njegov podnesak zasnovan na nedostacima u formi optužnice (vidi Saopštenje za javnost 129).

Ovaj zahtjev za odobrenje za ulaganje žalbe je zasnovan na pravilu 72(B)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima

Procedura u skladu s pravilom 72 (B)(ii)

Pravilo

Sudije su pravilo 72 (B) Pravilnika o postupku i dokazima izmijenile tokom Plenarne sjednice u junu 1996. godine. Novi potparagraf (ii) pruža mogućnost ulaganja žalbe na odluke o preliminarnim podnescima, što je ranije bilo ograničeno na odbacivanje prigovora zasnovano na nenadležnosti. Paragraf (B) pravila 72 (Opšte odredbe o preliminarnim podnescima) u cijelosti glasi:

(B) Pretresno vijeće odlučuje o preliminarnim zahtjevima in limine litis i bez interlokutorne žalbe, osim
(i) u slučaju odbacivanja prigovora koji se zasniva na nedostatku jurisdikcije, kada je predviđeno pravo na žalbu;
(ii) u drugim slučajevima kada ulaganje žalbe odobri tročlano Žalbeno vijeće, i to nakon što je iznesen ozbiljan razlog u roku od sedam dana nakon što je donesena osporavana odluka.

Implikacije ovog pravila

Navedeni zahtjev za ulaganje žalbe mora biti podnesen u roku od sedam dana nakon što je odluka dostavljena stranama u postupku i podnosilac zahtjeva mora pokazati postojanje "ozbiljnog razloga".

O prihvatljivosti ovog zahtjeva odlučuje tročlano Žalbeno vijeća koje od slučaja do slučaja imenuje predsjednik Međunarodnog suda, sudija Antonio Cassese.

Jedino ukoliko ovo tročlano vijeće odobri zahtjev za ulaganje žalbe, Žalbeno vijeće u punom sastavu će odlučivati o meritumu tog zahtjeva.

Primjena pravila u ovom predmetu

Predsjednik Međunarodnog suda je imenovao sljedeće sudije u vijeće koje će odlučiti o prihvatljivosti zahtjeva optuženog:

Sudija Antonio CASSESE (predsjedavajući), sudija Haopei Li i sudija Jules Deschenes.

Zahtjev optuženog

Podnosilac zahtjeva navodi slijedeće "ozbiljne razloge":
Optužnica se ne zasniva na međunarodnom humanitarnom pravu, optužnica je nepotpuna, ne sadrži obavezne elemente, principe nullum crimen sine lege i non bis in idem onako kako su izraženi u međunarodnom humanitarnom pravu, optuženi navodi argumente o nejasnosti optužnice i optuženi zahtjeva da mu se odobri ulaganje žalbe i po činjeničnim i pravnim navodima optužnice.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org