Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Erdemović: presuda će biti izrečena 29. novembra

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 22. novembar 1996.
CC/PIO/0130t

Predmet Erdemović: presuda će biti izrečena 29. novembra

Pretresno vijeće I, kojim predsjedava sudija Claude Jorda, donijeće presudu u petak 29. novembra u 11:00 sati.

Prema odredbama pravila 101(D) Pravilnika o postupku i dokazima, "presuda se izriče javno i u prisustvu" optuženog.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org