Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kovačević: Zakazan javni pretres po Zahtjevu odbrane da se 'naloži privremeno puštanje na slobodu'

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 26. novembar 1997.
CC/PIO/266tPredmet Kovačević: Zakazan javni pretres po Zahtjevu odbrane da se "naloži privremeno puštanje na slobodu"

Zatvorena statusna konferencija je održana u ponedeljak, 24. novembra 1997. pred Pretresnim vijećem II-bis u sastavu: sudija May (predsjedavajući), sudija Vohrah i sudija Mumba.

"Prema dogovoru sa stranama u postupku", pretres po Zahtjevu odbrane da se naloži privremeno puštanje na slobodu će se nastaviti u petak, 19. decembra 1997., u vrijeme koje će biti naknadno određeno.

Pretres će biti javan.

Podsjećamo da je pretres po ovom podnesku, prvobitno zakazan za petak, 31. oktobar, odgođen do podnošenja ljekarskih izvještaja (vidi Saopštenje za javnost 248). Pretresno vijeće II-bis je sada naložilo odbrani da podnese "izvještaje svih medicinskih vještaka koje namjerava da pozove" do ponedjeljka, 1. decembra 1997. godine, a tužilaštvo da podnese odgovore na te izvještaje do četvrtka, 11. decembra 1997. godine.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu