Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Erdemović: žalbeni pretres biće održan 26. maja u 9:30

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 21. maj 1997.
CC/PIO/196tPredmet Erdemović: žalbeni pretres biće održan 26. maja u 9:30

Kao što je ranije najavljeno, pretres po žalbi koju je podnio optuženi Erdemović na Presudu o kazni od 29. novembra 1996. održaće se u ponedeljak, 26. maja 1997. godine.

Pretres će početi u 9:30 sati (umjesto u 10:00 sati).

Žalbeno vijeće će biti u sastavu sudija Cassesea (predsjedavajući), Li, Stephen, McDonald i Vohrah.

Vijeće će prvo saslušati argumente obje strane o "preliminarnim pitanjima" koja je postavio predsjedavajući (vidi Saopštenje za javnost 191) nakon čega može odlučiti da razmatra žalbene osnove. Pretres će najvjerovatnije trajati najmanje do ponedjeljka uveče.

Podnesci strana o preliminarnim pitanjima kao i žalbeni podnesak, te podnesak respondenta mogu se, na zahtjev, dobiti od Službe za medije i komunikacije.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu