Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: pretres o podnescima počinje 12. marta

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 10. mart 1997.
CC/PIO/167tPredmet Blaškić: pretres o podnescima počinje 12. marta

Počevši od srijede 12. marta u 14:30 sati, Pretresno vijeće I, u sastavu sudija Jorda (predsjedavajući), sudija Li i sudija Riad, održaće pretres o podnescima odbrane.

Podnesci o kojima će se raspravljati su sljedeći:

1. Zahtjev podnesen 28. februara 1997. kojim se zahtjeva da Međunarodni sud izda subpoenu Republici Bosni i Hercegovini kojom se nalaže dostavljanje dokumenata "za koje se vjeruje da su oslobađajući " (Vidi priloženi primjerak Saopštenja za javnost 162)

2. Četiri preliminarna podneska podnijeta 4. i 16. decembra 1996.

Služba za medije/komunikacije je pripremila sveobuhvatan rezime ovih podnesaka, odgovora tužilaštva na njih i replika odbrane na odgovore tužilaštva, koji se nalazi u prilogu ovog saopštenja za javnost, a može se dobiti na zahtjev.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu