Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prvo stupanje Radislava Krstića pred sud u ponedjeljak, 7. decembra, u 11:00 sati

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 4. decembar 1998.
CC/PIU/369tPrvo stupanje Radislava Krstića pred sud u ponedjeljak, 7. decembra, u 11:00 sati

Nakon hapšenja u srijedu, 2. decembra 1998. godine, od strane pripadnika snaga SFOR-a, Radislav Kristić je prebačen u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u četvrtak, 3. decembra 1998. godine.

Radislav Krstić će u ponedjeljak, 7. decembra u 11:00 sati, stupiti pred Pretresno vijeće I (u sastavu: sudija Jorda (predsjedavajući), sudija Riad i sudija Rodrigues). Svrha ovog pretresa, koji se naziva "prvo stupanje pred sud", jeste da se optuženi izjasni o krivici po svakoj od tačaka optužnice podignute protiv njega.

Pretres je javan i biće održan u sudnici I. Svi predstavnici sredstava javnog informisanja se pozivaju da mu prisustvuju.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu