Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava tužiteljice povodom hapšenja Radislava Krstića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 2. decembar 1998
CC/PIU/368tIzjava tužiteljice povodom hapšenja Radislava Krstića

Tužiteljica može da potvrdi da su pripadnici snaga SFOR-a u američkom sektoru u Bosni i Hercegovini 2. decembra 1998. godine uhapsili Radislava Krstića protiv kojeg je tužilaštvo 30. oktobra 1998. godine podiglo optužnicu.

U optužnici se navodi da je optuženi, general-major Krstić, kao komandant Drinskog korpusa vojske bosanskih Srba počinio genocid tokom i nakon pada zaštićene zone Ujedinjenih nacija u Srebrenici od 11. jula 1995. do 1. novembra 1995. godine. Imajući u vidu težinu optužbi i poziciju optuženog, tužiteljica smatra ovu optužnicu važnom i hapšenje optuženog od strane pripadnika snaga SFOR-a veoma značajnim za nastavak rada Međunarodnog suda.

Optuženi se takođe tereti po pet drugih tačaka optužnice, koje se sve odnose na događaje u vezi s padom Srebrenice, odnosno za saučesništvo u genocidu; istrebljenje, zločin protiv čovječnosti; ubistvo zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja; i progone, zločin protiv čovječnosti. Optuženi se tereti u vezi sa svojom direktnom ličnom umiješanošću u počinjenje ovih zločina, kao i za odgovornost nadređenog za djela njemu podređenih.

Optužnicu je potvrdila sudija Florence Mumba 2. novembra 1998. godine i naložila da se optužnica i nalog za hapšenje ne objelodanjuju javnosti dok nalog ne bude uručen optuženom.

Trenutno se obavljaju pripreme za prebacivanje optuženog do sjedišta Međunarodnog suda. Nakon toga će biti obavljene pripreme za prvo stupanje optuženog pred Pretresno vijeće.

Tužiteljica izražava zahvalnosti pripadnicima snaga SFOR-a i njihovim zapovjednicima na profesionalizmu i na podršci koju daju ispunjenju mandata Međunarodnog suda.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu