Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilac zahteva uveravanja predsednika Miloševića u vezi s istragama na Kosovu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 15. oktobar 1998.
CC/PIU/353tTužilac zahteva uveravanja predsednika Miloševića u vezi s istragama na Kosovu

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je dala sledeću izjavu za javnost:

"Nakon izveštaja da američki izaslanik g. Richard Holbrooke u utorak nije uspeo da dobije nikakve ustupke od predsednika Miloševića u vezi s nadležnošću ovog Međunarodnog suda nad događajima na Kosovu, želim da dam jaku i nedvosmislenu izjavu u vezi s nadležnošću ovog Međunarodnog suda.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je 25. maja 1993. godine doneo Rezoluciju 827 o osnivanju Međunarodnog sudg, kome je data nadležnost da krivično goni lica odgovorna za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, kao i za druga ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, što uključuje Kosovo. U skladu s prvobitnom rezolucijom, Savet bezbednosti je od tada ponovo potvrdio ovu nadležnost rezolucijama 1160 od 31. marta 1998. i 1199 od 23. septembra 1998. godine.

Nadležnost ovog Međunarodnog suda nije uslovljena pristankom predsednika Miloševića, niti zavisi od ishoda bilo kakvih pregovora između njega i bilo koga drugog. Na sudijama ovog Suda je da tumače njegovu nadležnost, a na Savetu bezbednosti je da je modifikuje ili proširi.

Danas sam prosledila pismo predsedniku Miloševiću kojim ga obaveštavam da nameravam da nastavim istrage na Kosovu čim to bude moguće. U vezi sa sledećom istražnom misijom na Kosovu, moja namera je da predvodim tim, koji će se sastojati od zamenika tužioca, visokih zvaničnika tužilaštva, i osam drugih članova mog tima koji istražuju zločine iz nadležnosti ovog Suda, a za koje se navodi da su počinjeni na Kosovu tokom 1998. godine.

Takođe sam obavestila predsednika Miloševića da nameravam da posetim područja na kojima su počinjeni neki od navedenih zločina, kako bih se sastala sa vladinim i drugim zvaničnicima, kao i drugim organizacijama koje bi mogle pomoći istragama Tužilaštva. U skladu s normalnom praksom istražitelji će uz to prikupiti relevantne dokaze i obaviti razgovore s potencijalnim svedocima.

Na kraju, zatražila sam uverenja od predsednika Miloševića da će vize biti izdate kako bi istrage Tužilaštva na Kosovu mogle biti sprovedene".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu