Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Furundžija: Izricanje presude zakazano za 15. jul odgođeno

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 10. jul 1998.
CC/PIU/331tPredmet Furundžija: Izricanje presude zakazano za 15. jul odgođeno

Rasprava po podnesku zakazana za 14. jul u 09:00 sati

Presuda Pretresnog vijeća II u predmetu Furundžija neće biti izrečena u srijedu, 15. jula 1998. godine.

Pretres koji je zakazan za taj dan je odgođen zbog toga što je u petak, 10. jula odbrana podnijela zahtjev "za brisanje svjedočenja Svjedokinje A zbog zloupotrebe ovlaštenja tužioca ili, u slučaju osuđujuće presude, za ponovno suđenje".


Zahtjev odbrane

Zahtjev odbrane je zasnovan na pravilima 68 i 85(B) Pravilnika o postupku i dokazima.

Optuženi tvrdi da "[je] tužilaštvo u ovom predmetu svjesno i hotimično zadržalo informacije kojima je utvrđeno da je Svjedokinja A:

- trpila ‘psihološku traumu’ od dana zatočenja 15. maja 1993. pa najmanje do dana izdavanja potvrde (11. jula 1995.);

- primala psihijatrijsku njegu najmanje godinu i po dana, od kraja 1993. do polovine 1995.;

- da je najmanje jedanput tokom te psihijatrijske njege patila od potisnutog pamćenja;

- da je barem za vrijeme dok je primala psihijatrijsku njegu, uzimala prepisane lijekove; i

- da je barem za vrijeme dok je primala psihijatrijsku njegu patila od sindroma posttraumatskog stresa.

Prema odbrani, "time što je uskratilo ove informacije, tužilaštvo je flagrantno prekršilo pravilo 68 što zahtjeva da Pretresno vijeće na ovo odmah obrati pažnju".

Kao posljedica ovoga, optuženi traži da Pretresno vijeće "izuzme cjelokupno svjedočenje Svjedokinje A zbog svjesnog i namjernog kršenja svojih obaveza po pravilu 68 od strane tužilaštva  […]".

Pravilo 68 glasi: "Tužilaštvo će što je ranije praktično moguće upoznati obranu s postojanjem dokaza poznatih tužilaštvu koji na bilo koji način ukazuju na nevinost ili ublažavaju krivicu optuženog ili mogu uticati na pouzdanost dokaznog materijala optužbe".

Pretres po ovom podnesku zakazan za utorak, 14. jula

Pretresno vijeće je u petak, 10. jula naložilo tužilaštvu da podnese odgovor na zahtjev odbrane "do ponedjeljka 13. jula". Vijeće je takođe zakazalo pretres kako bi saslušalo argumente strana u postupku za utorak, 14. jul u 9:00 sati. Pretres je otvoren za javnost.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu